Automatyczne łączenie wiadomości e-mail w dodatku Business Contact Manager — informacje

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Wiadomości przychodzących i wychodzących wiadomości e-mail (łącznie z wezwań na spotkania i zadań przydzielonych) można automatycznie połączyć historii komunikacji określonego konta, kontakty biznesowe i projekty biznesowe.

Uwaga: Załączniki do wiadomości e-mail nie są połączone z rekordami wraz z wiadomości e-mail. Załącznik można zapisać jako plik, a następnie można połączyć plik Historia komunikacji rekordu dodatku Business Contact Manager.

Aby zapewnić, że wychodząca wiadomość e-mail będzie poprawnie łączona, należy w programie Outlook włączyć opcję automatycznego zapisywania kopii wysyłanych (wychodzących) wiadomości.

Jak?

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

 2. Na karcie Preferencje kliknij przycisk Opcje e-mail.

 3. Zaznacz pole wyboru Zapisz kopie wiadomości w folderze Elementy wysłane.

 4. Kliknij przycisk OK.

Jeśli wiadomości są przechowywane w innych folderach osobistych, te foldery muszą również zostać połączone.

Jak?

 1. W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Zarządzaj automatycznym łączeniem wiadomości e-mail.

 2. Kliknij kartę Foldery.

 3. Zaznacz foldery i podfoldery, które chcesz połączyć.

 4. Kliknij przycisk OK.

Aby włączyć funkcję automatycznego łączenia wiadomości e-mail, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Z poziomu wiadomości e-mail, wezwania na spotkanie lub przydzielonego zadania

  1. Otwórz wiadomość e-mail, wezwanie na spotkanie lub przydzielone zadanie.

  2. Na Wstążce w grupie Business Contact Manager kliknij przycisk Automatycznie połącz wiadomości e-mail.

  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby utworzyć połączenie z klientem lub kontaktem biznesowym, w oknie dialogowym Automatyczne łączenie wiadomości e-mail na karcie Adres e-mail zaznacz jeden lub więcej adresów e-mail umieszczonych w wiadomości, a następnie kliknij przycisk OK.

    Wybrana wiadomość e-mail oraz wszelkie odebrane i wysłane w przyszłości wiadomości e-mail zawierające określony adres e-mail zostaną połączone z tym rekordem Klient lub Kontakt biznesowy.

    Porada: Jeśli adres e-mail nie zostanie połączony z rekordem Klient lub Kontakt biznesowy, zostanie utworzony nowy rekord Kontakt biznesowy.

    Połączenie jest wyświetlane w sekcji Historia komunikacji rekordu.

   • Aby utworzyć połączenie z projektem biznesowym, w oknie dialogowym Automatyczne łączenie wiadomości e-mail na karcie Projekty dodatku Business Contact Manager zaznacz jeden lub więcej projektów biznesowych, a następnie kliknij przycisk OK.

    Uwaga: Adres e-mail, który ma być łączony automatycznie, nie musi być zapisany w książce adresowej ani na liście kontaktów biznesowych, aby można było skonfigurować automatyczne łączenie wiadomości e-mail.

 • W przypadku adresów e-mail, które znajdują się w rekordach klienta lub kontaktu biznesowego

  1. W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Zarządzaj automatycznym łączeniem wiadomości e-mail.

  2. Na karcie Adres e-mail wybierz adresy e-mail z listy wszystkich adresów e-mail wprowadzonych w rekordach klientów lub kontaktów biznesowych.

  3. Kliknij kartę Foldery.

  4. Wybierz foldery poczty e-mail, w których chcesz wyszukać wybrane adresy e-mail. Wiadomości e-mail połączone z rekordem Klient lub Kontakt biznesowy są zapisane w historii komunikacji rekordu.

   Ta metoda umożliwia łączenie zarówno wiadomości e-mail odebranych w przeszłości, jak i tych odbieranych obecnie i w przyszłości.

Uwaga: Jeśli Business Contact Manager dla programu Outlook jest skonfigurowana, aby umożliwić wielu użytkownikom dostęp swoją bazę danych, domyślnie połączone wiadomości e-mail do klientów i kontaktów biznesowych są także udostępniane tych użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji na temat skutków tej wybranym na prywatność i zabezpieczenia Zobacz Efekty udostępniania bazy danych dodatku Business Contact Manager na E-Mail automatycznego łączenia.

Zatrzymywanie automatycznego łączenia wiadomości e-mail

Automatyczne łączenie wiadomości e-mail można wyłączyć dla wszystkich rekordów lub dla poszczególnych klientów lub kontaktów biznesowych.

Wyłączanie automatycznego łączenia wiadomości e-mail dla wszystkich rekordów

 1. W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Zarządzaj automatycznym łączeniem wiadomości e-mail.

 2. W oknie dialogowym Zarządzanie automatycznym łączeniem wiadomości e-mail na karcie Adres e-mail kliknij przycisk Wyczyść wszystko.

Wyłączanie automatycznego łączenia wiadomości e-mail dla klienta lub kontaktu biznesowego

 1. W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Klienci lub Kontakty biznesowe.

 2. Kliknij rekord, dla którego chcesz zatrzymać automatyczne łączenie wiadomości e-mail.

 3. Na pasku narzędzi Business Contact Manager kliknij przycisk Automatycznie połącz wiadomości e-mail.

 4. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru obok adresu e-mail, który nie ma już być automatycznie łączony z rekordem.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×