Błędy „Produkt bez licencji” i błędy aktywacji w pakiecie Office

W przypadku niepowodzenia aktywacji pakietu Office na pasku tytułu aplikacji pakietu Office pojawi się komunikat Produkt bez licencji lub Użytek niekomercyjny / Produkt bez licencji i większość funkcji pakietu Office będzie wyłączona. Aby przywrócić wszystkie funkcje pakietu Office, musisz rozwiązać problem, który powoduje niepowodzenie aktywacji.

Używanie Asystenta odzyskiwania i pomocy technicznej dla usługi Office 365 (dla subskrybentów usługi Office 365)

Aplikacja Asystent odzyskiwania i pomocy technicznej działa na komputerach z systemem Windows i ułatwia identyfikowanie oraz rozwiązywanie problemów z aktywacją w usługach Office 365 dla użytkowników domowych i Office 365 dla firm.

 1. Wybierz przycisk Pobierz poniżej.

  Wybierz ten przycisk, aby pobrać Asystenta odzyskiwania i pomocy technicznej dla usługi Office 365
 2. Wybierz swoją przeglądarkę z listy rozwijanej, aby poznać sposób zapisywania, a następnie uruchom Asystenta odzyskiwania i pomocy technicznej dla usługi Office 365.

  1. U dołu okna przeglądarki wybierz pozycję Zapisz.

  2. W następnym oknie z informacją Program SetupProd.exe zakończył pobieranie wybierz pozycję Otwórz.

  1. U dołu okna przeglądarki wybierz przycisk Otwórz, aby otworzyć plik SetupProd.exe.

   Jeśli plik nie zostanie automatycznie otwarty, wybierz pozycję Zapisz > Otwórz folder, a następnie kliknij dwukrotnie plik (nazwa powinna rozpoczynać się od tekstu „SetupProd.exe”).

  1. W lewym dolnym rogu wybierz plik SetupProd.exe i z menu rozwijanego wybierz polecenie Pokaż w folderze.

   Kliknij dwukrotnie pobrany plik SetupProd.exe.

  1. Wybierz opcję Zapisz plik, a następnie przycisk OK.

   W prawym górnym rogu okna przeglądarki wybierz pozycję Wyświetl wszystkie pobrane. W oknie Biblioteka wybierz pozycję Pobrane pliki > SetupProd.exe, a następnie wybierz ikonę folderu. Kliknij dwukrotnie pozycję SetupProd.exe.

 3. Zostanie otwarty Asystent odzyskiwania i pomocy technicznej dla usługi Office 365. Wybierz pozycję Office, a następnie wybierz pozycję Dalej.

  Pokazuje opcję Office wyróżnioną w Asystencie odzyskiwania i pomocy technicznej
 4. Wybierz pozycję Pakiet Office został zainstalowany, ale nie mogę go aktywować, a następnie wybierz pozycję Dalej.

  Pokazuje opcję Aktywacja pakietu Office w Asystencie odzyskiwania i pomocy technicznej
 5. Postępuj zgodnie z monitami, aby rozwiązać problem z aktywacją pakietu Office.

Używanie narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją dla pakietu Office 2016 (niesubskrybowane produkty pakietu Office)

Narzędzie do rozwiązywania problemów z aktywacją działa na komputerach z systemami Windows i pozwala usunąć błędy aktywacji pakietu Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Uczniów, Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm, Office Professional 2016 i poszczególnych aplikacji pakietu Office 2016, takich jak Visio, Project, Word i Outlook.

 1. Wybierz przycisk Pobierz poniżej.

  Przycisk umożliwiający pobranie narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją
 2. Wybierz swoją przeglądarkę z listy rozwijanej, aby sprawdzić, jak zapisać, a następnie uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów.

  1. U dołu okna przeglądarki wybierz pozycję Zapisz.

  2. W następnym oknie z informacją Program officeact.diagcab zakończył pobieranie wybierz pozycję Otwórz.

  3. Zostanie uruchomione narzędzie do rozwiązywania problemów z aktywacją. Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie z monitami.

