Błąd: Nie można pliku odczytu lub prezentacji nie można otworzyć

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli zostały dotarła w tym artykule, ponieważ masz komunikat o błędzie PowerPoint nie może odczytać pliku lub gdy nie można otworzyć prezentację, to prawdopodobnie korzystający z pakietu Office zablokował plik ze względów bezpieczeństwa. Można odblokować plik, aby można go było otworzyć:

  1. Otwórz Eksploratora plików systemu Windows (Otwórz Start w systemie Windows i wpisz Eksploratora plików.)

  2. Znajdź problematyczny plik na komputerze.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik i wybierz pozycję Właściwości.

  4. W oknie dialogowym Właściwości poszukaj przycisku Odblokuj w pobliżu prawego dolnego rogu. Jeśli przycisk istnieje, kliknij pozycję Odblokuj, kliknij pozycję Zastosuj, a następnie kliknij pozycję OK, aby zamknąć okno dialogowe.

    Okno dialogowe Właściwości z poleceniem Odblokuj
  5. Teraz spróbuj ponownie otworzyć prezentację. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik w Eksploratorze plików i wybierz pozycję Otwórz.

Nadal występują problemy?

Jeśli masz problem z programem PowerPoint, który nie został tutaj rozwiązany, skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc techniczną.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×