Automatyczne przesyłanie dalej wiadomości na inne konto za pomocą reguł w aplikacji Outlook Web App

Konfigurując reguły skrzynki odbiorczej w aplikacji Outlook Web App, możesz przesyłać dalej lub przekierowywać swoje wiadomości e-mail.

Korzystając z reguł skrzynki odbiorczej, możesz uaktywnić automatyczne przesyłanie dalej lub przekierowywanie na innego konto wiadomości wysłanych do Twojej skrzynki pocztowej. Jest to przydatne, gdy nie będziesz sprawdzać swojej skrzynki pocztowej oraz chcesz mieć możliwość czytania wiadomości i odpowiadania na nie przy użyciu innego konta. Aby skonfigurować reguły skrzynki odbiorczej, przejdź do pozycji Ustawienia Ustawienia: aktualizowanie profilu, instalowanie oprogramowania i łączenie się z chmurą > Opcje > Organizuj wiadomości e-mail lub Ustawienia Ustawienia: aktualizowanie profilu, instalowanie oprogramowania i łączenie się z chmurą > Opcje > Poczta > Automatyczne przetwarzanie.

W tym artykule

Jak uaktywnić automatyczne przekierowywanie wszystkich wiadomości na inne konto?

Jak uaktywnić automatyczne przesyłanie dalej wszystkich wiadomości na inne konto?

Co jeszcze muszę wiedzieć na temat reguł przekierowywania i przesyłania dalej?

Więcej informacji

Jak uaktywnić automatyczne przekierowywanie wszystkich wiadomości na inne konto?

Przekierowane wiadomości będą wyświetlane tak, jakby pochodziły od pierwotnego nadawcy. Reguły przekierowywania wiadomości użyj w sytuacji, gdy chcesz, aby odpowiedzi na przekierowane wiadomości trafiały do pierwotnego nadawcy.

 1. W przeglądarce internetowej zaloguj się w aplikacji Outlook Web App przy użyciu adresu URL podanego przez osobę, która zarządza pocztą e-mail w Twojej organizacji. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij pozycję Zaloguj się.

 2. U góry strony wybierz pozycję Outlook. Możesz także wybrać pozycję Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamiania aplikacji Office 365 > Outlook.

 3. U góry strony wybierz pozycję Ustawienia Ustawienia: aktualizowanie profilu, instalowanie oprogramowania i łączenie się z chmurą > Opcje, a następnie wybierz jedną z następujących pozycji:

  • Organizuj wiadomości e-mail > Reguły skrzynki odbiorczej > Nowa nowy

   LUB

  • Poczta > Automatyczne przetwarzanie > Reguły skrzynki odbiorczej > Nowa nowy > Utwórz nową regułę dla wiadomości przychodzących

 4. Wpisz nazwę reguły.

 5. W obszarze Gdy nadejdzie wiadomość wybierz pozycję Zastosuj do wszystkich wiadomości.

 6. W obszarze Wykonaj następujące czynności wybierz pozycję Prześlij dalej, przekieruj lub wyślij > Przekieruj wiadomość do.

 7. Wprowadź wybrany adres e-mail w polu Do lub wybierz go z listy kontaktów.

 8. Wybierz przycisk OK, aby zapisać wprowadzone zmiany, a następnie przycisk OK lub Zapisz, aby utworzyć regułę.

Jak uaktywnić automatyczne przesyłanie dalej wszystkich wiadomości na inne konto?

Wiadomości przesłane dalej będą wyświetlane jako wiadomości przesłane dalej przez Ciebie. Użyj reguły przesyłania dalej wiadomości, gdy chcesz, aby odpowiedzi trafiały na adres, z którego wiadomości są przesyłane dalej, a nie do pierwotnego nadawcy.

 1. U góry strony w aplikacji Outlook Web App wybierz pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia > Opcje, a następnie wybierz jedną z następujących pozycji:

  • Organizuj wiadomości e-mail > Reguły skrzynki odbiorczej > Nowa nowy

   LUB

  • Poczta > Automatyczne przetwarzanie > Reguły skrzynki odbiorczej > Nowa nowy > Utwórz nową regułę dla wiadomości przychodzących

 2. W obszarze Gdy nadejdzie wiadomość wybierz pozycję Zastosuj do wszystkich wiadomości.

 3. Wybierz jedną z następujących opcji w zależności od widocznych ustawień:

  • Prześlij dalej, przekieruj lub wyślij > Prześlij dalej wiadomość do

   LUB

  • Więcej opcji > Prześlij dalej, przekieruj lub wyślij > Prześlij dalej wiadomość do

 4. Wprowadź wybrany adres e-mail w polu Do lub wybierz go z listy kontaktów.

 5. Wybierz przycisk OK, aby zapisać wprowadzone zmiany, a następnie przycisk OK lub Zapisz, aby utworzyć regułę.

Co jeszcze muszę wiedzieć na temat reguł przekierowywania i przesyłania dalej?

 • Kopie przekierowywanych lub przesyłanych dalej wiadomości pozostają w Twojej skrzynce pocztowej. Jeśli dodasz akcję usunięcia wiadomości, wiadomość zostanie przeniesiona do folderu Elementy usunięte i nadal będzie uwzględniana w ilości zajętego miejsca w skrzynce pocztowej. W przypadku przekroczenia limitu skrzynki pocztowej zostanie zablokowana możliwość wysyłania lub otrzymywania nowych wiadomości. Reguły przesyłania dalej także mogą nie działać, aż usuniesz wystarczająco dużo wiadomości, żeby ilość zajętego miejsca zmalała poniżej limitu skrzynki pocztowej.

 • Tworząc regułę przesyłania dalej lub przekierowywania, możesz podać więcej niż jeden adres docelowy. Liczba adresów odbiorców może być ograniczona w zależności od ustawień konta. W przypadku utworzenia reguły z więcej niż jednym adresem przetestuj ją, aby się upewnić, że działa.

 • Jeśli nie chcesz, aby reguła przesyłania dalej lub przekierowywania była stosowana do wszystkich wiadomości, wybierz dowolną opcję inną niż Zastosuj do wszystkich wiadomości.

 • Administrator mógł zablokować możliwość wysyłania poczty za pomocą reguł przesyłania dalej lub przekierowywania do niektórych lub wszystkich domen poza Twoją własną domeną. Po utworzeniu reguły przekierowywania lub przesyłania dalej przetestuj ją, wysyłając wiadomość na swoje konto z innego konta. Następnie sprawdź konto, na które Twoja reguła ma przekierowywać lub przesyłać dalej wiadomości.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania reguł skrzynki odbiorczej i zarządzania nimi, zobacz Reguły skrzynki odbiorczej.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×