Azure ExpressRoute dla usługi Office 365

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dowiedz się, jak usługa Azure ExpressRoute jest używana z usługą Office 365, oraz jak zaplanować projekt wdrożenia sieci, który będzie wymagany, jeśli wdrażasz usługę Azure ExpressRoute do użytku z usługą Office 365. Uwzględnienie zagadnień związanych z architekturą i wydajnością sieci często przyniesie korzyści dla usług infrastruktury i platformy działających na platformie Azure. W tych przypadkach zalecamy korzystanie z usługi ExpressRoute na potrzeby platformy Azure. Oferty w modelu Oprogramowanie jako usługa (SaaS, Software as a Service), na przykład usługi Office 365 i Dynamics 365, zostały opracowane pod kątem bezpiecznego i niezawodnego uzyskiwania do nich dostępu za pośrednictwem Internetu. Zgodnie z powyższym zalecamy korzystanie z usługi ExpressRoute na potrzeby tych aplikacji wyłącznie w przypadku określonych scenariuszy. Informacje o bezpieczeństwie i wydajności w Internecie oraz o tym, kiedy warto rozważyć usługę Azure ExpressRoute dla usługi Office 365, można znaleźć w artykule Łączność sieciowa z usługą Office 365.

Uwaga: Uruchamianie 31 lipca 2017 można włączyć Microsoft Peering bezpośrednio z konsoli administracyjnej Azure lub przy użyciu programu PowerShell. Po włączeniu Peering firmy Microsoft, możesz utworzyć filtry rozsyłania odbieranie określonych ogłoszeń rozsyłania BGP. Najpierw autoryzacji tworzenia filtrów dla usługi Office 365 i zaangażowanie klientów Dynamics 365 aplikacji (wcześniej nazywanego CRM Online) filtry można tworzyć w dowolnym momencie. Rozmawianie z zespołem Account Microsoft informacji o procesie, aby uzyskać uprawnienia do tworzenia filtrów rozsyłania usługi Office 365. Subskrypcje nieautoryzowane próby utworzenia rozsyłania filtry dla usługi Office 365 zostanie wyświetlony komunikat o błędzie

Można teraz dodawać bezpośredniego połączenia sieciowego do Office 365 dla wybranego Office 365 ruchu sieciowego. Azure ExpressRoute oferuje połączenie bezpośrednie przewidywalne wydajności i zawiera czas pracy SLA 99,95% dla składników sieciowych firmy Microsoft. Nadal będzie jest wymagane dla usług, które nie są obsługiwane przez Azure ExpressRoute połączenie z Internetem.

Azure ExpressRoute dla usługi Office 365

Oprócz łączność z Internetem możesz wybrać do kierowania podzbiór ruchu w sieci Office 365 przez bezpośrednie połączenie, które udostępnia przewidywalności i przestojów 99,95% Umowa dotycząca poziomu usług dla składników sieciowych firmy Microsoft. Azure ExpressRoute oferuje to połączenie sieciowe dedykowane do Office 365 i innych usług firmy Microsoft w chmurze.

Niezależnie od tego, czy masz istniejącą sieć MPLS WAN, usługę ExpressRoute można dodać do swojej architektury sieci na trzy sposoby: za pośrednictwem obsługiwanego dostawcy współlokacji wymiany w chmurze, dostawcy połączenia Ethernet typu punkt-punkt lub za pośrednictwem dostawcy połączenia MPLS. Zobacz, którzy dostawcy są dostępni w Twoim regionie. Bezpośrednie połączenie ExpressRoute umożliwi łączność z aplikacjami wymienionymi poniżej w sekcji Co otrzymam, gdy utworzę konto. Ruch sieciowy dla wszystkich pozostałych aplikacji i usług będzie nadal przechodzić przez Internet.

Zapoznaj się z poniższym diagramem sieci wysokiego poziomu, który przedstawia typowego klienta usługi Office 365 łączącego się z centrami danych firmy Microsoft przez Internet w celu uzyskania dostępu do wszystkich aplikacji firmy Microsoft, takich jak usługa Office 365, Windows Update i witryna TechNet. Klienci używają podobnej ścieżki sieciowej niezależnie od tego, czy nawiązują połączenie z sieci lokalnej, czy z niezależnego połączenia internetowego.

Łączność sieciowa usługi Office 365

Teraz spójrz na zaktualizowany diagram przedstawiający klienta usługi Office 365, który używa zarówno Internetu, jak i usługi ExpressRoute do łączenia się z usługą Office 365. Zwróć uwagę, że niektóre połączenia, takie jak węzły Publiczny system DNS i Sieć dostarczania zawartości, nadal wymagają publicznego połączenia internetowego. Ponadto użytkownicy będący klientami, którzy nie znajdują się w budynku połączonym z usługą ExpressRoute, łączą się przez Internet.

