Biblioteki dokumentów programu SharePoint I: Wprowadzenie

Omówienie

Ikona biblioteki dokumentów Zastanawiasz się, jak używać programu Word z programem SharePoint? Albo programu Excel z programem SharePoint? A co z używaniem programów PowerPoint i OneNote z programem SharePoint? Wystarczy użyć biblioteki dokumentów programu SharePoint. W tym kursie omówiono te podstawowe zagadnienia.

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • Zrozumienie przydatności bibliotek dokumentów programu SharePoint dla użytkownika i jego współpracowników

 • Udostępnianie dokumentów programu Word, arkuszy kalkulacyjnych programu Excel, prezentacji programu PowerPoint oraz plików programu OneNote przez dodanie ich do biblioteki dokumentów programu SharePoint

 • Wyświetlanie oraz edytowanie plików w programie SharePoint za pomocą przeglądarki lub programu pakietu Office

 • Identyfikowanie przyczyn, z powodu których polecenia Wyświetl w przeglądarce oraz Edytuj w przeglądarce są niedostępne

Kurs obejmuje następujące elementy:

 • Jedna lekcja realizowana w indywidualnym tempie.

 • Krótki test na końcu lekcji. Test nie jest oceniany.

 • Dokument Podręczna karta informacyjna, który można wydrukować po zakończeniu kursu.

Więcej kursów można znaleźć na stronie Szkolenia dotyczące pakietu Microsoft Office.

Wersja w trybie offline

Co to jest biblioteka dokumentów?

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Podstawowe zagadnienia związane z biblioteką: dodawanie, zmienianie nazw oraz usuwanie plików

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Jak wyświetlać pliki w bibliotece

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Jak edytować pliki w bibliotece

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Porady dotyczące pracy z bibliotekami dokumentów

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Dlaczego brakuje poleceń Wyświetl w przeglądarce oraz Edytuj w przeglądarce?

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Dlaczego nie można edytować pliku w programie?

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Sprawdź się

Ukończ następujący test, aby upewnić się, że rozumiesz materiał. Odpowiedzi są poufne, a wyniki testu nie są oceniane.

Co to jest biblioteka dokumentów?

Miejsce umożliwiające udostępnianie plików wyłącznie na własne potrzeby.

Zwykle nie. Można wprawdzie używać biblioteki dokumentów tylko na własne potrzeby, ale zazwyczaj jest ona współużytkowana z innymi osobami. Spróbuj ponownie.

Miejsce umożliwiające współużytkowanie plików z innymi osobami.

Tak, bardzo dobrze. Po dodaniu plików do witryny użytkownicy mogą wyświetlać oraz edytować te pliki.

Miejsce umożliwiające udostępnianie dokumentów programu Word w sieci Web.

To nie jest dobra odpowiedź: w przypadku bibliotek dokumentów nie ma ograniczenia tylko do dokumentów programu Word. Spróbuj ponownie.

Miejsce umożliwiające współużytkowanie informacji o datach wydarzeń i spotkań z innymi użytkownikami z firmy.

Niestety nie. Najlepszym narzędziem do tych celów jest najprawdopodobniej kalendarz. Spróbuj ponownie.

W jaki sposób można dodać pliki z komputera do biblioteki dokumentów?

Na karcie Dokumenty należy kliknąć pozycję Nowy dokument.

Nie, jest to sposób tworzenia nowego dokumentu od podstaw. Nie umożliwia to dodania pliku z komputera. Spróbuj ponownie.

Należy przeciągać i upuszczać pliki na kartę Dokumenty.

To nie jest dobra odpowiedź — nie można przeciągać plików na kartę Dokumenty. Spróbuj ponownie.

Na karcie Dokumenty należy kliknąć pozycję Przekaż dokument.

Zgadza się. Jest to jeden ze sposobów przekazywania pliku z komputera do biblioteki dokumentów.

Na karcie Biblioteka należy kliknąć pozycję Przekaż pliki.

Odpowiedź nieprawidłowa. Na karcie Biblioteka nie ma polecenia Przekaż pliki. Spróbuj ponownie.

Poniżej przedstawiono adres URL biblioteki. Która część adresu jest potrzeba do dokonania zapisu przy użyciu programu Word, Excel lub PowerPoint?

http://sharepoint/Pliki%20zespolu/Forms/AllItems.aspx

http://sharepoint/miejsce_przekazania_plików

Nie, to nie jest dobra odpowiedź: spróbuj ponownie.

http://sharepoint/Pliki%20zespolu/

Tak, bardzo dobrze. Aby uzyskać poprawny adres, należy pominąć człon „Forms/AllItems.aspx”.

http://sharepoint/Pliki%20zespolu/Forms/

Nie, to nie jest całkiem dobra odpowiedź. Spróbuj ponownie.

http://sharepoint/

Nie, ten adres jest za krótki. Spróbuj ponownie.

