Aplikacji i usług na urządzeniach przenośnych

Aplikacji i usług na urządzeniach przenośnych

Desktop lub web użytkownika aplikacji? Zobacz, aplikacji i usług w aplikacji sieci web i pulpitu.

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Czytaj dalej, aby uzyskać więcej informacji o Boty, kart i dokumentów na urządzeniach przenośnych.

W tym temacie

Wprowadzenie do aplikacji i usług

Za pomocą Boty

Za pomocą karty

Za pomocą łączników

Za pomocą programu OneNote

Programy Outlook i SharePoint

Wprowadzenie do aplikacji i usług

W przypadku aplikacji desktop lub web istnieje szereg metod do wprowadzenia do programu Microsoft Teams Twoje ulubione aplikacje i usługi. Możesz dodać łączniki do kanałów, rozmów z Boty i dodawanie zawartości i usług bezpośrednio do kart. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł pulpitu jak przenieść Moje aplikacje, usługi i integracji w programie Microsoft Teams?.

Jeśli jesteś właścicielem zespołu, możesz dodać zespołu do istniejącej grupy usługi Office 365 przy użyciu aplikacji desktop lub web. Przejdź do galerii członkom zespołu, klikając Dodaj zespołu u dołu listy członkom zespołu. Gdy wszystko będzie już istnieje, wybierz opcję Utwórz specjalny zespół. Pojawi się łącze, które zostanie wyświetlona lista wszystkich grup usługi Office 365, że jesteś obecnie możliwość dodawania zespołowi. W tym miejscu wszystko, co trzeba zrobić jest wybierz grupę, którą chcesz i dodawanie zespołu! Możesz będą trafiać ogólne kanału zespół, do którego chcesz dodać do grupy usługi Office 365.

Tworzenie zespołów na telefon komórkowy jest już wkrótce.

Istnieje nie można zmienić domyślnej witryny programu SharePoint dla zespołu na Teams firmy Microsoft. Ale można dodać dowolny biblioteki dokumentów programu SharePoint jako nowa karta w kanale na aplikacji desktop lub web. Aby to zrobić, kliknij przycisk + u góry kanału. Spowoduje to otwarcie Galerii karty w górę. Gdy wszystko będzie już istnieje, wybierz pozycję SharePoint. Będzie można dodać bibliotekę dokumentów z odpowiednich witryn lub po prostu skopiuj i Wklej łącze do witryny programu SharePoint lub folder, a następnie wybierz pozycję biblioteki dokumentów, które chcesz dodać.

Za pomocą Boty

Boty są automatyczne programy, które są skonfigurowane tak, aby odpowiedzieć na pytania lub przekazać aktualizacji i powiadomień o zagadnieniach zainteresować lub chcesz otrzymywać informacje o. Boty nie osób, ale w programie Microsoft Teams, możesz rozmawiać z ich tak, jakby były! Boty, takich jak robotów T są przeznaczone do rozmów Wykorzystaj, więc ich na karcie gotowe zawsze, gdy masz pytania dotyczące programu Microsoft Teams lub jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej zarządzania zadaniami planowania i ankieta. Dzięki czemu można je mogli publikować wiadomości w kanałach innych Boty można dodać do zespołu w programie Microsoft Teams. W ten sposób ich można aktualne całego zespołu.

Aby wyświetlić Boty, które zostały dodane do zespołu, przejdź do aplikacji desktop lub web i kliknij ikonę więcej obok nazwy zespołu. Następnie wybierz Widok zespołu i kartę aplikacje . Pojawi się lista Boty, które zostały dodane do tego zespołu. Możesz również kliknąć odnajdowania aplikacji w prawym górnym rogu widok zespołu, aby wyświetlić Boty, które są dostępne w programie Microsoft Teams.

A jeśli jest przydatne przy użyciu kodu, można tworzyć własne niestandardowe robotów! Aby uzyskać więcej informacji przejdź do https://msdn.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/botscreate.

Obecnie nie można dodać Boty do zespołów z aplikacji dla urządzeń przenośnych.

Szukasz Robot sieci? Przejdź do https://aka.ms/teamsbotgallery , aby dowiedzieć się, co jest potrzebne.

Nie istnieje sposób można przenosić Robot sieci do właśnie jeszcze konwersację grupową.

Potrzebujesz robotów bardzo własny? Firma Microsoft uważa, że może być. Aby uzyskać więcej informacji zobacz https://aka.ms/teamsbotsplatform tworzenie własnych niestandardowych Boty.

