Automatyczne łączenie wiadomości e-mail z rekordami dodatku Business Contact Manager

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Używając dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook, można łączyć wszystkie wiadomości e-mail od lub do klient bądź kontakt biznesowy z historią komunikacji rekord. Można również łączyć wszystkie wiadomości o określonym temacie z projekt biznesowy.

Uwaga : Załączniki nie są łączone z rekordami.

Za pomocą tego okna dialogowego, aby wybrać adresy e-mail w otwartej wiadomości lub Wybieranie projektu biznesowego. Aby dowiedzieć się, jak dodać adres e-mail zobacz procedurę, Aby włączyć e-mail automatycznego łączenia, w artykule o E-mail automatycznego łączenia dodatku Business Contact Manager .

Karta Adres e-mail

Na tej karcie są wyświetlane adresy e-mail w bieżącej wiadomości e-mail oraz szczegóły takie jak alias, nazwa skojarzonej firmy lub skojarzonego klienta i typ rekordu (na przykład Klient lub Kontakt biznesowy).

Łącze     Zaznacz adresy e-mail, które chcesz automatycznie połączyć z historią komunikacji rekordów.

Zaznacz wszystko      Kliknij ten przycisk, aby zaznaczyć wszystkie adresy e-mail na liście.

Wyczyść wszystko      Kliknij ten przycisk, aby wyczyścić wszystkie pola wyboru i zatrzymać łączenie wiadomości e-mail.

Uwaga : Funkcja automatycznego łączenia wiadomości e-mail automatycznie tworzy rekordy kontaktów biznesowych na podstawie dowolnych adresów e-mail, które nie są jeszcze połączone z rekordem klienta lub kontaktu biznesowego.

Karta Projekty dodatku Business Contact Manager

Temat    Tutaj jest wyświetlany tekst pochodzący z wiersza Temat zaznaczonej wiadomości e-mail.

Na karcie Projekty dodatku Business Contact Manager należy kliknąć nagłówek Nazwa projektu, aby posortować listę według nazw projektu. Jeśli dowolny klient lub kontakt biznesowy wyświetlony w otwartej wiadomości e-mail jest już połączony z co najmniej jednym kontaktem biznesowym, połączone kontakty biznesowe zostaną wyświetlone na tej karcie.

Uwaga : Aby uzyskać dostęp do tego formularza z poziomu Skrzynki odbiorczej programu Outlook, należy zaznaczyć wiadomość, a następnie na pasku narzędzi Business Contact Manager kliknąć przycisk Automatycznie połącz wiadomości e-mail. Aby uzyskać dostęp do tego formularza z poziomu otwartej wiadomości e-mail, na Wstążce w grupie Business Contact Manager należy kliknąć przycisk Automatycznie połącz wiadomości e-mail.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×