Kiedy warto wyświetlić plik w bibliotece dokumentów?

Gdy konieczne jest wykonanie szybkich i stosunkowo niewielkich zmian w dokumencie.

Nie, gdy konieczne jest wykonanie zmian, nie należy wyświetlać pliku. Spróbuj ponownie.

Jeśli plik ma być współtworzony z innym użytkownikiem.

Odpowiedź nieprawidłowa. Współtworzenie oznacza, że plik jest edytowany jednocześnie przez dwie osoby. Spróbuj ponownie.

Jeśli trzeba wyświetlić jedynie cześć dokumentu, a nie całość.

Niekoniecznie. W trakcie wyświetlania plik można przewijać, powiększać i pomniejszać w celu przejrzenia całości. Spróbuj ponownie.

Jeśli trzeba otworzyć jakiś plik w przypadku, gdy nie jest konieczna jego edycja.

Tak, bardzo dobrze. Pliki można stosunkowo łatwo przypadkowo edytować i zmienić. Dlatego w przypadku, gdy nie trzeba wprowadzać żadnych zmian, warto wyświetlać pliki.

Jak można edytować dokument w programie Word podczas pracy z biblioteką dokumentów?

Należy umieścić wskaźnik na pliku, kliknąć menu, a następnie wybrać polecenie Edytuj dokument teraz.

Nie, to nie jest dobra odpowiedź. Nie ma polecenia „Edytuj dokument teraz”. Spróbuj ponownie.

Należy umieścić wskaźnik na pliku, kliknąć menu, a następnie kliknąć polecenie Edytuj właściwości.

Odpowiedź nieprawidłowa. W ten sposób można jednak zmienić nazwę pliku. Spróbuj ponownie.

Należy umieścić wskaźnik na pliku, kliknąć menu, a następnie kliknąć polecenie Edytuj w programie Microsoft Word.

Doskonale.

Należy umieścić wskaźnik na pliku, kliknąć menu, a następnie kliknąć polecenie Wyewidencjonuj.

Odpowiedź nieprawidłowa. Wyewidencjonowanie pliku rezerwuje go na użytek jednego użytkownika, co jest pomocne w sytuacji, gdy użytkownik nie chce, aby plik był edytowany przez inną osobę. Jednak w wyniku wyewidencjonowania plik nie zostanie otwarty do edycji. Nadal należy wykonać inną czynność, aby edytować plik. Spróbuj ponownie.

Opinie

Podręczna karta informacyjna

Zobacz też

Jak przekazać plik do biblioteki

 1. Przejdź do biblioteki, wpisując jej adres URL w przeglądarce sieci Web.

 2. U góry strony kliknij kartę Dokumenty.

 3. Kliknij przycisk Przekaż dokument.

 4. Aby przekazać pojedynczy plik, kliknij pozycję Przeglądaj. Aby przekazać wiele plików, kliknij pozycję Przekaż wiele plików, a następnie kliknij pozycję Zamiast tego przeglądaj w poszukiwaniu plików.

 5. Zaznacz pliki, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 6. Kliknij przycisk OK.

 7. W razie potrzeby kliknij przycisk Gotowe.

 8. Jeśli pliki nie zostaną wyświetlone w bibliotece, odśwież okno przeglądarki, naciskając klawisz F5.

Jak zapisać plik w bibliotece z poziomu programów Word, Excel i PowerPoint 2010

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 2. W polu Nazwa pliku wpisz adres URL biblioteki, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  Uwaga Należy wprowadzić tylko część adresu URL, a mianowicie wszystko przed członem „Forms”.

  Poprawna forma:
  http://contoso/sites/sprzedaz/dokumenty%20udostepnione/

  Niepoprawna forma:
  http://contoso/sites/sprzedaz/dokumenty%20udostepnione/Forms/AllItems.aspx

 3. Po wyświetleniu biblioteki wpisz nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Jak wyświetlić plik

 1. Przejdź do biblioteki, wpisując jej adres URL w przeglądarce sieci Web.

 2. Umieść wskaźnik na nazwie pliku, a następnie kliknij menu.

 3. Kliknij polecenie Wyświetl w przeglądarce, aby szybko przejrzeć plik.

 4. Jeśli określone funkcje lub narzędzia nie są dostępne z poziomu przeglądarki, kliknij polecenie Otwórz w programie <nazwa programu> w menu Plik.

Jak edytować plik

 1. Przejdź do biblioteki, wpisując jej adres URL w przeglądarce sieci Web.

 2. Umieść wskaźnik na nazwie pliku, a następnie kliknij menu.

 3. Kliknij polecenie Edytuj w przeglądarce, aby wprowadzić szybkie zmiany. Ewentualnie kliknij polecenie Edytuj w programie <nazwa programu> w celu wprowadzenia większych zmian za pomocą programu.


Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×