Biblioteki slajdów programu SharePoint I. Konfigurowanie biblioteki dla zespołu

Omówienie

Biblioteka slajdów

Utwórz bibliotekę slajdów programu PowerPoint, do której cały zespół będzie miał dostęp za pomocą programów Microsoft Office SharePoint Server 2007 i PowerPoint 2007.

Nie masz pakietu Office 2007? Możesz pobrać 60-dniową wersję próbną lub kupić go teraz.

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • Znajomość wymagań dotyczących konfiguracji biblioteki slajdów.

 • Tworzenie biblioteki slajdów.

 • Publikowanie slajdów w bibliotece.

 • Praca ze slajdami w bibliotece.

Kurs obejmuje następujące elementy:

 • Jedna samodzielnie wykonywana lekcja.

 • Test na końcu lekcji (test nie jest oceniany).

 • Podręczna karta informacyjna, którą można wyodrębnić z kursu i zachować po jego ukończeniu.

Wymagania dotyczące oprogramowania    

 • Aby utworzyć bibliotekę, należy mieć dostęp do witryny programu Microsoft Office SharePoint Server 2007.

 • Aby dodawać slajdy do biblioteki, edytować slajdy w bibliotece lub kopiować je do prezentacji, należy mieć zainstalowany na komputerze pakiet Microsoft Office Professional 2007.

  Utwórz bibliotekę slajdów programu PowerPoint, do której cały zespół będzie miał dostęp za pomocą programów Microsoft Office SharePoint Server 2007 i PowerPoint 2007.

  Dlaczego biblioteka slajdów? Dlatego, że członkowie zespołu lub organizacji potrzebują centralnej lokalizacji, w której będą mogli przechowywać często używane slajdy i z której będą mogli łatwo kopiować je do swoich prezentacji.

  Dowiedz się, jak skonfigurować bibliotekę dla siebie i swoich współpracowników. Przeczytaj dokładnie tę stronę, aby zapoznać się ze szczegółami kursu. Następnie kliknij łącze Dalej, aby rozpocząć.

Konfigurowanie biblioteki

Trzech współpracowników zastanawia się, gdzie znaleźć taki sam slajd

Często kilka osób chce wielokrotnie używać tego samego slajdu.

Być może znasz tę sytuację: Jeden ze współpracowników, nazwijmy go Tomasz, utworzył świetny slajd typu ogólnego, którego będzie można używać w wielu sytuacjach i prezentacjach. Powiedzmy, że przedstawia on szczegółowo kwartalne dochody organizacji w formie atrakcyjnej grafiki.

Jeszcze kilka osób chciałoby użyć tego slajdu, ponieważ pasuje on także do ich prezentacji. Te osoby piszą do Tomasza, aby podał im lokalizację swojej prezentacji Raport roczny, co umożliwi im skopiowanie tego slajdu.

Ale co zrobić, jeśli Tomasza nie ma w pobliżu? Albo jeśli inni pracownicy nie wiedzą, że mogą poprosić Tomasza o slajd, lub z powodu upływu czasu Tomasz nie może znaleźć prezentacji zawierającej ten slajd?

Unikaj takich przeszkód i zawsze umożliwiaj członkom zespołu dostęp do już utworzonych odpowiednich slajdów, tworząc bibliotekę slajdów.

Udostępniona lokalizacja slajdów

Trzej współpracownicy używają kopii slajdu z biblioteki

Dzięki bibliotece slajdów członkowie zespołu mogą znajdować szukane slajdy i kopiować je do prezentacji.

sptSlideLibsI1_2_ZA010252174.wma

Biblioteka slajdów stanowi udostępnioną lokalizację slajdów w witrynie programu SharePoint zespołu. Można w niej przechowywać często używane slajdy, dzięki czemu będą one zawsze dostępne dla wszystkich użytkowników witryny. Użytkownicy będą mogli po prostu otworzyć witrynę i skopiować z biblioteki potrzebne slajdy. Nie trzeba będzie wysyłać do współpracowników wiadomości e-mail z prośbami o slajdy i zniknie niebezpieczeństwo powielania nakładów pracy niezbędnych do ponownego utworzenia slajdu. Osoby potrzebujące przykładowego slajdu Dochody będą mogły znaleźć go w tej bibliotece.

