Automatyczne poprawianie pisowni przy użyciu wyrazów ze słownika głównego w programie Word 2016 dla komputerów Mac

Program Microsoft Word można skonfigurować tak, aby błędnie napisane wyrazy, które są podobne do słów w słowniku głównym używanym przez moduł sprawdzania pisowni, były poprawiane w sposób automatyczny.

Uwaga: Tekst zawarty w hiperlinkach nie jest poprawiany automatycznie.

Co chcesz zrobić?

Konfigurowanie Autokorekty w celu stosowania głównego słownika używanego przez moduł sprawdzania pisowni

Automatyczne dodawanie wyrazów, które mają być ignorowane przez Autokorektę podczas cofania zmian Autokorekty

Ręczne dodawanie wyrazów, które mają być ignorowane przez Autokorektę

Konfigurowanie Autokorekty w celu stosowania głównego słownika używanego przez moduł sprawdzania pisowni

Podczas instalacji pakietu Microsoft Office Autokorekta jest domyślnie konfigurowana tak, aby do błędnie wpisanego wyrazu dopasowywać słowo ze słownika głównego używanego przez moduł sprawdzania pisowni. Ponieważ to ustawienie może być również dezaktywowane, warto sprawdzić później, czy jest ono aktywne. Możesz to zrobić, wykonując poniższą procedurę.

 1. W menu Word kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Preferencje programu Word kliknij pozycję Autokorekta.

  W preferencjach programu Word kliknij pozycję Autokorekta, aby zmienić to, co może zmieniać autokorekta w dokumencie.
 3. Na karcie Autokorekta zaznacz pole wyboru Automatycznie użyj sugestii z modułu sprawdzania pisowni, jeśli nie jest jeszcze zaznaczone.

  Aby funkcja autokorekty automatycznie używała wyrazów ze słownika głównego, wybierz pozycję Automatycznie użyj sugestii z modułu sprawdzania pisowni.
 4. Jeśli wprowadzono zmianę, kliknij przycisk OK, aby ją zastosować.

Początek strony

Automatyczne dodawanie wyrazów, które mają być ignorowane przez Autokorektę podczas cofania zmian Autokorekty

Jeśli funkcja Autokorekty wprowadzi niepożądaną poprawkę, można ją cofnąć, naciskając klawisze Control+Z. Można również skonfigurować program Word tak, aby cofnięte niepożądane poprawki Autokorekty były automatycznie dodawane do listy wyjątków. Po dodaniu wyrazu do listy wyjątków Autokorekta nie sprawdza ponownie tego wyrazu.

Uwaga:  Lista wyjątków obowiązuje we wszystkich programach pakietu Office, które obsługują tę funkcję. Oznacza to, że dowolny wyraz, który zostanie dodany jako wyjątek w jednym programie, będzie również wyjątkiem we wszystkich innych programach pakietu Office.

 1. W menu Word kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Preferencje programu Word kliknij pozycję Autokorekta.

  W preferencjach programu Word kliknij pozycję Autokorekta, aby zmienić to, co może zmieniać autokorekta w dokumencie.
 3. Na karcie Autokorekta kliknij pozycję Wyjątki.

  Kliknij pozycję Wyjątki, aby dodać wyrazy do listy wyrazów ignorowanych przez program Word podczas sprawdzania pisowni lub usunąć je z tej listy.
 4. Kliknij kartę Inne korekty, a następnie zaznacz pole wyboru Automatycznie dodawaj wyrazy do listy.

  Aby program Word automatycznie dodał wyrazy, które ma ignorować podczas sprawdzania pisowni, wybierz pozycję Automatycznie dodaj wyrazy do listy.
 5. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Ręczne dodawanie wyrazów, które mają być ignorowane przez Autokorektę

Jeśli regularnie używasz wyrazu, którego nie ma w słowniku głównym, ale jest podobny do innego wyrazu w słowniku głównym, Autokorekta może powodować problemy, stale zmieniając pisownię tego wyrazu. Możesz rozwiązać ten problem, dodając wyraz do listy wyjątków będącej zestawem wyrazów, które nie są zmieniane przez Autokorektę.

Uwagi: 

 • Po dodaniu wyrazu do listy wyjątków zostaje on również dodany do domyślnego słownika niestandardowego używanego przez moduł sprawdzania pisowni.

 • Lista wyjątków obowiązuje we wszystkich programach pakietu Office, które obsługują tę funkcję. Oznacza to, że dowolny wyraz, który zostanie dodany jako wyjątek w jednym programie, będzie również wyjątkiem we wszystkich innych programach pakietu Office.

 1. W menu Word kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Preferencje programu Word kliknij pozycję Autokorekta.

  W preferencjach programu Word kliknij pozycję Autokorekta, aby zmienić to, co może zmieniać autokorekta w dokumencie.
 3. Na karcie Autokorekta kliknij pozycję Wyjątki.

  Kliknij pozycję Wyjątki, aby dodać wyrazy do listy wyrazów ignorowanych przez program Word podczas sprawdzania pisowni lub usunąć je z tej listy.
 4. Kliknij kartę Inne korekty, a następnie w polu Nie poprawiaj wpisz wyraz, który ma być ignorowany przez Autokorektę.

 5. Kliknij znak plus, aby dodać wyraz do listy.

  Kliknij znak plus, aby dodać wyraz do listy wyjątków wprowadzonych w polu Nie poprawiaj.

  Porada: Możesz także wybrać wyraz już znajdujący się na liście i kliknąć znak minus, aby go usunąć.

 6. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×