Artykuł z tekstem w obszarze przepełnienia

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

pole tekstowe lub Autokształtu zawiera część sekcja, którego tekst znajduje się w przepełnienie. Nie można wyświetlić ten tekst podczas drukowania publikacji lub opublikować go w witrynie sieci Web.

Aby znaleźć i wybierz element, kliknij pozycję komunikat o błędzie w okienku zadań Sprawdzanie projektu, kliknij strzałkę, a następnie kliknij Przejdź do tego elementu.

Automatyczna poprawka

Umieszczanie tekstu na nowej stronie     Jeśli zostanie wybrana ta poprawka, program Publisher poprowadzi przez proces wstawiania tekstu z obszaru przepełnienia do istniejącego pustego pola tekstowego lub nowego pola tekstowego na nowej stronie.

Ręczna poprawka

Aby ręcznie rozwiązać ten problem, można ręcznie przelać tekst do innego pola tekstowego, powiększyć pole tekstowe, tak aby mogło pomieścić więcej tekstu, zmienić rozmiar tekstu, zmienić marginesy w polu tekstowym lub autokształcie albo usunąć część tekstu.

Ręczne przelewanie tekstu do innego pola tekstowego

 1. Jeśli chcesz kontrolować, dokąd dalej przejdzie tekst, utwórz nowe pole tekstowe.

  Jak?

  1. Na pasku narzędzi obiekty kliknij Pole tekstowe Obraz przycisku .

  2. Wskaż w publikacji miejsce, w którym ma się pojawić jeden z rogów tekstu, a następnie przeciągnij myszą w kierunku ukośnym, aż do uzyskania odpowiedniego rozmiaru pola.

 2. Kliknij pole tekstowe, którego tekst znajduje się w obszarze przepełnienia.

 3. Na pasku narzędzi Połącz pola tekstowe kliknij przycisk Utwórz łącze do pola tekstowego Button image . Wskaźnik przyjmie kształt dzbanka Wskaźnik w kształcie dzbanka używany do łączenia pól tekstowych. .

 4. Kliknij pole tekstowe, które ma być następnym polem w artykule.

  To pole tekstowe zostanie połączone z pierwszym polem i pojawi się w nim tekst z obszaru przepełnienia.

 5. Aby dołączyć do artykułu więcej pól tekstowych, wykonaj ponownie krok 3 i 4.

Powiększanie pola tekstowego lub autokształtu, aby mogły pomieścić więcej tekstu

 1. Kliknij pole tekstowe lub Autokształt, aby go zaznaczyć.

 2. Umieść wskaźnik myszy na jednym z uchwytów, aż zostanie wyświetlony wskaźnik zmiany rozmiaru move ruler .

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Aby zmienić proporcjonalnie rozmiar obiektu, zaznacz uchwyt narożny, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie przeciągnij uchwyt w celu zmienienia obiektu.

  • Aby rozciągnąć obiekt, zaznacz górny, dolny lub boczny uchwyt, a następnie przeciągnij go w celu zmienienia obiektu.

Zmienianie rozmiaru tekstu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Aby zmienić rozmiar tekstu jednego wyrazu, umieść kursor w tym wyrazie.

  • Aby zmienić rozmiar kilku wyrazów lub kilku znaków, wyróżnij tekst, aby go zaznaczyć.

  • Aby zmienić rozmiar tekstu całego artykułu, umieść kursor w artykule, a następnie naciśnij klawisze CTRL+A.

 2. Na pasku narzędzi Formatowanie wprowadź rozmiar w polu Rozmiar czcionki Obraz przycisku .

Uwaga: Możesz wpisać rozmiarów czcionek, które różnią się od podanych w polu Rozmiar czcionki z dokładnością 0,1 punktu. Na przykład można wpisać rozmiar czcionki równy 9,3 punktu.

Zmienianie marginesów w polu tekstowym lub Autokształcie

 1. Kliknij obiekt prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Formatuj typ obiektu.

 2. W oknie dialogowym Formatuj typ obiektu kliknij kartę Pole tekstowe.

 3. W obszarze Marginesy pola tekstowego wprowadź ustawienia do lewej, prawej, górnej i dolnego marginesu.

Uwaga: Aby uzyskać więcej miejsca na tekst, należy zmniejszyć ustawienia marginesów.

Usunięcie tekstu

 1. Zaznacz tekst.

 2. Naciśnij klawisz DELETE.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×