Automatyczne wyrównanie i odstępy oraz ponowne układanie kształtów na diagramie

Program Visio jest wyposażony w kilka narzędzi ułatwiających schludne i równomierne rozmieszczenie kształtów i łączników. W różnych sytuacjach podczas tworzenia diagramów używa się różnych narzędzi. Niektóre umożliwiają wprowadzanie małych korekt położenia kształtów, inne są przydatne przy ponownym rozmieszczaniu całego diagramu. Narzędzia te są zgromadzone w czterech grupach:

 • Przycisk Automatyczne wyrównanie i odstępy

  Przycisk Automatyczne wyrównanie i odstępy może być przydatny, gdy diagram ma ogólnie poprawny układ, ale trzeba tylko odrobinę go uporządkować i wyprostować łączniki, nie przesuwając za dużo kształtów.

 • Polecenia ustawiania położenia

  Poleceń udostępnianych przez przycisk Położenie używa się wtedy, gdy trzeba tylko poprawić wyrównanie lub odstępy zaznaczonych kształtów albo gdy konieczne jest obrócenie lub przerzucenie diagramu.

 • Galeria Zmień układ strony

  Galeria Zmień układ strony jest przydatna, gdy chodzi o nowy układ diagramu niekoniecznie z zachowaniem początkowych położeń kształtów.

 • Specyficzne dla szablonu polecenia zmieniające układ

  Niektóre szablony diagramów są wyposażone we własne polecenia zmieniające układ, które są zaprojektowane specjalnie dla danego typu diagramu, jak na przykład w przypadku szablonów Schemat organizacyjny i Diagram burzy mózgów.

Przycisk Automatyczne wyrównanie i odstępy

Przycisk Automatyczne wyrównanie i odstępy znajduje się na karcie Narzędzia główne w grupie Rozmieszczanie. To narzędzie wyrównuje i równomiernie rozmieszcza kształty, pozostawiając je jak najbliżej obecnych położeń.

 1. Zaznacz kształty, które chcesz wyrównać i dla których chcesz ustawić równe odstępy, lub kliknij poza diagramem, aby usunąć zaznaczenie. Jeśli nic nie będzie zaznaczone, zostaną zmienione wszystkie kształty.

 2. Kliknij przycisk Automatyczne wyrównanie i odstępy.

Początek strony

Polecenia ustawiania położenia

Przycisk Położenie znajduje się na karcie Narzędzia główne w grupie Rozmieszczanie. Kliknięcie strzałki spowoduje wyświetlenie poleceń służących do zmiany wyrównania, odstępów i orientacji zaznaczonych kształtów.

Wyrównywanie kształtów

Polecenia w tej sekcji służą do wyrównywania kształtów bez zmieniania ich odstępów. Umieszczając wskaźnik myszy na poleceniu, można jeszcze przed faktycznym jego zastosowaniem zobaczyć, jak polecenie wpłynie na kształty.

Aby zastosować automatyczne wyrównanie

 1. Zaznacz kształty, które mają zostać wyrównane.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Położenie.

 3. Kliknij pozycję Automatyczne wyrównanie.

Aby określić kierunek wyrównywania

 1. Zaznacz kształt, do którego mają zostać wyrównane inne kształty, a następnie naciśnij klawisz SHIFT i kliknij kształty, które zostaną wyrównane.

  Wokół kształtu głównego zostanie wyświetlona gruba amarantowa linia.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Położenie.

 3. Kliknij wybrane opcje wyrównywania.

Wynikiem działania poszczególnych poleceń Wyrównaj jest wyrównanie zaznaczonych kształtów do kształtu głównego. Natomiast polecenie Automatyczne wyrównanie nie wyrównuje zaznaczonych kształtów do kształtu głównego.

Odstępy między kształtami

Polecenia w tej sekcji służą do wyrównywania odstępów między kształtami bez zmieniania ich wyrównania. Umieszczając wskaźnik myszy na poleceniu, można jeszcze przed faktycznym jego zastosowaniem zobaczyć, jak polecenie wpłynie na kształty.

Aby zastosować automatyczne odstępy

 1. Zaznacz kształty, dla których chcesz ustawić równe odstępy, lub kliknij poza diagramem, aby usunąć zaznaczenie. Jeśli nic nie będzie zaznaczone, zostaną zmienione wszystkie kształty.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Położenie.