Łączność usługi Office 365 za pomocą usługi ExpressRoute

Nadal potrzebujesz dodatkowych informacji? Dowiedz się, jak zarządzać swoim ruchem sieciowym przy użyciu usługi Azure ExpressRoute dla usługi Office 365 i jak skonfigurować usługę Azure ExpressRoute dla usługi Office 365. Nagraliśmy również 10-odcinkowe Szkolenie w zakresie usługi Azure ExpressRoute dla usługi Office 365, dostępne w serwisie Channel 9, które pomoże Ci w dogłębnym zrozumieniu tej koncepcji.

(Powrót do początku)

W poniższej tabeli wymieniono usług Office 365, które są obsługiwane przez ExpressRoute. Przejrzyj artykuł punktów końcowych usługi Office 365 , aby dowiedzieć się, które żądań sieci te aplikacje wymagają łączności z Internetem.

Dołączone aplikacje

Exchange Online1

Exchange Online Protection1

Delve1

Skype dla firm Online1

SharePoint Online1

OneDrive dla Firm1

Project Online1

Portal i usługi współużytkowane1

Azure Active Directory1

AAD Connect1

Office Online1

1 Każdy z nich ma wymagania łączności internetowej nie jest obsługiwane na ExpressRoute, zobacz artykuł punktów końcowych usługi Office 365 , aby uzyskać więcej informacji.

Usługi, które nie są uwzględnione w usłudze ExpressRoute dla usługi Office 365, to pliki do pobrania dla klienta usługi Office 365 ProPlus, logowanie lokalnego dostawcy tożsamości i usługa Office 365 (obsługiwana przez firmę 21 Vianet) świadczona w Chinach.

(Powrót do początku)

Wdrażanie usługi ExpressRoute wymaga zaangażowania właścicieli aplikacji i sieci oraz starannego planowania w celu określenia nowej architektury routingu sieci, wymagań dotyczących przepustowości, miejsc wdrożenia zabezpieczeń, wysokiej dostępności i podobnych kwestii. W celu wdrożenia usługi ExpressRoute konieczne jest spełnienie następujących wymagań:

  1. Pełne zrozumienie potrzeb zaspokajanych przez usługę ExpressRoute w planowaniu łączności Twojej usługi Office 365. Zrozumienie, które aplikacje będą używać Internetu lub usługi ExpressRoute i pełne zaplanowanie wydajności sieci, zabezpieczeń oraz potrzeb w zakresie wysokiej dostępności w kontekście używania zarówno Internetu, jak i usługi ExpressRoute do obsługi ruchu usługi Office 365.

  2. Określenie lokalizacji ruchu wyjściowego i komunikacji równorzędnej zarówno dla ruchu przez Internet, jak i przez usługę ExpressRoute1.

  3. Określenie wydajności wymaganej w przypadku połączeń przez Internet i przez usługę ExpressRoute.

  4. Opracowanie planu wdrażania zabezpieczeń i innych standardowych mechanizmów kontroli obwodu1.

  5. Posiadanie ważnego konta usługi Microsoft Azure w celu zasubskrybowania usługi ExpressRoute.

  6. Wybranie modelu łączności i zatwierdzonego dostawcy. Pamiętaj, że klienci mogą wybrać wiele modeli łączności lub wielu partnerów, a partner nie musi być taki sam, jak Twój istniejący dostawca sieci.

  7. Sprawdzenie poprawności wdrożenia przed skierowaniem ruchu do usługi ExpressRoute.

  8. Opcjonalne wdrożenie usługi QoS i ocena ekspansji regionalnej.

1Ważne zagadnienia dotyczące wydajności. Decyzje podjęte w tej kwestii mogą znacznie wpłynąć na opóźnienie, które ma kluczowe znaczenie dla aplikacji, takich jak Skype dla firm.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, skorzystaj z naszego przewodnika po routingu stanowiącego dodatek do dokumentacji usługi ExpressRoute.

Aby kupić usługę ExpressRoute dla usługi Office 365, musisz pracować z jednym lub kilkoma zatwierdzonymi dostawcami w celu zapewnienia obsługi odpowiedniej liczby obwodów o właściwym rozmiarze za pomocą subskrypcji usługi ExpressRoute Premium. Nie trzeba kupować żadnych dodatkowych licencji usługi Office 365.

Oto krótki link, którego możesz użyć, aby tu wrócić: https://aka.ms/expressrouteoffice365

Przygotowanie do tworzenia konta dla ExpressRoute dla usługi Office 365?

(Powrót do początku)

Tematy pokrewne

Sieci łączności z usługi Office 365
Zarządzanie ExpressRoute dla usługi Office 365 łączności
Routing za pomocą ExpressRoute dla usługi Office 365
Planowanie sieci z ExpressRoute dla usługi Office 365
Implementacji ExpressRoute dla usługi Office 365
społeczności przy użyciu BGP ExpressRoute dla usługi Office 365 scenariusze (wersja preview)
jakości multimediów i wydajności sieci łączności w programie Skype dla firm Online
Dostosowywanie wydajności usługi office 365 przy użyciu plany bazowe i Historia wydajności
plan usługi Office 365 Rozwiązywanie problemów z wydajnością
adresy URL usługi Office 365 i zakresy adresów IP
usługi Office 365 Administratorzy sieci i dostosowywanie wydajności

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×