Automatyczne dostosowanie dat rozpoczęcia i zakończenia nowych projektów

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Dostosowywanie dat makro umożliwia dostosowanie wszystkich rozpoczęcia i daty zakończenia dla zadań w projekcie w odniesieniu do nowej daty rozpoczęcia projektu. Zadania z ograniczeniami również są tak dostosowywane.

Na przykład na ten rok jest planowany projekt podobny do innego projektu, zakończonego w zeszłym roku. Można skopiować plik mpp z poprzedniego roku, a następnie uruchomić makro Dostosuj daty w skopiowanym planie, aby przenieść daty z zeszłego roku na ten rok. Zadania zostaną przeniesione na tę samą pozycję w projekcie, ale w związku z nową datą rozpoczęcia projektu. Dlatego zadania rozpoczęte dwa miesiące po dacie rozpoczęcia projektu w starym projekcie zostaną dostosowane w taki sposób, aby zaczynały się dwa miesiące po dacie rozpoczęcia nowego projektu. Czas trwania pozostanie taki sam, a data zakończenia zostanie odpowiednio dostosowana.

Zadania rozpoczęte lub zakończone z zarejestrowanymi w planrzeczywiste danych nie mogą zostać ponownie zaplanowane. Ponieważ makro Dostosuj daty służy do ponownego układania harmonogramu zadań, przed uruchomieniem go należy usunąć wszystkie wartości rzeczywiste z kopiowanego planu.

Usuwanie wartości rzeczywistych z planu projektu

  1. W menu Widok kliknij polecenie Wykres Gantta.

  2. Zaznacz wszystkie zadania na siatce.

  3. Kliknij przycisk informacje o zadaniu Obraz przycisku .

  4. Na karcie Ogólne wpisz wartość 0 w polu procentu wykonania.

Uruchom makro Dostosuj daty.

  1. Kliknij przycisk Dostosuj daty Obraz przycisku na pasku narzędzi analizy.

    Aby wyświetlić pasek narzędzi Analiza, wskaż polecenie Paski narzędzi w menu Widok, a następnie kliknij opcję Analiza.

  2. Wpisz nową datę w polu Wprowadź nową datę rozpoczęcia projektu, a następnie kliknij przycisk OK.

    Uwaga : Jeśli nowa data rozpoczęcia projektu przypadnie w dniu wolnym według kalendarza planu, data rozpoczęcia zadania zostanie skorygowana na pierwszy dostępny dzień roboczy.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń : Ponieważ makra mogą zawierać wirusy, należy zachować ostrożność uruchamiania ich. Wykonaj poniższe środki ostrożności: programu antywirusowego na komputerze. Ustaw poziom zabezpieczeń makr wysoki; Wyczyść Ufaj wszystkim zainstalowanym dodatkom i pole wyboru szablonów; używanie podpisów cyfrowych. Obsługa listy zaufanych wydawców.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×