Automatyczne zmienianie kolorów i czcionek wiadomości przychodzących w zależności od nadawcy, tematu lub adresatów

Automatyczne zmienianie kolorów i czcionek wiadomości przychodzących w zależności od nadawcy, tematu lub adresatów

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Formatowanie warunkowe jest sposobem tworzenia wiadomości przychodzących, które spełniają podstawy określonych warunków się na liście wiadomości przy użyciu kolorów, czcionek i stylów. Określ warunki, które powinny spełniać wiadomości przychodzących, takich jak nadawcy nazwę lub adres e-mail, a następnie formatowanie warunkowe jest stosowane tylko do tych wiadomości.

Na przykład reguły warunkowego można określić, że wszystkie wiadomości wysyłane przez kierownika mają być wyświetlane w kolorze czerwonym na liście wiadomości. Jeśli chcesz wprowadzić dalsze zmiany w treści wiadomości e-mail, Zmienianie domyślnej czcionki lub koloru tekstu w wiadomości e-mail.

Uwaga: Począwszy od programu Microsoft Outlook 2010, funkcja Organizuj umożliwiająca tworzenie reguł formatowania warunkowego tekstu dla wiadomości e-mail była usunięta. Obecnie funkcja formatowania warunkowego tekstu jest dostępna w oknie dialogowym Ustawienia zaawansowane widoku.

W tym artykule

Tworzenie reguły formatowania warunkowego

Przykładowe reguły formatowania warunkowego

Wyświetlanie wszystkich wiadomości od Michała Chmieli w kolorze czerwonym

Wyświetlanie wszystkich wiadomości zawierających wyraz Contoso w temacie w kolorze zielonym

Wyświetlanie wszystkich wiadomości zawierających wyraz wakacje w temacie lub w treści w kolorze niebieskim

Tworzenie reguły formatowania warunkowego

 1. W widoku Poczta kliknij pozycję Widok.

 2. W grupie Bieżący widok kliknij pozycję Ustawienia widoku.

Polecenie Ustawienia widoku na wstążce

 1. W oknie dialogowym Ustawienia zaawansowane widoku kliknij pozycję Formatowanie warunkowe.

Okno dialogowe Ustawienia zaawansowane widoku

Zostanie wyświetlony zestaw reguł domyślnych, zawierający regułę Nieprzeczytane wiadomości. Ta reguła powoduje wyświetlanie nieprzeczytanych wiadomości na liście wiadomości przy użyciu czcionki pogrubionej. Ponadto są wyświetlane wszelkie reguły formatowania warunkowego utworzone w okienku Organizuj przy użyciu wcześniejszej wersji programu Outlook.

 1. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby usunąć regułę, kliknij ją, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  • Aby tymczasowo wyłączyć regułę, wyczyść pole wyboru obok tej reguły.

  • Aby zmienić kryteria reguły, kliknij regułę, a następnie kliknij pozycję Warunek.

  • Aby zmienić formatowanie tekstu, kliknij regułę, a następnie kliknij pozycję Czcionka.

  • Aby dodać nową regułę formatowania warunkowego, kliknij przycisk Dodaj, w polu Nazwa wpisz nazwę, kliknij przycisk Czcionka w celu określenia formatowania, a następnie kliknij przycisk Warunek w celu określenia kryteriów tej reguły.

Przykładowe reguły formatowania warunkowego

Poniżej przedstawiono kilka przykładowych reguł formatowania warunkowego, które możesz utworzyć w programie Outlook 2013.

Wyświetlanie wszystkich wiadomości od Michała Chmieli w kolorze czerwonym

 1. Kliknij pozycję Dodaj.

 2. Wprowadź nazwę reguły.

 3. Kliknij przycisk Czcionka.

 4. W obszarze Kolor kliknij pozycję Czerwony.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Warunek.

 7. W polu od wpisz tekst Michał Chmiela.

Uwaga: Nazwa musi dokładnie odpowiadać pełnej nazwie wyświetlanej w otrzymywanych wiadomościach.

 1. W oknach dialogowych Filtr, Formatowanie warunkowe i Ustawienia zaawansowane widoku kliknij przycisk OK.

Wyświetlanie wszystkich wiadomości zawierających wyraz Contoso w temacie w kolorze zielonym

 1. Kliknij pozycję Dodaj.

 2. Wprowadź nazwę reguły.

 3. Kliknij przycisk Czcionka.

 4. W obszarze Kolor kliknij pozycję Zielony.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Warunek.

 7. W polu Wyszukaj wyraz/wyrazy wpisz tekst Contoso.

 8. W oknach dialogowych Filtr, Formatowanie warunkowe i Ustawienia zaawansowane widoku kliknij przycisk OK.

Wyświetlanie wszystkich wiadomości zawierających wyraz wakacje w temacie lub w treści w kolorze niebieskim

 1. Kliknij pozycję Dodaj.

 2. Wprowadź nazwę reguły.

 3. Kliknij przycisk Czcionka.

 4. W obszarze Kolor kliknij pozycję Niebieski.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Warunek.

 7. W polu Wyszukaj wyraz/wyrazy wpisz tekst wakacje.

 8. W oknach dialogowych Filtr, Formatowanie warunkowe i Ustawienia zaawansowane widoku kliknij przycisk OK.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×