Automatyczne archiwizowanie lub wykonywanie kopii zapasowej programu Outlook dla komputerów Mac elementów

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Czas komputera to aplikacja kopii zapasowej zawarte w systemie operacyjnym Apple OS X. Używanie tej funkcji, musisz systemów zewnętrznych, takich jak zewnętrzny dysk twardy. Włącz Time Machine na i są automatycznie tworzone regularnie kopie plików na komputerze. Jeśli utraty lub uszkodzenia pliku, umożliwia przeglądanie kopie zapasowe, aby odzyskać kopię pliku przez osoby Time Machine.

Uwaga: Jeśli nie skonfigurowano Time Machine jeszcze do wykonania kopii zapasowej plików, zobacz Używanie Time Machine wykonywanie kopii zapasowej lub przywrócić komputera Maclub Wyszukaj w witrynie sieci Web firmy Apple kapsułka czasu lotnisk.

Włączanie Time Machine do tworzenia kopii zapasowych elementów programu Outlook

 1. W Apple menu kliknij polecenie Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Time Machine.

 2. W oknie dialogowym maszynowego czasu przełączyć Time Machine na, a następnie kliknij Wybierz dysk archiwizacyjny.

 3. Wybierz lokalizację, w której chcesz wykonywać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij polecenie Użyj dysk.

  Od tej chwili kopia zapasowa plików będzie wykonywana codziennie.

Uwaga: Przy pierwszym uruchomieniu programu Outlook po Przywracanie zapasowej programu Time MachineOutlook odbudowywania swoją bazę danych, aby zezwalały na przywrócone elementy. Jeśli masz duże bazy danych, odbudowanie bazy danych może zająć trochę czasu.

Zobacz też

Eksportowanie elementów do pliku archiwum w programie Outlook dla komputerów Mac

Włączanie programu Time Machine w celu automatycznego archiwizowania elementów programu Outlook

 1. W obszarze Dock kliknij przycisk Time Machine, a następnie pozycję Skonfiguruj Time Machine.

 2. W oknie dialogowym Time Machine kliknij pozycję Wybierz dysk archiwizacyjny.

 3. Wybierz lokalizację, w której chcesz wykonywać kopie zapasowe plików, a następnie kliknij pozycję Użyj do archiwizacji.

  Od tej chwili kopia zapasowa plików będzie wykonywana codziennie.

  Uwaga: Przy pierwszym uruchomieniu programu Outlook po przywróceniu kopii zapasowej z aplikacji Time Machine program Outlook odbudowuje swoją bazę danych, aby uwzględnić w niej przywrócone elementy. W przypadku bardzo dużej bazy danych jej odbudowa może potrwać dość długo.

Zatrzymywanie automatycznego archiwizowania elementów programu Outlook

 1. W menu Apple kliknij polecenie Preferencje systemowe.

 2. Kliknij pozycję Time Machine, a następnie pozycję Opcje.

 3. Kliknij przycisk Dodaj i wybierz folder /Użytkownicy/nazwa_użytkownika/Dokumenty/Dane użytkownika produktów firmy Microsoft/Tożsamości pakietu Office 2011/.

Zobacz też

Outlook i kopie zapasowe Time Machine — informacje

Informacje o bazie danych pakietu Office

Eksportowanie i ręczne archiwizowanie elementów programu Outlook

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×