Bilansowanie przydziałów, pole zadania

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Typ danych    Tak/Nie

Typ wpisu    Wprowadzany

Opis    Pole Bilansowanie przydziałów wskazuje, czy funkcja bilansowanie może opóźnić i rozdziel poszczególne przydziały (zamiast całe zadanie) w celu redukcji nadmiernych alokacji.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Bilansowanie przydziałów do arkusza zadań umożliwia kontrolowanie bilansowania przydziałów zadań bezpośrednio na arkuszu. Kliknij opcję Tak w polu Bilansowanie przydziałów, jeśli bilansowanie ma mieć możliwość opóźniania i rozdzielania poszczególnych przydziałów w zadaniu. W polu Bilansowanie przydziałów kliknij opcję Nie, jeśli przydziały nie mają być dzielone podczas bilansowania.

Przykład    Do zadania przydzielonych jest sześć zasobów, ale tylko jeden powoduje nadmierną alokację. Kliknięcie opcję Tak w polu Bilansowanie przydziałów dla tego zadania spowoduje bilansowanie tylko jednego przydziału z nadmierną alokacją.

Uwagi    Domyślną wartością dla pola Bilansowanie przydziałów jest Tak. Jednak dla wszystkich zadań cyklicznych wartością domyślną jest Nie.

Aby ustawienie z pola Bilansowanie przydziałów miało wpływ na wybrane zadania, należy sprawdzić, czy ustawienia projektu umożliwiają bilansowanie przydziałów. Można to zrobić w oknie dialogowym Bilansowanie zasobów.

Bilansowanie poszczególnych zadań może wydłużyć czas trwania zadania, dlatego jeśli określone zostało zadanie o stałym czasie trwania, w polu Bilansowanie przydziałów ustawiona jest wartość Nie i opcja jest wyłączona.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×