Błędy sprawdzania zgodności

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Moduł sprawdzania zgodności wyświetla listę elementów w dokumencie, które nie są obsługiwane lub będą zachowywać się inaczej w przypadku formatu programu Word 97–2003. Niektóre z tych funkcji zostaną trwale zmienione i nie zostaną przekonwertowane na elementy programu Microsoft Office Word 2007, nawet jeśli później dokument zostanie przekonwertowany na format programu Office Word 2007.

W module sprawdzania zgodności można przejrzeć podsumowanie elementów, które zachowują się inaczej w poprzednich wersjach programu Word, a następnie kliknąć przycisk Kontynuuj, aby zapisać dokument w formacie programu Word 97–2003, lub kliknąć przycisk Anuluj.

Bloki konstrukcyjne

W blokach konstrukcyjnych i pozycjach Autotekstu mogą utracić niektóre informacje.

Szablony udostępniają zawartość, która jest pokazywana w galeriach bloków konstrukcyjnych w programie Word 2007. Po zapisaniu szablonu w formacie programu Word 97–2003 zawartość z galerii bloków konstrukcyjnych zostanie trwale przekonwertowana na statyczne pozycje Autotekstu. Przekonwertowane Autotekstu z powrotem na bloki konstrukcyjne nie będzie możliwe, nawet jeśli później dokument zostanie przekonwertowany na format programu Office Word 2007.

Na Autotekst zostanie przekonwertowana zawartość następujących galerii bloków konstrukcyjnych:

 • tabele,

 • nagłówki,

 • stopki,

 • numery stron,

 • pola tekstowe,

 • równania,

 • spis treści,

 • bibliografie,

 • znaki wodne,

 • galerie niestandardowe.

Cytaty i bibliografie

Cytaty i bibliografie zostaną przekonwertowane na tekst statyczny, a nie zostanie automatycznie zaktualizowany.

W programie Office Word 2007 cytaty i bibliografie są aktualizowane automatycznie po zmodyfikowaniu ich informacji źródłowych lub zastosowaniu nowego stylu dokumentu. Po zapisaniu dokumentu programu Office Word 2007 w formacie programu Word 97–2003 cytaty i bibliografie są konwertowane na tekst statyczny, który nie jest aktualizowany automatycznie, a ich informacje źródłowe stają się niedostępne.

Jeśli później dokument zostanie przekonwertowany na format programu Office Word 2007, cytaty i bibliografie nie będą aktualizowane automatycznie. Aby umożliwić automatyczną aktualizację cytatów i bibliografii, należy ponownie utworzyć informacje źródłowe w dokumencie lub skopiować je na listę Bieżąca lista w oknie dialogowym Menedżer źródeł, a następnie zastąpić statyczne cytaty i bibliografie nowo utworzonymi.

Formanty zawartości

Kontrolki zawartości zostaną przekonwertowane na zawartość statyczną.

Po zapisaniu dokumentu w formacie programu Word 97–2003 wszystkie formanty zawartości zostaną przekonwertowane na zwykły tekst, a skojarzone właściwości zostaną trwale utracone, nawet jeśli później dokument zostanie przekonwertowany na format pliku programu Office Word 2007.

Na przykład użytkownicy nie będą już widzieć elementów na liście rozwijanej w programie Word 97–2003. Ponadto wszelkie właściwości ochrony (czyli regiony, których nie można edytować ani usuwać) przestaną być wymuszane, a użytkownicy będą mogli usuwać i zmieniać zawartość formantów.

Obiekty osadzone

Obiekt osadzony w tym dokumencie został utworzony w programie Microsoft Office Excel 2007. Nie można go edytować we wcześniejszych wersjach programu Word.

Obiekty osadzone można przekonwertować tak, aby mogły być edytowane w poprzednich wersjach programu Word.

Konwertowanie obiektów osadzonych programu Office Excel 2007

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt osadzony.

 2. Wskaż polecenie Obiekt Arkusz, a następnie kliknij polecenie Konwertuj.

 3. W oknie dialogowym Konwertowanie kliknij opcję Konwertuj na.

 4. Zaznacz pozycję Arkusz programu Microsoft Office Excel na liście Typ obiektu.

Obiekt osadzony w tym dokumencie został utworzony w programie Microsoft Office PowerPoint 2007. Nie można go edytować we wcześniejszych wersjach programu Word.