Inne zalety biblioteki

Inne korzyści wynikające z używania biblioteki slajdów

Oto kilka innych korzyści wynikających z utworzenia biblioteki slajdów:

 • Slajdy można łatwo publikować i kopiować    Niezależnie od tego, czy rozpoczniesz pracę z użyciem biblioteki w przeglądarce, czy w programie PowerPoint 2007, będą dostępne te same narzędzia publikowania nowych slajdów w bibliotece oraz edytowania slajdów w bibliotece. (Więcej informacji na ten temat znajduje się w dalszej części tej lekcji oraz w drugim kursie z tej serii).

 • Dostępnych jest wiele metod wyszukiwania    Slajd publikowany w bibliotece staje się osobnym plikiem. Te pliki można wyszukiwać na różne sposoby, na przykład według opisów slajdów, nazw plików, nazw prezentacji, z których pochodzą slajdy, lub użytkowników, którzy jako ostatni modyfikowali slajdy. Członkowie zespołu mogą dostosować organizację i opisy slajdów w bibliotece stosownie do swoich potrzeb.

 • Przechowywana jest najnowsza zawartość slajdu    Biblioteka pełni rolę jedynej lokalizacji oryginału slajdu. Wszystkie zmiany zawartości slajdu są wprowadzane w wersji przechowywanej w bibliotece. Dzięki temu członkowie zespołu, przechodząc do biblioteki, mogą kopiować najnowszą wersję slajdu. Członkowie witryny mogą też określać, kto będzie miał uprawnienie do zmieniania zawartości slajdu.

 • Powiadomienia o aktualizacjach zawartości slajdu    Każda osoba kopiująca slajd z biblioteki może zażądać powiadamiania o zmianach zawartości slajdu. Program PowerPoint 2007 sprawdza, czy wprowadzono aktualizacje w prezentacjach, z których pochodzą slajdy kopiowane z biblioteki. Użytkownicy będą otrzymywać powiadomienia i będą mieć możliwość porównania slajdu w bibliotece z jego wersją w swojej prezentacji, dzięki czemu w razie potrzeby będzie można pobrać najnowszą wersję slajdu.

Jak więc można skonfigurować bibliotekę?

Wymagane oprogramowanie

Wymagania dotyczące oprogramowania

Zacznijmy od potrzebnego oprogramowania i ustawień.

Aby utworzyć bibliotekę, należy spełnić następujące wymagania:

 • Witryna programu Microsoft Office SharePoint Server 2007 musi być skonfigurowana przez administratora witryny. Dostęp do witryny programu SharePoint można uzyskać za pomocą przeglądarki sieci Web.

 • Biblioteki slajdów muszą należeć do typów bibliotek, które można tworzyć w tej witrynie. To ustawienie określa osoba konfigurująca witrynę programu SharePoint.

W przypadku braku pewności, czy jest dostępna witryna programu SharePoint z włączoną obsługą bibliotek slajdów, należy poprosić o pomoc pracownika działu informatycznego.

Aby po utworzeniu biblioteki można było wykonywać operacje na slajdach, takie jak publikowanie ich w bibliotece, trzeba mieć:

 • Pakiet Microsoft Office Professional 2007 zainstalowany na komputerze.

  Ta instalacja zawiera program PowerPoint 2007, który jest używany do wykonywania wszystkich operacji w bibliotece, w tym do publikowania slajdów w bibliotece, kopiowania slajdów z biblioteki do prezentacji oraz edytowania slajdów w bibliotece.

Wymagane uprawnienia

Przycisk Akcje witryny w witrynie zespołu

Bibliotekę slajdów może utworzyć członek grupy Właściciele w witrynie programu SharePoint. Osoba, która utworzyła witrynę, czyli administrator witryny, określa, kto należy do grupy Właściciele. Jeśli nie masz jeszcze uprawnień członka grupy Właściciele, poproś tę osobę o ich przyznanie.

Członkowie grupy Właściciele mają dostęp do menu Akcje witryny Obraz przycisku w tej witrynie. To menu umożliwia tworzenie list i bibliotek w witrynie programu SharePoint (na przykład bibliotek dokumentów, obrazów i slajdów).