  1. U dołu okna przeglądarki wybierz przycisk Otwórz, aby otworzyć plik officeact.diagcab.

   Jeśli plik nie zostanie automatycznie otwarty, wybierz pozycję Zapisz > Otwórz folder, a następnie kliknij dwukrotnie plik (nazwa powinna rozpoczynać się od tekstu „officeact.diagcab”), aby uruchomić narzędzie z łatwą poprawką.

  2. Zostanie uruchomione narzędzie do rozwiązywania problemów z aktywacją. Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie z monitami.

  1. W lewym dolnym rogu wybierz plik officeact.diagcab i z menu rozwijanego wybierz polecenie Pokaż w folderze.

   Kliknij dwukrotnie pobrany plik officeact.diagcab, aby uruchomić narzędzie z łatwą poprawką.

  2. Zostanie uruchomione narzędzie do rozwiązywania problemów z aktywacją. Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie z monitami.

  1. Wybierz opcję Zapisz plik, a następnie przycisk OK.

   W prawym górnym rogu okna przeglądarki wybierz pozycję Wyświetl wszystkie pobrane. W oknie Biblioteka wybierz pozycję Pobrane pliki > officeact.diagcab, a następnie wybierz ikonę folderu. Kliknij dwukrotne plik officeact.diagcab.

  2. Zostanie uruchomione narzędzie do rozwiązywania problemów z aktywacją. Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie z monitami.

Samodzielne usuwanie błędów „Produkt bez licencji”

Jeśli korzystasz z pakietu Office 2013 lub narzędzie do rozwiązywania problemów z aktywacją pakietu Office nie może usunąć problemu, spróbuj zastosować poniższe rozwiązania.

Sprawdzanie daty, godziny i strefy czasowej na komputerze

Jeśli te ustawienia są niepoprawne, aktywacja pakietu Office może zakończyć się niepowodzeniem. Wykonaj poniższe czynności odpowiednio do systemu operacyjnego.

Windows 10

 1. Zamknij wszystkie aplikacje pakietu Office.

 2. W prawym dolnym rogu ekranu wybierz datę lub godzinę.

 3. Wybierz pozycję Ustawienia daty i godziny.

 4. Wybierz pozycję Automatyczne ustawianie czasu i pozycję Automatyczne ustawianie strefy czasowej (jeśli jest wyświetlana). Jeśli nie masz możliwości automatycznego ustawienia strefy czasowej, upewnij się, że w polu Strefa czasowa jest wyświetlana lokalna strefa czasowa.

 5. Ponownie uruchom wszelkie aplikacje pakietu Office.

Windows 8 lub Windows 8.1

 1. Zamknij wszystkie aplikacje pakietu Office.

 2. W prawym dolnym rogu ekranu wybierz datę lub godzinę.

 3. Wybierz pozycję Zmień ustawienia daty i godziny.

 4. Jeśli data lub godzina jest niewłaściwa, wybierz pozycję Zmień datę i godzinę, a następnie popraw ustawienia daty i godziny.

 5. Jeśli strefa czasowa jest niewłaściwa, wybierz pozycję Zmień strefę czasową i wybierz lokalną strefę czasową.

 6. Ponownie uruchom wszelkie aplikacje pakietu Office.

Windows 7

 1. Zamknij wszystkie aplikacje pakietu Office.

 2. W prawym dolnym rogu ekranu wybierz datę lub godzinę.

 3. Wybierz pozycję Zmień ustawienia daty i godziny.

 4. Jeśli data lub godzina jest niewłaściwa, wybierz pozycję Zmień datę i godzinę, a następnie popraw ustawienia daty i godziny.

 5. Jeśli strefa czasowa jest niewłaściwa, wybierz pozycję Zmień strefę czasową i wybierz lokalną strefę czasową.

 6. Ponownie uruchom wszelkie aplikacje pakietu Office.

Porada: W systemie Windows 7 możesz synchronizować zegar komputera z internetowym serwerem czasu, aby zegar komputera był aktualny. W tym celu wybierz datę lub godzinę w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie wybierz pozycję Zmień ustawienia daty i godziny. Wybierz kartę Czas z Internetu, wybierz pozycję Zmień ustawienia, zaznacz pole wyboru Synchronizuj z internetowym serwerem czasu, a następnie naciśnij przycisk Aktualizuj teraz.