Obiekty osadzone można przekonwertować tak, aby mogły być edytowane w poprzednich wersjach pakietu Microsoft Office. Aby przekonwertować obiekty programu PowerPoint w programie Office Word 2007, należy wykonać jedną z następujących czynności.

Konwertowanie osadzonych obiektów slajdów programu Office PowerPoint 2007

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt osadzony.

 2. Wskaż polecenie Obiekt Slajd, a następnie kliknij polecenie Konwertuj.

 3. W oknie dialogowym Konwertowanie kliknij opcję Konwertuj na.

 4. Zaznacz pozycję Slajd programu Microsoft Office PowerPoint na liście Typ obiektu.

Konwertowanie osadzonych obiektów prezentacji programu Office PowerPoint 2007

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt osadzony.

 2. Wskaż polecenie Obiekt Prezentacja, a następnie kliknij polecenie Konwertuj.

 3. W oknie dialogowym Konwertowanie kliknij opcję Konwertuj na.

 4. Zaznacz pozycję Prezentacja programu Microsoft Office PowerPoint na liście Typ obiektu.

Obiekt osadzony w tym dokumencie został utworzony w programie Microsoft Office Word 2007. Nie można edytować obiektu w starszych wersjach pakietu Microsoft Office.

Konwertowanie obiektów osadzonych programu Word 2007

Obiekty osadzone można przekonwertować tak, aby mogły być edytowane w poprzednich wersjach programu Word.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt osadzony.

 2. Wskaż polecenie Obiekt Dokument, a następnie kliknij polecenie Konwertuj.

 3. W oknie dialogowym Konwertowanie zaznacz opcję Konwertuj na.

 4. Na liście Typ obiektu zaznacz pozycję Dokument programu Microsoft Office Word 97–2003.

Równania

Równania zostaną przekonwertowane na obrazy. Nie można edytować, dopóki dokument zostanie przekonwertowany na nowy format pliku.

Po zapisaniu dokumentu w formacie programu Word 97–2003 równania zostaną przekonwertowane na obrazy, których nie będzie można edytować. Jeśli jednak później dokument zostanie przekonwertowany na format pliku programu Office Word 2007, równania zmienią się w tekst i będzie można je edytować.

Grafiki SmartArt

Grafiki SmartArt zostaną przekonwertowane na jeden obiekt, którego nie można edytować w poprzednich wersjach programu Word.

Po zapisaniu dokumentu w formacie programu Word 97–2003 grafiki SmartArt zostaną przekonwertowane na obrazy statyczne. Nie będzie możliwe edytowanie tekstu wewnątrz grafiki ani zmienianie jej układu czy ogólnego wyglądu.

Jeśli dokument zostanie później przekonwertowany na format programu Office Word 2007, grafika zostanie zmieniona z powrotem na obiekt SmartArt.

Tabulatory

Tabulatory wyrównania zostaną przekonwertowane na tabulatory tradycyjne.

W programie Office Word 2007 tabulatory wyrównania służą do określania położenia tekstu względem marginesów dokumentu lub regionu w dokumencie. Ich położenie jest dostosowywane po zmianie marginesów.

Po zapisaniu dokumentu w formacie programu Word 97–2003 tabulatory wyrównania zostaną trwale zastąpione tabulatorami tradycyjnymi, a ich położenie nie będzie automatycznie dostosowywane po zmianie marginesów. Jeśli tabulatory wyrównania zostały użyte do utworzenia złożonego układu, ich położenie może się zmienić, co skutkuje zmianą wyglądu dokumentu.

Pola tekstowe

Pozycjonowanie pól tekstowych zostanie zmieniony.

Tekst w polach tekstowych, który jest wyśrodkowany w pionie lub wyrównany do dołu, zostanie trwale wyrównany do góry, nawet jeśli później dokument zostanie przekonwertowany na format programu Office Word 2007.

Śledzone przeniesienia

Śledzone przeniesienia zostaną przekonwertowane na usunięcia i wstawienia.

Po zapisaniu dokumentu w formacie programu Word 97–2003 śledzone przeniesienia zostaną przekształcone w śledzone usunięcia i wstawienia. Jeśli później dokument zostanie przekonwertowany na format programu Office Word 2007, śledzone wstawienia i usunięcia nie zostaną przekonwertowane z powrotem na śledzone przeniesienia.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×