Jak utworzyć bibliotekę

[Untitled] Klikanie przycisku Utwórz w menu Akcje witryny w celu utworzenia biblioteki slajdów

Animacja pokazująca kroki tworzenia biblioteki slajdów.

Teraz można przystąpić do tworzenia biblioteki. Będzie to proces dwuczęściowy — najpierw zostanie utworzona witryna biblioteki, a następnie zostaną opublikowane w niej slajdy.

Tworzenie witryny rozpocznij od kliknięcia menu Akcje witryny. Następnie kliknij polecenie Utwórz i w obszarze Biblioteki jako element do utworzenia wybierz pozycję Biblioteka slajdów. Wpisz nazwę oraz opis biblioteki. Kliknij łącze Odtwórz, aby obejrzeć animację przedstawiającą sposób wykonywania tych czynności.

Uwaga    Jeśli na liście bibliotek nie jest dostępny typ biblioteki slajdów, oznacza to, że w witrynie nie włączono funkcji tworzenia bibliotek slajdów.

Dodawanie slajdów do biblioteki

[Untitled] Kliknięcie przycisku Przekaż, a następnie przycisku Publikuj slajdy w celu dodania slajdów do biblioteki

Animacja pokazująca sposób dodawania slajdów do biblioteki.

Utworzono już nową bibliotekę o nazwie Popularne slajdy. Teraz można opublikować w niej slajdy.

W tym celu kliknij pozycję Przekaż i pozycję Publikuj slajdy. Spowoduje to otwarcie programu PowerPoint 2007 i okna przeglądania umożliwiającego wyszukanie prezentacji zawierającej slajdy, które chcesz opublikować. Możesz opublikować wszystkie slajdy z prezentacji lub tylko niektóre z nich. Kliknij łącze Odtwórz, aby zobaczyć animację pokazującą ten proces.

Uwaga    Slajdy utworzone w programie PowerPoint 2007 można publikować w starszych formatach plików. Slajdy w starszych formatach plików są konwertowane na format programu PowerPoint 2007 (pptx).

Praca ze slajdami w bibliotece

[Untitled] Slajdy w bibliotece slajdów

Animacja pokazująca wygląd i zachowanie slajdów w bibliotece.

Podczas publikowania w bibliotece slajdy są konwertowane na pojedyncze pliki. Każdy slajd otrzymuje unikatową nazwę pliku i jest identyfikowany przez wiele czynników (właściwości) — w tym reprezentację w postaci miniatury, nazwę prezentacji, z której pochodzi, oraz opis jego zawartości utworzony na podstawie tytułu slajdu.

Tych informacji można użyć na przykład w celu wyszukania odpowiedniego slajdu lub sortowania slajdów. Tak jak pokazano na animacji, można zmienić sposób identyfikowania slajdu, zmieniając jego właściwości. Kliknij łącze Odtwórz, aby zobaczyć jak wygląda i działa biblioteka.

Wskazówki dotyczące kopiowania i edytowania slajdów

[Untitled] Kliknięcie przycisku Kopiuj slajd do prezentacji w witrynie zespołu

Animacja pokazująca sposoby kopiowania i edytowania slajdów.

Po znalezieniu odpowiedniego slajdu można wykonać na nim dwie główne operacje: skopiować go do prezentacji lub edytować, jeśli jest konieczne wprowadzenie zmian w jego zawartości. Istnieje kilka sposobów kopiowania i edytowania slajdów. Jak już pokazano, można otworzyć slajd w większym oknie, w którym są dostępne polecenia edytowania i kopiowania, ale można też pracować w głównym oknie biblioteki. Kliknij łącze Odtwórz , aby uzyskać odpowiednie informacje.

Uwaga    W drugim kursie z tej serii (Biblioteki slajdów programu SharePoint II. Używanie slajdów w bibliotece) opisano dokładnie każdy krok procedury kopiowania i edytowania slajdów oraz aktualizowania prezentacji przy użyciu najnowszej wersji slajdu z biblioteki.

Porada    Biblioteka zawiera wiele opcji pomagających korzystać z niej i dostosowywać ją. Aby zapoznać się ze szczegółowymi demonstracjami sposobu zmieniania nazw plików slajdów, tworzenia folderów i zmieniania układu slajdów, a także usuwania slajdów i wykonywania wielu innych czynności, zobacz kurs o nazwie Biblioteki dokumentów programu SharePoint IV. Porady i wskazówki.