Uruchamianie pakietu Office jako administrator

Uruchomienie pakietu Office z uprawnieniami administratora ułatwia rozwiązywanie problemów dotyczących uprawnień, które mogą powodować niepowodzenie aktywacji pakietu Office. Wykonaj poniższe czynności odpowiednio do systemu operacyjnego.

Windows 10

 1. Zamknij wszystkie aplikacje pakietu Office.

 2. Naciśnij przycisk Start w lewym dolnym rogu ekranu.

 3. Wpisz nazwę aplikacji, na przykład Word. Ikona programu Word zostanie wyświetlona w wynikach wyszukiwania.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Word, a następnie wybierz pozycję Uruchom jako administrator.

 5. Wybierz przycisk Tak, aby zezwolić na uruchomienie pakietu Office z uprawnieniami administratora.

Windows 8.1

 1. Zamknij wszystkie aplikacje pakietu Office.

 2. W systemie Windows 8.1 kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start znajdujący się w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie wybierz polecenie Wyszukaj.

 3. Wpisz nazwę aplikacji, na przykład Word. Ikona programu Word zostanie wyświetlona w wynikach wyszukiwania.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Word, a następnie wybierz pozycję Uruchom jako administrator.

 5. Wybierz przycisk Tak, aby zezwolić na uruchomienie pakietu Office z uprawnieniami administratora.

Windows 8

 1. Zamknij wszystkie aplikacje pakietu Office.

 2. W systemie Windows 8 przesuń wskaźnik myszy do prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć pasek paneli funkcji, a następnie wybierz ikonę Wyszukiwanie.

 3. Wpisz nazwę aplikacji, na przykład Word. Ikona programu Word zostanie wyświetlona w wynikach wyszukiwania.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Word, a następnie wybierz pozycję Uruchom jako administrator.

 5. Wybierz przycisk Tak, aby zezwolić na uruchomienie pakietu Office z uprawnieniami administratora.

Windows 7

 1. Zamknij wszystkie aplikacje pakietu Office.

 2. Naciśnij przycisk Start w lewym dolnym rogu ekranu.

 3. W polu Wyszukaj programy i pliki wpisz nazwę aplikacji, na przykład Word. Ikona programu Word zostanie wyświetlona w wynikach wyszukiwania.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Excel, a następnie wybierz pozycję Uruchom jako administrator.

 5. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz przycisk Tak, aby zezwolić na uruchomienie pakietu Office z uprawnieniami administratora.

Aktualizowanie pakietu Office

Najnowsze aktualizacje pakietu Office mogą zawierać rozwiązania problemów z aktywacją. Aby dowiedzieć się, jak zaktualizować pakiet Office, zobacz Instalowanie aktualizacji pakietu Office.

Naprawianie licencjonowania pakietu Office (dotyczy tylko pakietu Office 2013)

Jeśli mimo wypróbowania wszystkich innych rozwiązań nadal jest wyświetlany monit o aktywowanie pakietu Office 2013, odinstaluj klucz produktu, a następnie zaloguj się w celu aktywowania pakietu Office.

 1. Wybierz to łatwe rozwiązanie, aby odinstalować klucz produktu w pakiecie Office 2013.

  Przycisk pobierania narzędzia z łatwą poprawką, wskazujący dostępność poprawki automatycznej

 2. U dołu przeglądarki wybierz pozycję Otwórz.

  Kliknij przycisk Otwórz

 3. Po zakończeniu działania narzędzia z łatwą poprawką otwórz dowolną aplikację pakietu Office, taką jak Word lub Excel.

 4. Gdy zostanie wyświetlony odpowiedni monit, zaloguj się, podając adres e-mail i hasło skojarzone z pakietem Office.

Sprawdzanie zapory

Jeśli korzystasz z zapory innego producenta, odwiedź jego witrynę internetową, aby uzyskać informacje o tymczasowym wyłączaniu zapory. W przypadku Zapory systemu Windows patrz poniżej.

