Automatyczne archiwizowanie starszych elementów

Automatyczne archiwizowanie starszych elementów

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wiadomości e-mail można wypełniać skrzynce odbiorczej programu Outlook, szybkie — nowych wiadomości, odpowiedzi i przekazuje je dalej. Zanim ją znasz może mieć tysiące wiadomości. Organizowanie skrzynki odbiorczej programu Outlook i jej folderów w obszarze Sterowanie, przenosząc starszych elementów, które mają zostać zachowane do archiwum. Za pomocą autoarchiwizacji w tym automatycznie.

Częstotliwość uruchamiania autoarchiwizacji, miejsce, w którym przechowywane są zarchiwizowane elementy, a także czas, przez jaki są one zachowywane w programie Outlook przed zarchiwizowaniem, możesz zmienić.

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Zaawansowane.

 2. W obszarze Autoarchiwizacja kliknij pozycję Ustawienia autoarchiwizacji.

 3. Kliknij pole Uruchom autoarchiwizację co n dni i określ częstotliwość uruchamiania autoarchiwizacji.

 4. Wybierz dowolne inne opcje, na przykład usuwanie starszych elementów programu Outlook zamiast ich archiwizowania.

  Porada: Funkcje archiwizacji i autoarchiwizacji mogą nie być dostępne, jeśli profil poczty jest połączony z programem Exchange Server. Jest także możliwe, że organizacja stosuje zasady przechowywania poczty e-mail, które zastępują funkcję autoarchiwizacji. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem systemu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień autoarchiwizacji zobacz wskazówki dotyczące ustawień autoarchiwizacji.

Zmienianie ustawień autoarchiwizacji dla pojedynczego folderu

 1. Na liście folderów w okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 2. Wybierz odpowiednie opcje na karcie Autoarchiwizacja.

Uruchom program Outlook, po raz pierwszy Autoarchiwizacja jest domyślnie włączone i co 14 dni. Możesz zmienić częstotliwość uruchamiania autoarchiwizacji, określ plik danych programu Outlook (pst) używany do przechowywania zarchiwizowanych elementów, a następnie wybierz, kiedy elementy znajdujące się w folderach programu Outlook będą podlegać są archiwizowane.

 1. Wybierz pozycję Narzędzia > Opcje, a następnie wybierz kartę inne.

 2. Wybierz pozycję Autoarchiwizacja.

  Autoarchiwizacja w oknie dialogowym Opcje w menu Narzędzia

 3. Zaznacz pole wyboru Uruchom autoarchiwizację co n dni, a następnie określ częstotliwość uruchamiania autoarchiwizacji.

 4. Wybierz odpowiednie opcje.

  • Uruchom autoarchiwizację co    Wybierz, jak często autoarchiwizacji, aby uruchomić. Archiwizowanie wiele elementów, w tym samym czasie może spowolnić wydajności komputera. Dlatego warto wybierz okres czasu skraca procesu autoarchiwizacji. Należy rozważyć, ile elementów zwykle odbieranie w danym czasie i odpowiednio dopasować okres. Monituj przed rozpoczęciem autoarchiwizacji     Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby program Outlook, aby był wyświetlany komunikat monitu przed autoarchiwizacji przetwarza elementów programu Outlook. Gdy zostanie wyświetlony komunikat, możesz kliknąć nie, aby anulować tej sesji autoarchiwizacji.

  • Usuń wygasłe elementy (tylko foldery poczty e-mail)    Ta opcja nie jest zaznaczona domyślnie. Możesz mieć wiadomości e-mail usunięte, gdy upłynął ich okres wiekowania. Domyślny okres dla elementów robocze i Skrzynka odbiorcza jest sześć miesięcy i trzech miesięcy do elementy wysłane, ale można zmienić za pomocą opcji Usuń elementy starsze niż okresów.