Po znalezieniu odpowiedniego slajdu można wykonać na nim dwie główne operacje: skopiować go do prezentacji lub edytować, jeśli jest konieczne wprowadzenie zmian w jego zawartości. Istnieje kilka sposobów kopiowania i edytowania slajdów. Jak już pokazano, można otworzyć slajd w większym oknie, w którym są dostępne polecenia edytowania i kopiowania, ale można też pracować w głównym oknie biblioteki. Kliknij łącze Odtwórz, aby uzyskać odpowiednie informacje.

Uwaga    W drugim kursie z tej serii (Biblioteki slajdów programu SharePoint II. Używanie slajdów w bibliotece) opisano dokładnie każdy krok procedury kopiowania i edytowania slajdów oraz aktualizowania prezentacji przy użyciu najnowszej wersji slajdu z biblioteki.

Porada    Biblioteka zawiera wiele opcji pomagających korzystać z niej i dostosowywać ją. Aby zapoznać się ze szczegółowymi demonstracjami sposobu zmieniania nazw plików slajdów, tworzenia folderów i zmieniania układu slajdów, a także usuwania slajdów i wykonywania wielu innych czynności, zobacz kurs o nazwie Biblioteki dokumentów programu SharePoint IV. Porady i wskazówki.

Umożliwianie zespołowi korzystania z biblioteki

Wysyłanie adresu URL biblioteki slajdów do zespołu w wiadomości e-mail i używanie łącza do biblioteki slajdów na pasku Szybkie uruchamianie w witrynie zespołu

Zaoferuj zespołowi dwie główne metody uzyskiwania dostępu do biblioteki:

1. Podanie adresu URL biblioteki, który umożliwi członkom zespołu otwarcie witryny i dodanie jej do Ulubionych. Łącze można wysłać w wiadomości e-mail.

2. Poinformowanie członków zespołu, że zawsze mogą uzyskać dostęp do biblioteki z witryny zespołu, klikając łącze do niej na pasku Szybkie uruchamianie po lewej stronie okna.

Niezłym pomysłem jest zachęcenie członków zespołu do zapisania lub zapamiętania adresu URL, jeśli nie samej biblioteki, to chociaż witryny zespołu, aby mogli uzyskać dostęp do biblioteki z komputera, którego menu Ulubione nie zawiera adresu URL tej witryny. Adres URL witryny zespołu pokazanej w tym przykładzie będzie miał postać: http://sharepoint/sites/ZespolMargies.

Warto przejrzeć następny kurs z tej serii ( Biblioteki slajdów programu SharePoint II) w celu zapoznania się ze szczegółowymi opisami czynności kopiowania i edytowania slajdów.

Zaoferuj zespołowi dwie główne metody uzyskiwania dostępu do biblioteki:

1. Podanie adresu URL biblioteki, który umożliwi członkom zespołu otwarcie witryny i dodanie jej do Ulubionych. Łącze można wysłać w wiadomości e-mail.

2. Poinformowanie członków zespołu, że zawsze mogą uzyskać dostęp do biblioteki z witryny zespołu, klikając łącze do niej na pasku Szybkie uruchamianie po lewej stronie okna.

Niezłym pomysłem jest zachęcenie członków zespołu do zapisania lub zapamiętania adresu URL, jeśli nie samej biblioteki, to chociaż witryny zespołu, aby mogli uzyskać dostęp do biblioteki z komputera, którego menu Ulubione nie zawiera adresu URL tej witryny. Adres URL witryny zespołu pokazanej w tym przykładzie będzie miał postać: http://sharepoint/sites/ZespolMargies.

Warto przejrzeć następny kurs z tej serii (Biblioteki slajdów programu SharePoint II) w celu zapoznania się ze szczegółowymi opisami czynności kopiowania i edytowania slajdów.

Ukończ następujący test, aby upewnić się, że rozumiesz materiał. Odpowiedzi są poufne, a wyniki testu nie są oceniane.

Jakie są główne zalety biblioteki slajdów?

Umożliwia użytkownikom lepszą współpracę z użyciem udostępnionych prezentacji.