Windows 10

Windows 8.1 i 7

Sprawdzanie oprogramowania antywirusowego

Aby uzyskać informacje o tym, jak wyłączyć oprogramowanie antywirusowe, sprawdź witrynę internetową jego producenta. Odinstalowanie oprogramowania antywirusowego również może pomóc. Nie zapomnij o ponownym zainstalowaniu go (i włączeniu, jeśli zostało wyłączone) po zainstalowaniu pakietu Office.

Jeśli nie masz pewności, jakie oprogramowanie antywirusowe posiadasz, skorzystaj z poniższych instrukcji, aby przejść do Panelu sterowania i sprawdzić nazwę zainstalowanego oprogramowania antywirusowego.

Porada: W systemie Windows 10 dostępne jest domyślne oprogramowanie antywirusowe — program Windows Defender. Jeśli okaże się, że używasz tego programu, wybierz przycisk Start, wybierz pozycję Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia, a następnie wybierz program Windows Defender po lewej stronie. Przesuń przełącznik do pozycji Wyłączone. Pamiętaj później o ponownym przełączeniu na pozycję Włączone.

 1. Przejdź do Panelu sterowania. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start Przycisk Start w systemach Windows 8 i Windows 10 (w lewym dolnym rogu), a następnie wybierz polecenie Panel sterowania.

  Lista opcji i poleceń wyświetlana po naciśnięciu klawisza logo Windows i klawisza X

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W widoku Kategoria wybierz pozycję System i zabezpieczenia > Zabezpieczenia i konserwacja, a następnie wybierz strzałkę w dół obok pozycji Zabezpieczenia.

  • W widoku Duże ikony lub Małe ikony wybierz pozycję Zabezpieczenia i konserwacja, a następnie wybierz strzałkę w dół obok pozycji Zabezpieczenia.

Jeśli system Windows może wykryć oprogramowanie antywirusowe, jego nazwa jest wyświetlana w obszarze Ochrona przed wirusami.

 1. Przejdź do Panelu sterowania. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start Przycisk Start w systemach Windows 8 i Windows 10 (w lewym dolnym rogu), a następnie wybierz polecenie Panel sterowania.

  Lista opcji i poleceń wyświetlana po naciśnięciu klawisza logo Windows i klawisza X

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W widoku Kategoria wybierz pozycję System i zabezpieczenia > Centrum akcji, a następnie wybierz strzałkę w dół obok pozycji Zabezpieczenia.

  • W widoku Duże ikony lub Małe ikony wybierz pozycję Centrum akcji, a następnie wybierz strzałkę w dół obok pozycji Zabezpieczenia.

Jeśli system Windows może wykryć oprogramowanie antywirusowe, jego nazwa jest wyświetlana w obszarze Ochrona przed wirusami.

 1. Przejdź do Panelu sterowania. W tym celu wybierz przycisk Start Przycisk Start w systemie Windows 7 (w lewym dolnym rogu), a następnie wybierz polecenie Panel sterowania.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W widoku Kategoria wybierz pozycję System i zabezpieczenia > Centrum akcji, a następnie wybierz strzałkę w dół obok pozycji Zabezpieczenia.

  • W widoku Duże ikony lub Małe ikony wybierz pozycję Centrum akcji, a następnie wybierz strzałkę w dół obok pozycji Zabezpieczenia.

Jeśli system Windows może wykryć oprogramowanie antywirusowe, jego nazwa jest wyświetlana w obszarze Ochrona przed wirusami.

Sprawdzanie ustawień serwera proxy

Jeśli korzystasz z urządzenia w domu i w pracy, przed zainstalowaniem pakietu Office spróbuj wyłączyć ustawienia serwera proxy w programie Microsoft Edge lub Internet Explorer. Jeśli używasz innej przeglądarki, sprawdź jej pomoc, aby dowiedzieć się, jak wyłączyć ustawienia serwera proxy.

Microsoft Edge

 1. Kliknij przycisk Start Przycisk Start w systemach Windows 8 i Windows 10 (w lewym dolnym rogu) i wybierz pozycję Ustawienia.

 2. Wybierz pozycję Sieć i Internet, przejdź do dolnej części opcji po lewej stronie i kliknij pozycję Serwer proxy.

 3. W obszarze Automatyczna konfiguracja serwera proxy automatycznie wykryj ustawienia lub użyj skryptu konfiguracji, przesuwając przełącznik do pozycji Włączone lub Wyłączone.

