Artykuł w szkicowniku

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Połączone pole tekstowe lub Autokształty zawierające część sekcja znajduje się na szkicownik. Nie można wydrukować tę część artykułu na drukarce lub opublikować go do witryny sieci Web.

Aby znaleźć i wybierz element, kliknij pozycję komunikat o błędzie w okienku zadań Sprawdzanie projektu, kliknij strzałkę, a następnie kliknij Przejdź do tego elementu.

Ręczna poprawka

Aby rozwiązać ten problem ręcznie, należy przenieść pole tekstowe ze szkicownika na stronę w publikacji, wykonując jedną z poniższych czynności:

Przeciąganie pola tekstowego do nowego położenia

  • Umieść wskaźnik myszy na obramowaniu pola tekstowego, tak aby przyjął kształt wskaźnika przenoszenia Wskaźnik przenoszenia .

  • Przeciągnij pole tekstowe na stronę.

    Aby przeciągnąć pole tekstowe po linii prostej, podczas przeciągania przytrzymaj wciśnięty klawisz SHIFT.

Uwaga : Jeśli jedno z poleceń przyciągania (menuRozmieść ) jest włączona, po zwolnieniu przycisku myszy pole tekstowe może zostać przyciągnięty do najbliższej prowadnicy, obiektu lub linijki znacznika.

Precyzyjne umieszczanie pola tekstowego na stronie

  1. Kliknij pole tekstowe prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Formatuj pole tekstowe.

  2. W oknie dialogowym Formatowanie pola tekstowego kliknij kartę Układ.

  3. W obszarze Położenie na stronie wprowadź odpowiednie wartości dodatnie określające położenie pola tekstowego w poziomie i w pionie.

  4. Kliknij przycisk OK.

Usuwanie pola tekstowego znajdującego się w szkicowniku

  • Zaznacz pole tekstowe, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Uwaga : Jeśli pole tekstowe w szkicowniku jest połączone i użytkownik je usunie, tekst znajdujący się w tym polu tekstowym przejdzie do przepełnienie.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×