Nie całkiem. Mimo że może to być jedno z zastosowań biblioteki, to jej struktura została opracowana bardziej pod kątem obsługi pojedynczych slajdów.

Umożliwia użytkownikom dostęp do slajdów, których chcą wielokrotnie używać, i ułatwia znajdowanie oraz kopiowanie takich slajdów.

Tak. Biblioteka slajdów zawiera wiele plików, z których każdy zawiera jeden slajd. Slajdy można opisywać i organizować oraz nadawać im nazwy w taki sposób, aby ułatwić ich wyszukiwanie i identyfikowanie.

Chcesz utworzyć bibliotekę slajdów. Jakie są wymagania dotyczące oprogramowania?

Potrzebna jest intranetowa witryna zespołu.

Owszem, ale istnieje pełniejsza odpowiedź.

Witryna zespołu musi znajdować się na serwerze programu Microsoft Office SharePoint Server 2007, a biblioteki slajdów muszą należeć do włączonych typów bibliotek, które można tworzyć.

Tak, ale istnieje lepsza odpowiedź.

Na komputerze użytkownika musi być zainstalowany pakiet Microsoft Office Professional 2007.

Tak, jest to jedno z najważniejszych wymagań, ale jest dostępna jeszcze lepsza odpowiedź.

Wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne.

Zgadza się.

Jaki poziom uprawnień jest potrzebny, aby można było utworzyć bibliotekę slajdów?

Trzeba być członkiem witryny.

To nie to. Członkowie witryny programu SharePoint mają uprawnienia edycji różnego typu, ale nie mogą tworzyć bibliotek. Spróbuj ponownie.

Trzeba być właścicielem witryny.

Dokładnie tak. Właściciel witryny ma dostęp do menu Akcje witryny, które służy do tworzenia bibliotek i wykonywania innych operacji.

Trzeba być gościem witryny.

To nie to. Gość może uzyskać dostęp do witryny programu SharePoint, ale zazwyczaj nie może wprowadzać w niej żadnych zmian. Jaka jest bardziej prawdopodobna odpowiedź?

W jaki sposób można opublikować slajdy w bibliotece?

Skopiować je z prezentacji, a potem wkleić.

Tak się nie da. Istnieje lepszy sposób.

W bibliotece należy kliknąć pozycję Przekaż, a następnie pozycję Publikuj slajdy.

Świetna odpowiedź. Po otwarciu odpowiedniej prezentacji można wybrać dokładnie te slajdy, które mają zostać opublikowane w bibliotece.

Po opublikowaniu slajdów w bibliotece przeglądasz teksty w kolumnie Opis w bibliotece i chcesz zmienić opis jednego ze slajdów, tak aby był bardziej konkretny. W jaki sposób rozpoczniesz?

Zmienię informacje w oryginalnym slajdzie w prezentacji, a następnie ponownie go opublikuję.

To nic nie da. Wystarczy wprowadzić prostą zmianę w bibliotece. Spróbuj innej odpowiedzi.

W bibliotece wskażę nazwę pliku obok miniatury slajdu, kliknę strzałkę, a następnie kliknę polecenie Edytuj właściwości w menu.

Świetna odpowiedź. Możesz zmienić tekst właściwości Opis na taki, który według Ciebie będzie bardziej pomocny.

Kliknę strzałkę obok nagłówka kolumny Opis, a następnie kliknę odpowiedni opis.

Nie. Ta czynność umożliwia sortowanie slajdów w widoku według tekstu w kolumnie Opis. Spróbuj ponownie.

Jakie najważniejsze zadanie należy wykonać po utworzeniu biblioteki slajdów?

Poklepać się po plecach w ramach podziękowania za utworzenie ważnego zasobu dla zespołu.

Owszem, można tak zrobić, ale jest coś ważniejszego do zrobienia. Spróbuj ponownie.

Podać członkom zespołu adres URL biblioteki.

Dokładnie tak. Musisz poinformować członków zespołu, gdzie znajduje się biblioteka, aby mogli otworzyć tę witrynę i dodać ją do Ulubionych. Należy też powiedzieć współpracownikom, że zawsze mogą uzyskać dostęp do biblioteki, używając łącza na pasku Szybkie uruchamianie w witrynie programu SharePoint.

