Autokorekta pisowni oraz wstawianie tekstu i symboli w programie Word 2016 dla komputerów Mac

Funkcję Autokorekty można stosować do poprawiania literówek, błędów pisowni oraz do wstawiania symboli i innych fragmentów tekstu. Funkcja Autokorekty jest automatycznie skonfigurowana przy użyciu listy typowych błędów pisowni i symboli, ale tę listę można dowolnie modyfikować.

Uwagi: 

Co chcesz zrobić?

Opis funkcji Autokorekty

Dodawanie wpisu tekstowego do listy Autokorekty

Zmienianie zawartości wpisu tekstowego na liście Autokorekty

Zmienianie nazwy wpisu tekstowego na liście Autokorekty

Opis funkcji Autokorekty

Za pomocą funkcji Autokorekty można wykonywać następujące czynności:

 • Automatyczne wykrywanie oraz korygowanie literówek i błędów pisowni     Jeśli na przykład wpiszesz wyraz moeż i po nim spację, funkcja Autokorekty zamieni wpisany tekst na wyraz może. Jeśli wpiszesz nao gół i naciśniesz spację, Autokorekta poprawi pisownię na na ogół.

 • Szybkie wstawianie symboli     Jeśli na przykład wpiszesz tekst (c), funkcja Autokorekty zamiast tego tekstu wstawi symbol ©. Jeśli funkcja Autokorekty nie wstawia oczekiwanego symbolu, możesz go dodać do listy.

 • Szybkie wstawianie długich fragmentów tekstu     Jeśli na przykład konieczne jest wielokrotne wstawianie frazy takiej jak zwrot inwestycji, można skonfigurować funkcję Autokorekty w taki sposób, aby automatycznie wstawiała tę frazę po wpisaniu krótszego tekstu, na przykład zi.

Wszystkie te sposoby korzystania z funkcji Autokorekty są obsługiwane przez dwie równorzędne listy wyrazów lub symboli. W pierwszej kolumnie jest wyraz lub symbol wpisywany, a w drugiej kolumnie jest wyraz, fraza lub symbol wprowadzany zamiennie przez funkcję Autokorekty.

Lista Autokorekty paruje tekst wskazany przez funkcję Autokorekty jako do zamiany z tekstem wstawianym w ramach zamiany.

Uwaga: Lista Autokorekty obowiązuje dla wszystkich programów pakietu Microsoft Office obsługujących tę funkcję, co oznacza, że dodanie lub usunięcie wyrazu w jednym programie pakietu Office ma wpływ na pozostałe programy pakietu Office.

Początek strony

Dodawanie wpisu tekstowego do listy Autokorekty

Do listy Autokorekty możesz dodać błędnie napisany wyraz lub zestaw symboli, które chcesz, aby były automatycznie zastępowane przez funkcję Autokorekty poprawnie napisanym wyrazem, frazą lub symbolem określonym przez Ciebie. W tym celu wykonaj następujące kroki:

 1. W menu Word kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Preferencje programu Word kliknij pozycję Autokorekta.

  W preferencjach programu Word kliknij pozycję Autokorekta, aby zmienić to, co może zmieniać autokorekta w dokumencie.
 3. Upewnij się, że na karcie Autokorekta jest zaznaczone pole wyboru Zamień tekst podczas pisania.

  Wybierz pozycję Zamień tekst podczas pisania, aby funkcja Autokorekty wprowadzała poprawki, gdy piszesz.
 4. W polu Zamień wpisz wyraz lub frazę, w której często występują błędy, na przykład nalży.

  Dodaj lub zmodyfikuj wybrane elementy na liście Autokorekty, wpisując wartości w polach Zamień i Na.
 5. W polu Na wpisz poprawnie ten sam wyraz, na przykład należy.

 6. Kliknij przycisk Dodaj.

Początek strony

Zmienianie zawartości wpisu tekstowego na liście Autokorekty

Poniżej opisano procedurę modyfikowania tekstu, który jest wstawiany przez funkcję Autokorekty zamiast konkretnego błędnie napisanego wyrazu. Jeśli chcesz zmienić sposób, w jaki funkcja Autokorekty wprowadza poprawki do określonych błędnie napisanych wyrazów, wykonaj poniższą procedurę.

 1. W menu Word kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Preferencje programu Word kliknij pozycję Autokorekta.

  W preferencjach programu Word kliknij pozycję Autokorekta, aby zmienić to, co może zmieniać autokorekta w dokumencie.
 3. Upewnij się, że na karcie Autokorekta jest zaznaczone pole wyboru Zamień tekst podczas pisania.

  Wybierz pozycję Zamień tekst podczas pisania, aby funkcja Autokorekty wprowadzała poprawki, gdy piszesz.
 4. Na liście zaznacz wpis, który chcesz zmienić.

  Program Word wyświetli zawartość wpisu w polach Zamień i Na.

 5. Wpisz nowy tekst w polu Na.

  Wybierz element z listy Autokorekty, aby zmienić jego tekst zastępczy w polu Na.
 6. Kliknij przycisk Zamień.

Początek strony

Zmienianie nazwy wpisu tekstowego na liście Autokorekty

Poniżej opisano procedurę modyfikowania tekstu, który jest identyfikowany przez funkcję Autokorekty jako błędnie napisany wyraz. Jeśli chcesz zmienić błędnie napisany wyraz, do którego funkcja Autokorekty wprowadza konkretną poprawkę, wykonaj poniższą procedurę.

 1. W menu Word kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Preferencje programu Word kliknij pozycję Autokorekta.

  W preferencjach programu Word kliknij pozycję Autokorekta, aby zmienić to, co może zmieniać autokorekta w dokumencie.
 3. Upewnij się, że na karcie Autokorekta jest zaznaczone pole wyboru Zamieniaj tekst podczas pisania.

  Wybierz pozycję Zamień tekst podczas pisania, aby funkcja Autokorekty wprowadzała poprawki, gdy piszesz.
 4. Na liście zaznacz wpis, który chcesz zmienić.

  Program Word wyświetli zawartość wpisu w polach Zamień i Na.

 5. Kliknij pozycję Usuń.

  Wybierz element z listy Autokorekty, a następnie kliknij pozycję Usuń, aby go usunąć.

  Program Word pozostawia wartości wpisu w polach Zamień i Na, dzięki czemu można je zmodyfikować.

 6. W polu Zamień wpisz nową nazwę elementu.

 7. Kliknij przycisk Dodaj.

  Kliknij pozycję Dodaj, aby dodać tekst z pól Zamień i Na do listy Autokorekty.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×