 3. Kliknij przycisk Automatyczne odstępy, aby rozsunąć wszystkie zaznaczone kształty na określoną odległość od kształtów sąsiednich.

  Aby zmienić odległość między kształtami, kliknij pozycję Opcje odstępów i ustaw odległość.

Aby użyć opcji rozkładania

Nadal są dostępne polecenia formatujące odstępy z wcześniejszych wersji programu Visio, które oferują inne możliwości regulowania odstępów.

 1. Zaznacz trzy lub więcej kształtów, przytrzymując naciśnięty klawisz SHIFT lub CTRL podczas klikania kształtów. Polecenia do równomiernego układania kształtów są wyłączone, dopóki nie zaznaczy się co najmniej trzech kształtów.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Położenie, a następnie wskaż polecenie Odstępy między kształtami.

 3. Wybierz opcję rozłożenia. Kliknij pozycję Więcej opcji rozłożenia, aby otworzyć okno dialogowe Rozkładanie kształtów.

  • Wybranie opcji Rozkładanie w pionie powoduje rozłożenie kształtów w granicach wyznaczanych przez najwyżej i najniżej położony zaznaczony kształt.

  • Wybranie opcji Rozkładanie w poziomie powoduje rozłożenie kształtów w granicach wyznaczanych przez skrajny lewy i skrajny prawy zaznaczony kształt.

  • Aby dodać prowadnice i przykleić do nich kształty, zaznacz pole wyboru Utwórz prowadnice i przyklej do nich kształty. W przypadku wybrania tej opcji można przenieść zewnętrzną prowadnicę, aby zmienić rozłożenie wszystkich kształtów.

Przenoszenie kształtów poza podziały stron

Jeśli jakiś diagram ma być wydrukowany, warto upewnić się, że żaden kształt nie zostanie podzielony przez miejsca podziału stron.

 1. Zaznacz kształty, które chcesz przenieść poza podziały stron, lub kliknij poza diagramem, aby usunąć zaznaczenie. Jeśli nic nie będzie zaznaczone, zostaną zmienione wszystkie kształty.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Położenie.

 3. Wskaż polecenie Odstępy między kształtami, a następnie kliknij polecenie Przenieś poza podziały stron.

Innym rozwiązaniem jest takie skonfigurowanie poleceń Automatyczne wyrównanie i Automatyczny odstęp, aby te polecenia nie mogły umieszczać kształtów w miejscach podziału stron.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Położenie.

 2. Wskaż polecenie Odstępy między kształtami, a następnie sprawdź, czy jest zaznaczona opcja Unikaj podziałów stron. Jeśli nie jest, zaznacz ją kliknięciem.

Orientacja kształtów

Polecenia z podmenu Obróć kształty umożliwiają obracanie i przerzucanie zaznaczonego kształtu.

 • Zaznacz kształt, a następnie kliknij odpowiednie polecenie.

W przypadku zaznaczenia kilku kształtów te polecenia obracają lub przerzucają zaznaczone kształty z zachowaniem ich położenia względem siebie, tak jakby obracana lub przerzucana była strona.

Natomiast polecenia z podmenu Obróć diagram obracają lub zmieniają orientację diagramu, ale pozostawiając niezmienioną orientację kształtu.

Początek strony

Galeria Zmień układ strony

Galeria Zmień układ strony znajduje się na karcie Projektowanie w grupie Układ. W przypadku prostego diagramu można sprawdzić, jaki najlepiej zastosować dla niego układ. Należy zaznaczyć kształty, których układ ma zostać zmieniony, lub kliknąć poza diagramem w celu usunięcia zaznaczenia, tak aby operacja dotyczyła wszystkich kształtów. Następnie należy zatrzymywać wskaźnik myszy na poszczególnych projektach w galerii, sprawdzając, jaki będzie efekt. W ten sposób można wyświetlić podgląd układu, nie zatwierdzając go kliknięciem.

Początek strony

Specyficzne dla szablonu polecenia zmieniające układ

Jeśli szablon używany przez diagram ma kartę poświęconą temu konkretnemu typowi diagramu, jak na przykład w przypadku szablonów Schemat organizacyjny i Diagram burzy mózgów, należy sprawdzić, czy znajdują się na niej polecenia zmieniające układ przeznaczone dla tego diagramu. Jeśli tak, można je wypróbować i zobaczyć, czy dają zadowalające wyniki.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×