Błąd dodatku Power Pivot: „Inicjowanie źródła danych nie powiodło się”

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ten błąd występuje podczas otwierania nowszego modelu danych w starszej wersji dodatku Power Pivot. Na przykład gdy model danych został utworzony w programie Excel 2013, a następnie otwarty w programie Excel 2010.

Aby obejść ten problem, przeprowadź uaktualnienie do programu Excel 2013, dostępnego w pakiecie Office Professional Plus. Modele danych utworzone w programie Excel 2013 będą działać tylko w skoroszytach, które również zostały utworzone w programie Excel 2013.

Więcej informacji na temat tego błędu

Ten błąd nie występuje bezpośrednio po otwarciu skoroszytu. Zamiast tego jest wyświetlany podczas korzystania z tabeli przestawnej lub raportu, w którym model danych skoroszytu jest używany jako źródło danych. Interakcje z danymi, takie jak kliknięcie fragmentatora lub zmiana filtru raportu, powodują wygenerowanie kwerendy wysyłanej do modelu danych. Ponieważ model danych nie jest już prawidłowy w programie Excel 2010, zamiast oczekiwanej interakcji z danymi jest wyświetlany błąd inicjowania źródła danych.

Załóżmy, że spróbujesz teraz otworzyć model danych w oknie dodatku Power Pivot. Model nie zostanie otwarty i zostanie wyświetlony następujący błąd:

„Ten skoroszyt zawiera model danych programu Excel, który został utworzony w nowszej wersji programu Excel. Możesz otworzyć ten skoroszyt w starszej wersji programu Excel, ale nie będzie można ładować danych programu Power Pivot i pracować z nimi, gdy będą one współistnieć z modelem danych programu Excel”.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×