Błąd „Inna instalacja jest w toku” lub kod błędu 0-1018 podczas instalowania pakietu Office

Jeśli podczas instalacji pakietu Office zostanie wyświetlony ten komunikat o błędzie bądź komunikat o błędzie zawierający kod 0-1018, w pierwszej kolejności możesz spróbować ponownie uruchomić komputer. Dodaj tę stronę do zakładek na wypadek, gdyby ponowne uruchomienie nie rozwiązało problemu i trzeba było wypróbować inne rozwiązania przedstawione poniżej.

Niestety, nie można rozpocząć instalacji pakietu Office. Inna instalacja jest w toku. Spróbuj ponownie później.

Jeśli ten komunikat zostanie wyświetlony ponownie, najpierw usuń zadanie OfficeClickToRun.exe, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w kroku 1 poniżej. Następnie dokończ odinstalowywanie pakietu Office i zainstaluj go ponownie przy użyciu tego narzędzia z łatwą poprawką, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w kroku 2.

Krok 1. Usuwanie zadania OfficeClickToRun.exe z Menedżera zadań

Uwaga : Plik OfficeClickToRun.exe może nie być wyświetlany. Jeśli go nie widzisz, przejdź po prostu do kroku 2 w celu odinstalowania i ponownego zainstalowania pakietu Office.

 1. Naciśnij klawisze Ctrl + Alt + Delete, wybierz pozycję Menedżer zadań, a następnie kartę Szczegóły (patrz poniżej).

  Zrzut ekranu przedstawiający kartę Szczegóły w Menedżerze zadań
 2. Na karcie Szczegóły wyszukaj plik o nazwie OfficeClickToRun.exe. Jeśli go widzisz, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Zakończ zadanie. Powtórz ten krok, jeśli istnieje więcej niż jedno wystąpienie tego pliku exe.

  Ważne : W systemie Windows 7 otwórz Menedżera zadań, klikając prawym przyciskiem myszy pasek zadań, a następnie polecenie Uruchom Menedżera zadań. Kliknij kartę Procesy, aby wyświetlić wszystkie obecnie uruchomione procesy na Twoim koncie użytkownika i opis każdego z nich. Kliknij pozycję OfficeClickToRun.exe, a następnie polecenie Zakończ proces.

Krok 2. Odinstalowywanie i ponowne instalowanie pakietu Office

Całkowicie odinstaluj pakiet Office z komputera przy użyciu tego narzędzia z łatwą poprawką. Następnie konieczne będzie ponowne zainstalowanie pakietu Office.

 1. Kliknij ten przycisk łatwej poprawki, aby odinstalować pakiet Office i w pełni oczyścić instalację.

  Przycisk pobierania narzędzia z łatwym rozwiązaniem, wskazujący dostępność poprawki automatycznej
 2. Wybierz swoją przeglądarkę z listy rozwijanej, aby wyświetlić pozostałe czynności.

  U dołu okna przeglądarki wybierz przycisk Otwórz, aby otworzyć plik O15CTRRemove.diagcab.

  Wybierz przycisk Otwórz, aby otworzyć narzędzie z łatwą poprawką O15CTRRemove.diagcab

  Jeśli plik nie zostanie automatycznie otwarty, wybierz pozycję Zapisz > Otwórz folder, a następnie kliknij dwukrotnie plik (nazwa powinna rozpoczynać się od tekstu „O15CTRRemove”), aby uruchomić narzędzie z łatwą poprawką.

  1. Zostanie uruchomiony Kreator odinstalowywania pakietu Microsoft Office. Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami.

  2. Po wyświetleniu ekranu Dezinstalacja powiodła się postępuj zgodnie z monitami, aby uruchomić ponownie komputer w celu zastosowania zmian. Wybierz pozycję Dalej.

  3. Po ponownym uruchomieniu komputera i możesz ponowić próbę zainstalowania pakietu Office.

   Aby ponownie zainstalować pakiet Office, zobacz Instalowanie pakietu Office na komputerze PC lub Mac i wykonaj instrukcje dla Twojego planu pakietu Office.

  W lewym dolnym rogu wybierz plik o15CTRRemove i z menu rozwijanego wybierz polecenie Pokaż w folderze.

  Z listy rozwijanej wybierz pozycję Zapisano tutaj

  Kliknij dwukrotnie pobrany plik o15CTRRemove, aby uruchomić narzędzie z łatwą poprawką.

  1. Zostanie uruchomiony Kreator odinstalowywania pakietu Microsoft Office. Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami.

  2. Po wyświetleniu ekranu Dezinstalacja powiodła się postępuj zgodnie z monitami, aby uruchomić ponownie komputer w celu zastosowania zmian. Wybierz pozycję Dalej.

  3. Po ponownym uruchomieniu komputera i możesz ponowić próbę zainstalowania pakietu Office.

   Aby ponownie zainstalować pakiet Office, zobacz Instalowanie pakietu Office na komputerze PC lub Mac i wykonaj instrukcje dla Twojego planu pakietu Office.

  Wybierz opcję Zapisz plik, a następnie przycisk OK.

  Zapisywanie pliku O15CTRRemove.diagcab w przeglądarce Firefox

  W prawym górnym rogu okna przeglądarki wybierz pozycję Wyświetl wszystkie pobrane. W oknie Biblioteka wybierz pozycję Pobrane pliki > O15CTRRemove.digicab, a następnie wybierz ikonę folderu. Kliknij dwukrotnie plik O15CTRRemove.digicab.

  1. Zostanie uruchomiony Kreator odinstalowywania pakietu Microsoft Office. Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami.

  2. Po wyświetleniu ekranu Dezinstalacja powiodła się postępuj zgodnie z monitami, aby uruchomić ponownie komputer w celu zastosowania zmian. Wybierz pozycję Dalej.

  3. Po ponownym uruchomieniu komputera i możesz ponowić próbę zainstalowania pakietu Office.

   Aby ponownie zainstalować pakiet Office, zobacz Instalowanie pakietu Office na komputerze PC lub Mac i wykonaj instrukcje dla Twojego planu pakietu Office.

Zobacz też

Odinstalowywanie pakietu Office 2013 lub Office 2016 albo usługi Office 365 z komputera

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×