 4. W obszarze Ręczna konfiguracja serwera proxy możesz wybrać opcję używania serwera proxy. Z reguły ta opcja będzie wyłączona, ale jeśli przesuniesz przełącznik do pozycji Włączone, pamiętaj o wybraniu przycisku Zapisz. Jeśli przed włączeniem opcja była domyślnie wyłączona, po zakończeniu jej używania pamiętaj o przesunięciu przełącznika z powrotem do pozycji Wyłączone.

Internet Explorer 7, 8, 9, 10 lub 11

 1. W programie Internet Explorer kliknij pozycję Narzędzia (w prawym górnym rogu) > Opcje internetowe.

 2. Kliknij kartę Połączenia, a następnie kliknij przycisk Ustawienia sieci LAN.

 3. W obszarze Serwer proxy wyczyść opcję Użyj serwera proxy dla sieci LAN (te ustawienia nie są stosowane dla połączeń telefonicznych lub VPN).

 4. Kliknij przycisk Zastosuj i przycisk OK, aby zapisać zmiany. Uruchom ponownie komputer.

Uwaga: Być może trzeba będzie jeszcze obejść dodatkowe ustawienia serwera proxy. Jeśli to nie zadziała, a instalujesz pakiet Office w pracy lub w szkole, skontaktuj się ze swoim działem informatycznym, aby uzyskać więcej informacji. Jeśli jesteś administratorem systemów informatycznych, zobacz Adresy URL i zakresy adresów IP usługi Office 365.

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Upewnianie się, że subskrypcja jest aktywna

Upewnianie się, że zainstalowano pakiet Office należący do posiadanego planu

Dezaktywowanie instalacji

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Mimo że korzystanie z pakietu Office nie wymaga pracy w trybie online przez cały czas, musisz okresowo łączyć się z Internetem, aby umożliwić potwierdzenie, że subskrypcja usługi Office 365 jest nadal aktywna. Jeśli sprawdzenie stanu subskrypcji pakietu Office będzie niemożliwe przez dłuższy czas (zwykle około 30 dni), zostanie wyświetlony komunikat Nie można zweryfikować subskrypcji, a w późniejszym terminie pakiet Office przejdzie w tryb ograniczonej funkcjonalności. Aby rozwiązać ten problem, ponownie połącz się z Internetem i wybierz pozycję Ponów próbę.

Upewnianie się, że subskrypcja usługi Office 365 dla użytkowników domowych jest aktywna

 1. Zamknij wszystkie aplikacje pakietu Office.

 2. Przejdź do strony Usługi i subskrypcje.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycję Zaloguj się i wprowadź adres e-mail i hasło do konta Microsoft skojarzonego z subskrypcją usługi Office 365.

 4. Przejrzyj szczegóły w obszarze Subskrypcje.

  Zrzut ekranu przedstawiający stronę Usługi i subskrypcje
 5. Jeśli Twoja subskrypcja wygasła, możesz ją odnowić, wykonując czynności opisane w artykule Odnawianie subskrypcji usługi Office 365 dla użytkowników domowych.

 6. Po odnowieniu subskrypcji możesz ponownie uruchomić potrzebne aplikacje pakietu Office.

Upewnianie się, że zainstalowano pakiet Office należący do posiadanego planu

Upewnij się, że zainstalowany pakiet Office to ten sam, który jest skojarzony z Twoją subskrypcją usługi Office 365 dla użytkowników domowych.

 1. Zaloguj się na swojej stronie konta.

 2. Na stronie Moje konto wybierz pozycję Zainstaluj >.

 3. Sprawdź, czy Twój komputer jest wymieniony w obszarze Informacje o instalacji.

  Sekcja Informacje o instalacji zawiera listę komputerów, na których zainstalowano pakiet Office dla tego konta. Jeśli nie instalowano pakietu Office dla tego konta, wyświetlana będzie informacja „Nie użyto żadnych instalacji”.

 4. Jeśli komputera nie ma na liście, wybierz pozycję Zainstaluj, aby zainstalować pakiet Office i uzyskać bieżącą licencję dla tego konta.