  • Archiwum lub usuwanie starych elementów    Należy wybrać tę opcję, jeśli ma autoarchiwizacji, aby usunąć niektóre lub wszystkie elementy po ich wygaśnięciu. Ta opcja uaktywnia innych opcji Włącz, że możesz zdecydować, które elementy są archiwizowane, które są usuwane po osiągnięciu na koniec okresu wiekowania. Następnie wybierz dodatkowe ustawienia, aby zastosować do archiwizacji i usuwania.

   Uwaga: W oknie dialogowym autoarchiwizacji "folderu foldery" odwołuje się do obszarów usługi głównym funkcji programu Outlook, takich jak folderu kalendarza i folderu zadania oraz foldery poszczególnych poczty e-mail. Jest to spowodowane elementów programu Kalendarz i zadania są przechowywane w ich odpowiednich folderów Kalendarz i zadania.

  • Pokaż folder archiwum na liście folderów    Wybrać folder archiwum dołączana do innych folderów pracy w okienku nawigacji. W folderze głównym archiwum można otwierać podfoldery i usługi zarchiwizowanych elementów. Podczas przeglądania sieci zarchiwizowanych elementów, możesz Sprawdź, czy zostały zarchiwizowane odpowiednie elementy i możesz również przeciągnąć wszystkie elementy, które są potrzebne do folderu roboczego.

  • Usuń elementy starsze niż     Wybieranie domyślnego ustawienia, gdy chcesz elementy archiwizowane dni, tygodni lub miesięcy. Można ustawić okres jeden dzień do 60 miesięcy. "Oczyść" oznacza archiwizowania — przechowywanie — elementów. Nie oznacza "usunąć", o ile nie określono to ustawienie dla folderów w innych miejscach.

  • Przenieś stare elementy do     Ustawieniem domyślnym dla tej lokalizacji różni się na komputerach z systemem Microsoft Windows Vista i systemów operacyjnych Windows XP.

   System Windows Vista: C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Archive.pst.

   Systemu Windows XP: C:\Documents and Settings\nazwa Data\Microsoft\Outlook\Archive.pst \Local.

   Jeśli chcesz ustawić innego miejsca docelowego dla zarchiwizowanych elementów, możesz przejdź do i ustawić inną lokalizację. Elementy zostaną przeniesione do tej lokalizacji po ich okresu wiekowania.

   Uwaga: Elementy archiwizowane w lokalizacji niestandardowych nie zostaną usunięte, chyba że otwierać foldery i usunąć je ręcznie.

  • Trwałe usuwanie elementów    Ta opcja usuwa natychmiast wygasłe elementy zamiast przenoszenia ich do domyślnej lokalizacji, inny folder, który został wyznaczony lub folderu Elementy usunięte.

  • Zastosuj te ustawienia teraz do wszystkich folderów     Ta opcja ma zastosowanie ustawień autoarchiwizacji, w tym zmiany, aby wszystkie foldery. Aby określić inne ustawienia dla jednego lub kilku folderów, nie wybierz tę opcję. Zamiast tego wykonaj instrukcje wyświetlane pod przyciskiem opisują określania ustawień dla poszczególnych folderów. Te instrukcje znajdują się również się z poniższą sekcją "Zmienianie ustawień autoarchiwizacji dla pojedynczego folderu". Zmiany wprowadzone do określonych folderów mają zastosowanie jedynie do tych folderów.

  • Informacje o zasadach przechowywania     W organizacji administrator systemu może ustawić zasady przechowywania, które określają, kiedy i jak elementy skrzynki pocztowej użytkownika są autoarchiwizowane. Można wyświetlić zasad poniżej, ale nie można ich zmienić bez odpowiednich uprawnień.

 5. Kliknij przycisk OK.

Zmienianie ustawień autoarchiwizacji dla pojedynczego folderu

 1. Na liście folderów w okienko nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz zmienić, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Właściwości.

 2. Kliknij kartę autoarchiwizacji.

 3. Wybierz odpowiednie opcje.

  Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na stronie Ustawienia, zobacz krok 4 w poprzedniej sekcji, "przeglądanie lub zmienianie domyślnych ustawień autoarchiwizacji."

 4. Kliknij przycisk OK.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×