Automatyczne zapisywanie i odzyskiwanie plików w pakiecie Office dla komputerów Mac

Dostępna w systemie Mac OS funkcja Autozapisywanie umożliwia automatyczne okresowe zapisywanie pliku. Częstotliwość zapisywania plików można ustawić. Ustawienie częstotliwości zapisywania przez funkcję Autozapisywanie na 5 minut pozwala w przypadku utraty danych (na przykład w wyniku awarii zasilania) odzyskać więcej informacji, niż byłoby to możliwe po ustawieniu zapisywania co 10 lub 15 minut. Domyślnie funkcja Autozapisywanie zapisuje pliki pakietu Office co 10 minut.

Funkcja Autoodzyskiwanie dostępna w niektórych aplikacjach pakietu Office automatycznie podejmuje próbę odzyskania plików w przypadku utraty danych. Funkcja Autoodzyskiwanie ma ten sam interwał zapisywania co funkcja Autozapisywanie.

Ważne : Funkcje Autozapisywanie i Autoodzyskiwanie nie powinny być używane zamiast regularnego zapisywania plików przez kliknięcie przycisku Zapisz  Przycisk Zapisz . Częste zapisywanie plików to najlepszy sposób na zachowanie swojej pracy.

Z jakiej wersji pakietu Office dla komputerów Mac korzystasz?

Znajdowanie automatycznie zapisanego lub odzyskanego pliku

Przy następnym otwarciu aplikacji pliki z folderu funkcji Autoodzyskiwanie zostaną wyświetlone na liście Otwórz ostatnio używane. Możesz również znaleźć te pliki w Finderze w folderze /Użytkownicy/<nazwa_użytkownika>/Biblioteki/Containers/com.microsoft.Word/Data/Library/Preferences/AutoRecovery.

Uwaga : Jeśli zamkniesz plik i klikniesz przycisk Nie zapisuj, plik zostanie usunięty z folderu funkcji Autoodzyskiwanie.

Zmienianie częstotliwości automatycznego zapisywania plików w programie Word, PowerPoint lub Excel

 1. W menu programu Word, PowerPoint lub Excel kliknij polecenie Preferencje.

 2. Kliknij pozycję Zapisz Ikona Zapisz .

 3. W polu Zapisz informacje Autoodzyskiwania co określ, jak często program ma zapisywać dokumenty.

Zmienianie miejsca automatycznego zapisywania plików w programie Word

 1. W menu Word kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Ustawienia osobiste kliknij pozycję Lokalizacje plików  Ikona Lokalizacje plików .

 3. W obszarze Lokalizacje plików kliknij pozycję Pliki Autoodzyskiwania, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.

 4. Znajdź lokalizację, w której chcesz automatycznie zapisywać pliki, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Odzyskiwanie tekstu z uszkodzonego pliku w programie Word

 1. W menu Word kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Narzędzia do tworzenia i narzędzia sprawdzające kliknij pozycję Ogólne Ikona Ogólne .

 3. Upewnij się, że pole wyboru Potwierdź konwersję formatu podczas otwierania pliku jest zaznaczone, a następnie zamknij okno dialogowe Ogólne.

 4. Kliknij pozycję Plik > Otwórz.

 5. W menu Otwórz u dołu z prawej strony wybierz pozycję Odzyskaj tekst.

  Kliknij pozycję Otwórz > Odzyskaj tekst, a następnie otwórz uszkodzony dokument, aby spróbować go odzyskać
 6. Otwórz dokument.

Znajdowanie automatycznie zapisanego lub odzyskanego pliku

Przy następnym otwarciu aplikacji pliki z folderu funkcji Autoodzyskiwanie zostaną wyświetlone na liście Otwórz ostatnio używane. Możesz również znaleźć te pliki w Finderze w folderze /Użytkownicy/nazwa_użytkownika/Biblioteki/Application Support/Microsoft/Office/Office 2011 AutoRecovery.

Uwaga : Jeśli zamkniesz plik i klikniesz przycisk Nie zapisuj, plik zostanie usunięty z folderu funkcji Autoodzyskiwanie.

Word

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Zmienianie częstotliwości automatycznego zapisywania plików

 1. W menu Word kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Dane wyjściowe i udostępnianie kliknij pozycję Zapisywanie  Przycisk Zapisz preferencje .

 3. W polu Autozapisywanie lub Autoodzyskiwanie co określ, jak często program Word ma zapisywać dokumenty.

Zmienianie miejsca automatycznego zapisywania plików

 1. W menu Word kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Ustawienia osobiste kliknij pozycję Lokalizacje plików  Przycisk preferencji lokalizacji plików .

 3. W obszarze Lokalizacje plików kliknij pozycję Pliki Autoodzyskiwania, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.

 4. Znajdź lokalizację, w której chcesz automatycznie zapisywać pliki, a następnie kliknij przycisk Wybierz.

Odzyskiwanie tekstu z uszkodzonego pliku

 1. W menu Word kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Narzędzia do tworzenia i narzędzia sprawdzające kliknij pozycję Ogólne Przycisk Preferencje ogólne .

 3. Upewnij się, że pole wyboru Potwierdzaj konwersję przy otwarciu jest zaznaczone, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Otwórz  Przycisk Otwórz .

 5. W menu podręcznym Włącz kliknij polecenie Odtwórz tekst z dowolnego pliku.

 6. Otwórz dokument.

PowerPoint

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Zmienianie częstotliwości automatycznego zapisywania plików

 1. W menu PowerPoint kliknij polecenie Preferencje.

 2. Kliknij pozycję Zapisywanie  Przycisk Zapisz w preferencjach programu PowerPoint , zaznacz pole wyboru Autozapisywanie lub Autoodzyskiwanie co, a następnie określ, jak często program PowerPoint ma zapisywać prezentacje.

Excel

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Zmienianie częstotliwości automatycznego zapisywania plików

 1. W menu Excel kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Udostępnianie i prywatność kliknij pozycję Zapisywanie  Przycisk Zapisz preferencje .

 3. Zaznacz pole wyboru Autozapisywanie lub Autoodzyskiwanie co, a następnie określ, jak często program Excel ma zapisywać skoroszyty.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×