Artykuł w witrynie Office.com

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby szybko znaleźć i zaznaczyć wszystkie komórki zawierające dane określonego typu (np. formuły) lub komórki spełniające określone kryteria (takie jak ostatnia komórka w arkusz, która zawiera dane lub formatowanie), można użyć polecenia Przejdź do.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyszukać określone komórki w całym arkuszu, kliknij dowolną komórkę.

  • Aby wyszukać określone komórki w zdefiniowanym obszarze, zaznacz odpowiedni zakres albo odpowiednie wiersze lub kolumny.

   Jak zaznaczyć zakresy, wiersze lub kolumny

   Elementy do zaznaczenia

   Czynności

   Pojedyncza komórka

   Kliknij komórkę lub przejdź do niej, naciskając klawisze strzałek.

   Zakres komórek

   Kliknij pierwszą komórkę zakresu, a następnie przeciągnij zaznaczenie do ostatniej komórki lub przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT, naciskając klawisze strzałek, aby rozszerzyć zaznaczenie.

   Można również zaznaczyć pierwszą komórkę zakresu, a następnie nacisnąć klawisz F8, aby rozszerzyć zaznaczenie, używając klawiszy strzałek. Aby wyłączyć rozszerzanie zaznaczenia, należy ponownie nacisnąć klawisz F8.

   Duży zakres komórek

   Kliknij pierwszą komórkę zakresu, a następnie kliknij ostatnią komórkę zakresu, przytrzymując naciśnięty klawisz SHIFT. Aby wyświetlić ostatnią komórkę, być może trzeba będzie użyć funkcji przewijania.

   Wszystkie komórki arkusza

   Kliknij przycisk Zaznacz wszystko.

   Przycisk Zaznacz wszystko

   Cały arkusz można również zaznaczyć, naciskając klawisze CTRL+A.

   Uwaga : Jeśli arkusz zawiera dane, użycie klawiszy CTRL+A powoduje zaznaczenie bieżącego regionu. Powtórne naciśnięcie klawiszy CTRL+A powoduje zaznaczenie całego arkusza.

   Nieprzylegające komórki lub zakresy komórek

   Zaznacz pierwszą komórkę lub zakres komórek, a następnie zaznacz pozostałe komórki lub zakresy komórek, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL.

   Można także zaznaczyć pierwszą komórkę lub zakres komórek, a następnie nacisnąć kombinację klawiszy SHIFT+F8, aby dodać do zaznaczenia kolejne niesąsiadujące komórki lub ich zakres. Aby wyłączyć dodawanie komórek lub zakresów do zaznaczenia, należy ponownie nacisnąć kombinację klawiszy SHIFT+F8.

   Uwaga : Nie można anulować zaznaczenia komórek ani ich zakresu w zaznaczeniach niesąsiadujących bez anulowania całego zaznaczenia.

   Cały wiersz lub kolumna

   Kliknij nagłówek wiersza lub kolumny.

   Arkusz przedstawiający nagłówki wierszy i kolumn

   1. Nagłówek wiersza

   2. Nagłówek kolumny

   Można też zaznaczać komórki w wierszu lub kolumnie, zaznaczając pierwszą komórkę, a następnie naciskając kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI (W PRAWO lub W LEWO dla wierszy, W GÓRĘ lub W DÓŁ dla kolumn).

   Uwaga : Jeśli wiersz lub kolumna zawiera dane, kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI powoduje zaznaczenie wierszy lub kolumn do ostatniej użytej komórki. Powtórne naciśnięcie kombinacji klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI zaznacza cały wiersz lub kolumnę.

   Przylegające wiersze lub kolumny

   Przeciągnij wskaźnik myszy przez nagłówki wierszy lub kolumn albo zaznacz pierwszy wiersz lub kolumnę, a następnie zaznacz ostatni wiersz lub kolumnę, przytrzymując naciśnięty klawisz SHIFT.

   Nieprzylegające wiersze lub kolumny

   Kliknij nagłówek kolumny lub wiersza w pierwszym wierszu lub kolumnie zaznaczenia, następnie klikaj nagłówki następnych wierszy lub kolumn, które chcesz dodać do zaznaczenia, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL.

   Pierwsza lub ostatnia komórka w wierszu lub w kolumnie

   Zaznacz komórkę w wierszu lub w kolumnie, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+KLAWISZ STRZAŁKI (STRZAŁKA W PRAWO lub STRZAŁKA W LEWO dla wierszy, STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ dla kolumn).

   Pierwsza lub ostatnia komórka w arkuszu lub w tabeli programu Microsoft Office Excel

   Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+HOME, aby zaznaczyć pierwszą komórkę w arkuszu lub na liście programu Excel.

   Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+END, aby zaznaczyć ostatnią komórkę, która zawiera dane lub formatowanie, w arkuszu lub na liście programu Excel.

   Komórki do ostatniej użytej komórki w arkuszu (prawy dolny róg)

   Zaznacz pierwszą komórkę, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+END, aby rozszerzyć zaznaczenie do ostatniej użytej komórki na arkuszu (w prawym dolnym rogu).