Dezaktywowanie instalacji pakietu Office dla użytkowników domowych

Jeśli przekroczono liczbę instalacji obsługiwanych przez posiadaną subskrypcję usługi Office 365, możesz dezaktywować instalację pakietu Office, której już nie używasz, aby móc zainstalować pakiet Office na innym urządzeniu.

 1. Przejdź do strony https://office.com/myaccount i jeśli pojawi się monit, zaloguj się za pomocą konta Microsoft.

 2. Wybierz pozycję Zainstaluj >.

 3. W obszarze Informacje o instalacji wybierz pozycję Dezaktywuj instalację, aby dezaktywować nieużywane instalacje pakietu Office.

  Strona Instalowanie z nazwą komputera oraz imieniem i nazwiskiem (nazwą) osoby, która zainstalowała pakiet Office.

Po zdezaktywowaniu instalacji pakietu Office nadal możesz wyświetlać i drukować dokumenty, ale nie możesz ich edytować ani tworzyć nowych. Pakiet Office informuje o dezaktywowaniu instalacji, wyświetlając powiadomienia o błędach Produkt bez licencji. Jeśli chcesz korzystać z pakietu Office na urządzeniu, musisz go ponownie aktywować, logując się na koncie usługi Office 365 po wyświetleniu monitu.

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Uruchamianie Asystenta odzyskiwania i pomocy technicznej

Dezaktywowanie instalacji

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Mimo że korzystanie z pakietu Office nie wymaga pracy w trybie online przez cały czas, musisz okresowo łączyć się z Internetem, aby umożliwić potwierdzenie, że subskrypcja usługi Office 365 jest nadal aktywna. Jeśli sprawdzenie stanu subskrypcji pakietu Office będzie niemożliwe przez dłuższy czas (zwykle około 30 dni), zostanie wyświetlony komunikat Nie można zweryfikować subskrypcji, a w późniejszym terminie pakiet Office przejdzie w tryb ograniczonej funkcjonalności. Aby rozwiązać ten problem, ponownie połącz się z Internetem i wybierz pozycję Ponów próbę.

Uruchamianie Asystenta odzyskiwania i pomocy technicznej (usługa Office 365 dla firm)

Użytkownicy usługi Office 365 dla firm mogą pobrać Asystenta odzyskiwania i pomocy technicznej dla usługi Office 365, który ułatwia rozwiązywanie problemów z aktywacją. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu za pomocą tego narzędzia, przejdź do instrukcji zawartych w tym artykule.

Dezaktywowanie instalacji usługi Office 365 dla firm

Jeśli przekroczono liczbę instalacji obsługiwanych przez posiadaną subskrypcję usługi Office 365, możesz dezaktywować instalację pakietu Office, której już nie używasz, aby móc zainstalować pakiet Office na innym urządzeniu.

 1. Przejdź do strony https://portal.office.com/Account/#home i jeśli pojawi się monit, zaloguj się, wykorzystując konto służbowe.

 2. W obszarze kafelka Stan instalacji wybierz pozycję Zarządzaj instalacjami.

 3. W obszarze Stan instalacji wybierz pozycję Dezaktywuj, aby zdezaktywować nieużywane instalacje pakietu Office.

  Przedstawia polecenie dezaktywowania instalacji usługi Office 365 dla firm

Po zdezaktywowaniu instalacji pakietu Office nadal możesz wyświetlać i drukować dokumenty, ale nie możesz ich edytować ani tworzyć nowych. Pakiet Office informuje o dezaktywowaniu instalacji, wyświetlając powiadomienia o błędach Produkt bez licencji. Jeśli chcesz korzystać z pakietu Office na urządzeniu, musisz go ponownie aktywować, logując się na koncie usługi Office 365 po wyświetleniu monitu.

Naprawianie pakietu Office

Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Naprawianie aplikacji pakietu Office.

Odinstalowywanie i ponowne instalowanie pakietu Office

Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz:

 1. Odinstalowywanie pakietu Office

 2. Pobieranie i instalowanie pakietu Office

Nadal potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z pomocą techniczną.

Jeśli mimo wypróbowania wszystkich porad zawartych w tym artykule nadal potrzebujesz pomocy, możesz skontaktować się z pomocą techniczną dotyczącą pakietu Office.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×