Opinie

Podręczna karta informacyjna

Zobacz też

Przeznaczenie biblioteki slajdów oraz jej zalety

Repozytorium slajdów, które można udostępnić wszystkim użytkownikom    Biblioteka slajdów stanowi udostępnioną lokalizację, która służy do przechowywania slajdów często używanych przez użytkowników, dzięki czemu będą one zawsze dostępne dla każdej osoby korzystającej z witryny. Członkowie zespołu zawsze będą mogli znaleźć slajdy, których chcą ponownie używać.

Slajdy można łatwo publikować i kopiować    Slajdy można publikować w bibliotece lub kopiować z biblioteki do prezentacji. Punktem początkowym może być przeglądarka lub prezentacja otwarta w programie Microsoft® Office PowerPoint® 2007.

Dostępnych jest wiele metod wyszukiwania    Można filtrować slajdy, sortując je według informacji, takich jak prezentacje, z których pochodzą slajdy, lub opisy slajdów. Bibliotekę można dostosować do preferencji organizacyjnych zespołu.

Przechowywana jest najnowsza zawartość slajdu    Biblioteka pełni rolę jedynej lokalizacji oryginału slajdu. Wszystkie zmiany zawartości slajdu są wprowadzane w wersji przechowywanej w bibliotece.

Powiadomienia o aktualizacjach zawartości slajdu    Program PowerPoint 2007 utrzymuje połączenie z biblioteką po skopiowaniu slajdu i sprawdza, czy ten slajd został zaktualizowany w bibliotece.

Wymagania dotyczące oprogramowania

Elementy wymagane do utworzenia biblioteki:

 • Witryna programu Microsoft® Office SharePoint® Server 2007. Dostęp do niej można uzyskać za pomocą przeglądarki sieci Web.

 • Biblioteki slajdów muszą należeć do typów bibliotek, które można tworzyć w tej witrynie.

W przypadku braku pewności, czy jest dostępna witryna programu SharePoint z włączoną obsługą bibliotek slajdów, należy poprosić o pomoc pracownika działu informatycznego.

Aby po utworzeniu biblioteki można było wykonywać operacje na slajdach, takie jak publikowanie ich w bibliotece, trzeba mieć:

 • Pakiet Microsoft Office Professional 2007 zainstalowany na komputerze.

  Ta instalacja zawiera program PowerPoint 2007, który jest używany do wykonywania wszystkich operacji w bibliotece.

Wymagane uprawnienia

Bibliotekę slajdów może utworzyć członek grupy Właściciele w witrynie programu SharePoint. Osoba, która utworzyła witrynę, określa, kto należy do grupy Właściciele. Jeśli nie masz jeszcze uprawnień członka grupy Właściciele, poproś tę osobę o ich przyznanie.

Członkowie grupy Właściciele mają dostęp do menu Akcje witryny Obraz przycisku w tej witrynie. To menu umożliwia tworzenie list i bibliotek w witrynie programu SharePoint (na przykład bibliotek dokumentów, obrazów i slajdów).

Tworzenie biblioteki slajdów

 1. Kliknij menu Akcje witryny, a następnie kliknij polecenie Utwórz.

 2. Na stronie Tworzenie w obszarze Biblioteki kliknij pozycję Biblioteka slajdów.

  Uwaga    Jeśli na liście bibliotek nie jest dostępny typ biblioteki slajdów, oznacza to, że w witrynie nie włączono funkcji tworzenia bibliotek slajdów. Skontaktuj się w tej sprawie z administratorem witryny.

 3. Wpisz nazwę oraz opis biblioteki.

 4. Upewnij się, że w opcji Czy wyświetlać tę bibliotekę slajdów na pasku Szybkie uruchamianie? jest wybrane ustawienie Tak. (Oznacza ono, że łącze do biblioteki będzie wyświetlane w obszarze nawigacyjnym z lewej strony witryny zespołu).

 5. W opcji Czy utworzyć wersję przy każdej edycji pliku w tej bibliotece slajdów? wybierz ustawienie Tak. Dzięki temu będzie zapisywana każda wersja slajdu. W razie potrzeby można skorzystać ze starszych wersji slajdu lub przywrócić jego starszą wersję.