   Komórki do początku arkusza

   Zaznacz pierwszą komórkę, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+HOME, aby rozszerzyć zaznaczenie do początku arkusza.

   Więcej lub mniej komórek niż znajduje się w aktywnym zaznaczeniu

   Przytrzymaj klawisz SHIFT i kliknij ostatnią komórkę, którą chcesz dołączyć do nowego zaznaczenia. Prostokątny obszar między komórka aktywna a komórką klikniętą stanie się nowym zaznaczeniem.

   Porada : Aby anulować zaznaczenie komórek, kliknij dowolną komórkę arkusza.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij przycisk Znajdź i zaznacz, a następnie kliknij przycisk Przejdź do. Obraz Wstążki programu Excel

  Skrót klawiaturowy można również nacisnąć klawisze CTRL + G.

 3. Kliknij przycisk Specjalnie.

 4. W oknie dialogowym Przechodzenie do — specjalnie kliknij jedną z poniższych opcji.

Kliknij pozycję

Aby zaznaczyć

Komentarze

Komórki zawierające komentarze.

Stałe

Komórki zawierające stałe.

Formuły

Komórki zawierające formuły.

Uwaga : Za pomocą pól wyboru poniżej opcji Formuły można zdefiniować typ formuł, które mają zostać zaznaczone.

Puste

Puste komórki.

Bieżący obszar

obszar bieżący, np. cała lista.

Bieżąca tablica

Cała tablica, jeśli komórka aktywna znajduje się w tablicy.

Obiekty

Obiekty graficzne, w tym wykresy i przyciski, w arkuszu oraz w polach tekstowych.

Różnice w wierszach

Wszystkie komórki, które różnią się od komórki aktywnej w zaznaczonym wierszu. W zaznaczeniu zawsze znajduje się jedna komórka aktywna, niezależnie od tego, czy jest to zakres, wiersz czy kolumna. Naciskając klawisz ENTER lub TAB, można zmienić lokalizację komórki aktywnej, którą domyślnie jest pierwsza komórka w wierszu.

Jeśli wybrano więcej niż jeden wiersz, porównanie jest realizowana dla każdego wiersza poszczególnych tę opcję, a komórki, która jest używana do porównania dla każdego dodatkowego wiersza znajduje się w tej samej kolumnie, co komórka aktywna.

Różnice w kolumnach

Wszystkie komórki, które różnią się od komórki aktywnej w zaznaczonej kolumnie. W zaznaczeniu zawsze znajduje się jedna komórka aktywna, niezależnie od tego, czy jest to zakres, wiersz czy kolumna. Naciskając klawisz ENTER lub TAB, można zmienić lokalizację komórki aktywnej, którą domyślnie jest pierwsza komórka w kolumnie.

Jeśli więcej niż jedna kolumna jest zaznaczona, porównanie jest realizowana dla każdej poszczególne kolumny tę opcję, a komórki, która jest używana do porównania dla każdej dodatkowej kolumny znajduje się w tym samym wierszu co komórka aktywna.

Poprzedniki

Komórki, do których odwołuje się formuła w komórce aktywnej. W obszarze Zależności wykonaj jedną z następujących czynności:

Kliknij opcję Tylko bezpośrednie, aby znaleźć tylko te komórki, do których bezpośrednio odwołują się formuły.

Kliknij opcję Wszystkie poziomy, aby znaleźć wszystkie komórki, do których bezpośrednio lub pośrednio odwołują się komórki w zaznaczeniu.

Zależności

Komórki z formułami, które odwołują się do komórki aktywnej.

Kliknij opcję Tylko bezpośrednie, aby znaleźć tylko komórki z formułami, które bezpośrednio odwołują się do komórki aktywnej.

Kliknij opcję Wszystkie poziomy, aby znaleźć wszystkie komórki, które bezpośrednio lub pośrednio odwołują się do komórki aktywnej.

Ostatnia komórka

Ostatnia komórka w arkuszu, która zawiera dane lub formatowanie.

Tylko widoczne komórki

Tylko komórki, które są widoczne w zakresie obejmującym ukryte wiersze i kolumny.

Formaty warunkowe

Tylko komórki, do których zastosowano formaty warunkowe. W obszarze Sprawdzanie poprawności danych wykonaj jedną z następujących czynności:

Kliknij opcję Wszystkich, aby znaleźć wszystkie komórki, do których zastosowano formaty warunkowe.

Kliknij opcję Takich samych, aby znaleźć komórki z tym samym formatem warunkowym co zaznaczona komórka.

Sprawdzanie poprawności danych

Tylko komórki, do których zastosowano reguły poprawności danych.

Kliknij opcję Wszystkich, aby znaleźć wszystkie komórki, do których zastosowano reguły sprawdzania poprawności danych.

Kliknij opcję Takich samych, aby znaleźć komórki z tymi samymi regułami sprawdzania poprawności danych co zaznaczona komórka.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×