Automatyczne numerowanie wierszy

Program Excel, w odróżnieniu od innych aplikacji pakietu Microsoft Office, takich jak program Word, nie ma przycisku do automatycznego numerowania danych. Można jednak dodać kolejne numery do wierszy zawierających dane, przeciągając uchwyt wypełniania w celu wypełnienia kolumny serią numerów lub korzystając z funkcji WIERSZ.

Porada : Jeśli jest potrzebny bardziej zaawansowany system automatycznego numerowania danych i na komputerze jest zainstalowany program Access, można zaimportować dane programu Excel do bazy danych programu Access. W bazie danych programu Access można utworzyć pole, w którym będzie automatycznie generowany unikatowy numer w momencie wprowadzenia nowego rekordu w tabeli. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wymiana danych (kopiowanie, importowanie, eksportowanie) między programami Excel i Access.

Co chcesz zrobić?

Wyświetlanie lub ukrywanie uchwytu wypełnienia

Wypełnianie kolumny serią numerów

Numerowanie wierszy za pomocą funkcji WIERSZ

Wyświetlanie lub ukrywanie uchwytu wypełnienia

Domyślnie wyświetlany jest uchwyt wypełniania Uchwyt wypełnienia , lecz można go wyłączyć.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

 2. W kategorii Zaawansowane w obszarze Opcje edycji wyczyść lub zaznacz pole wyboru Włącz uchwyt wypełniania oraz przeciąganie i upuszczanie komórek, aby ukryć lub wyświetlić uchwyt wypełniania.

Uwaga : Aby zapobiec zastępowaniu istniejących danych podczas przeciągania uchwytu wypełniania, należy się upewnić, że jest zaznaczone pole wyboru Ostrzegaj przy zastępowaniu komórek. Jeśli w programie Excel nie ma być wyświetlany komunikat dotyczący zastępowania niepustych komórek, można wyczyścić to pole wyboru.

Początek strony

Wypełnianie kolumny serią numerów

 1. Zaznacz pierwszą komórkę wypełnianego zakresu.

 2. Wpisz wartość początkową serii.

 3. Wpisz wartość w następnej komórce, aby utworzyć wzorzec.

  Porada : Na przykład aby uzyskać serię 1, 2, 3, 4, 5..., wpisz 1 i 2 w dwóch pierwszych komórkach. Aby uzyskać serię 2, 4, 6, 8..., wpisz 2 i 4.

 4. Zaznacz komórki zawierające wartości początkowe.

 5. Przeciągnij uchwyt wypełniania Uchwyt wypełnienia w poprzek wypełnianego zakresu.

  Uwaga : Podczas przeciągania uchwytu wypełniania przez poszczególne komórki jest wyświetlany podgląd wartości, która zostanie umieszczona w komórce. Domyślnie te wartości są określane zgodnie ze wzorcem wzrostu liniowego. Aby zastosować inny wzorzec wzrostu, należy przeciągnąć uchwyt wypełniania, przytrzymując naciśnięty prawy przycisk myszy, a następnie wybrać wzorzec z menu skrótów.

  Aby wypełnić zakres w kolejności rosnącej, przeciągnij uchwyt w dół lub w prawo. Aby wypełnić zakres w kolejności malejącej, przeciągnij uchwyt w górę lub w lewo.

  Porada : Jeśli uchwyt wypełniania nie jest widoczny, może to oznaczać, że należy go najpierw wyświetlić. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie lub ukrywanie uchwytu wypełnienia.

Uwaga : Podczas dodawania, przenoszenia lub usuwania wierszy numery nie są aktualizowane automatycznie. Numerację można zaktualizować ręcznie, zaznaczając dwa numery w odpowiedniej kolejności, a następnie przeciągając uchwyt wypełniania do końca numerowanego zakresu.

Początek strony

Numerowanie wierszy za pomocą funkcji WIERSZ

 1. W pierwszej komórce zakresu, który chcesz ponumerować, wpisz =WIERSZ(A1).

  Funkcja WIERSZ zwróci numer wiersza. Na przykład funkcja =WIERSZ(A1) zwróci numer 1.

 2. Przeciągnij uchwyt wypełniania Uchwyt wypełnienia w poprzek wypełnianego zakresu.

  Porada : Jeśli uchwyt wypełniania nie jest widoczny, może to oznaczać, że należy go najpierw wyświetlić. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie lub ukrywanie uchwytu wypełnienia.

Uwaga : 

 • Po posortowaniu danych numery wierszy są aktualizowane automatycznie, ale kolejność może zostać przerwana w przypadku dodania, przeniesienia lub usunięcia wierszy. Numerację można jednak zaktualizować ręcznie, zaznaczając dwa numery w odpowiedniej kolejności, a następnie przeciągając uchwyt wypełniania do końca numerowanego zakresu.

 • Jeśli w przypadku używania funkcji WIERSZ numery nowo dodawanych wierszy danych mają być wstawiane automatycznie, należy przekształcić zakres danych w tabelę programu Excel. Wszystkie wiersze, które zostaną dodane na końcu tabeli, będą kolejno numerowane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie lub usuwanie tabeli programu Excel w arkuszu.

 • Aby wprowadzić określone kody numeracji, tak jak w przypadku numerów zamówień zakupu, można użyć funkcji WIERSZ z funkcją TEKST. Na przykład w celu rozpoczęcia listy numerowanej od numeru 000-001 należy wprowadzić formułę =TEKST(WIERSZ(A1);"000-000") w pierwszej komórce numerowanego zakresu, a następnie przeciągnąć uchwyt wypełniania do końca zakresu.

Początek strony

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×