 6. Kliknij przycisk Utwórz.

Dodawanie slajdów do biblioteki

 1. W bibliotece kliknij pozycję Przekaż, a następnie pozycję Publikuj slajdy.

  Spowoduje to otwarcie programu PowerPoint 2007 i okna dialogowego Przeglądanie.

 2. Przejdź do prezentacji zawierającej slajdy, które chcesz opublikować.

  Możesz opublikować wszystkie slajdy z prezentacji lub tylko niektóre z nich.

 3. W oknie Publikowanie slajdów zaznacz slajdy, które chcesz opublikować w bibliotece. Jeśli chcesz opublikować wszystkie slajdy, kliknij przycisk Zaznacz wszystko.

 4. W polu Publikuj w zostanie wyświetlona ścieżka do biblioteki.

 5. Kliknij przycisk Publikuj i zamknij okno programu PowerPoint.

 6. W bibliotece kliknij przycisk Odśwież, aby zobaczyć opublikowane slajdy.

  Uwaga    Slajdy utworzone w programie PowerPoint 2007 można publikować w starszych formatach plików. Slajdy w starszych formatach plików są konwertowane na format programu PowerPoint 2007 (pptx).

Praca ze slajdami w bibliotece

Podczas publikowania w bibliotece slajdy są konwertowane na pojedyncze pliki. Każdy slajd otrzymuje unikatową nazwę pliku utworzoną na podstawie nazwy prezentacji i położenia slajdu w prezentacji. Wymienione są także inne właściwości, za pomocą których można filtrować slajdy podczas wyszukiwania:

 • Prezentacja — nazwa prezentacji.

 • Opis — opis utworzony na podstawie tytułu slajdu.

 • Zmodyfikowany przez — ta właściwość informuje, kto opublikował lub jako ostatni edytował slajd.

 • Zmodyfikowano — ta właściwość przedstawia datę ostatniej publikacji lub edycji slajdu.

 • Wyewidencjonowane do — ta właściwość informuje, kto w danej chwili edytuje slajd.

Aby uzyskać porady dotyczące dostosowywania bibliotek, zobacz kurs Biblioteki dokumentów programu SharePoint IV. Porady i wskazówki.

Edytowanie właściwości slajdu

Aby zmienić nazwę pliku, nazwę prezentacji lub opis identyfikujący slajd w bibliotece:

 1. Wskaż nazwę pliku obok slajdu i kliknij wyświetloną strzałkę.

 2. Kliknij polecenie Edytuj właściwości.

 3. Zmień dowolne z pól i kliknij przycisk OK.

Wskazówki dotyczące kopiowania i edytowania slajdów

Szczegółowe informacje dotyczące kopiowania i edytowania slajdów podano w drugim kursie z tej serii — Biblioteki slajdów programu SharePoint II. Używanie slajdów w bibliotece. Oto wskazówki ogólne:

 • Aby skopiować slajd do prezentacji, zaznacz pole wyboru obok niego i kliknij przycisk Kopiuj slajd do prezentacji.

 • Aby edytować slajd, wskaż nazwę jego pliku, kliknij strzałkę i w menu kliknij polecenie Edytuj w programie Microsoft Office PowerPoint.

 • Aby wyświetlić większy podgląd slajdu i dodatkowe polecenia, kliknij miniaturę slajdu. W oknie podglądu można kopiować, edytować, usuwać i zmieniać właściwości oraz robić inne rzeczy.

  Porada     Istnieje opcja wyewidencjonowywania slajdów w celu pracowania nad nimi, co oznacza, że nikt inny nie będzie mógł ich wtedy zmieniać. Szczegółowe informacje dotyczące wyewidencjonowywania plików z bibliotek znajdują się w kursie Biblioteki dokumentów programu SharePoint II. Wszystko o wyewidencjonowywaniu.

Umożliwianie zespołowi korzystania z biblioteki

Zespołowi można zaoferować dwie główne metody uzyskiwania dostępu do biblioteki:

 1. Podanie adresu URL biblioteki, który umożliwi członkom zespołu otwarcie witryny i dodanie jej do Ulubionych. Łącze można wysłać w wiadomości e-mail.

 2. Poinformowanie członków zespołu, że zawsze mogą uzyskać dostęp do biblioteki z witryny programu SharePoint, klikając łącze do niej na pasku Szybkie uruchamianie po lewej stronie okna przeglądarki.

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×