T robot może ułatwić Dowiedz się, jak używać Teams firmy Microsoft. Na urządzeniu przenośnym naciśnij pozycję rozmowy i wybierz Robotów T. Wpisz pytanie, słowo kluczowe lub frazę do rozmowy.

Ułatwiające przy użyciu programu Microsoft Teams, T robot może wysyłać unprompted poradami i wskazówkami. Jeśli okaże się, że wolisz nie otrzymywać porady i wskazówki w przyszłości, możesz je zawsze wyłączyć. W aplikacji desktop lub web przejdź do listy rozmów, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy okno rozmowy z robotów T lub kliknij ikonę więcej obok Rozmowa. Który otworzy menu, które zapewnia możliwość wyłączenia porady i wskazówki. Po wybraniu tej opcji robotów T będzie tylko z Tobą rozmawiać po wysłaniu pytanie lub komentarz! (Nie jest obecnie nie ma sposobu, aby całkowicie wyłączyć robotów T). Jeśli kiedykolwiek chcesz włączyć porady i wskazówki, przejdź do tego samego menu i zaznacz pole wyboru Włącz porady i wskazówki.

Za pomocą karty

Karty to doskonały sposób na integrowanie kanału narzędzia i usługi. Na karcie można nawiązać innych usług firmy Microsoft, takich jak program Excel i SharePoint i aplikacje innych firm i usługami, takimi jak Asana lub YouTube.

Naciśnij kanał zespołu, aby wyświetlić konwersacje i karty. Następnie wybierz polecenie karty, aby zobaczyć, jakie opcje są dostępne. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Używanie karty.

Przejdź do aplikacji desktop lub web, aby dodać kartę do kanału. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł pulpitu Używanie karty.

Jeśli karta strumienia skonfigurowano w kanale na desktop lub web app, możesz wyświetlić strumienia wideo na iOS i urządzenie z systemem Android. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z https://stream.microsoft.com.

Za pomocą łączników

Udostępniamy łączniki, które umożliwiają integrację aplikacji i usług bezpośrednio w rozmowie.

Można wyświetlić wiadomości łącznika w aplikacji dla urządzeń przenośnych, ale można dodać tylko je w desktop lub web app. Aby uzyskać więcej informacji zobacz pulpitu tematy pomocy na Używanie łączników.

Możesz dodać łączniki w desktop lub web app. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz pulpitu tematy pomocy na Używanie łączników.

Za pomocą programu OneNote

Jest obecnie sposobem automatyczne dodawanie istniejących notesów programu OneNote. Aby to zrobić, kopiowanie zawartości z istniejącego programu OneNote do programu OneNote członkom zespołu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł pulpitu, jak dodać Notes programu OneNote.

Nie masz dostępu do osobistego notesie programu OneNote w programie Microsoft Teams teraz.

Możesz otwierać notesy z aplikacji OneNote bezpośrednio w usłudze OneDrive dla firm. Aby otworzyć program OneNote w zespołach, przejdź do karty z kanału zespołu, a następnie naciśnij pozycję OneNote.

Za pomocą programu Outlook i SharePoint

Po utworzeniu zespołu w programie Microsoft Teams możesz również wyświetlić czynności, które pochodzą z grupami usługi Office 365, takich jak Skrzynka odbiorcza grupy i kalendarza, witryny programu SharePoint i programu OneNote. Tak odpowiedniej grupy będą widoczne w produktach, takich jak program Outlook dla zespołu, możesz utworzyć.

W systemie iOS i Android naciśnij pozycję spotkania, aby wyświetlić kalendarz tygodniowy dla wszystkich spotkań, które zostały zaplanowane Teams firmy Microsoft, programu Outlook i Exchange.

Niestety, nie można przenieść zawartość z istniejącej witryny programu OneNote lub w programie SharePoint do programu Microsoft Teams aplikacji dla urządzeń przenośnych w tej chwili.

Istnieje nie można zmienić domyślnej witryny programu SharePoint dla zespołu na Teams firmy Microsoft. Ale można dodać dowolny biblioteki dokumentów programu SharePoint jako nowa karta w kanale na aplikacji desktop lub web. Aby to zrobić, kliknij przycisk + u góry kanału. Spowoduje to otwarcie Galerii karty w górę. Gdy wszystko będzie już istnieje, wybierz pozycję SharePoint. Będzie można dodać bibliotekę dokumentów z odpowiednich witryn lub po prostu skopiuj i Wklej łącze do witryny programu SharePoint lub folder, a następnie wybierz pozycję biblioteki dokumentów, które chcesz dodać.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×