Aplikacja klasyczna OneDrive dla wcześniejszych wersji systemu Windows

Aplikacja klasyczna OneDrive dla wcześniejszych wersji systemu Windows

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Poniżej przedstawiono odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące aplikacji klasycznej OneDrive dla starszych wersji systemu Windows.

Uwaga: Jeśli na komputerze jest używany system Windows 10 — usługa OneDrive jest wbudowana, więc nie trzeba instalować aplikacji klasycznej. Usługa OneDrive jest automatycznie wyświetlana w Eksploratorze plików i jako lokalizacja zapisywania plików. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz synchronizowanie plików za pomocą klienta synchronizacji usługi OneDrive w systemie Windows.

System Windows 8.1 lub Windows RT 8.1

Jeśli na komputerze jest zainstalowany system Windows 8,1 lub Windows RT 8,1, aplikacja klasyczna OneDrive jest już wbudowana. (Jeśli spróbujesz zainstalować aplikację klasyczną OneDrive, nie będzie ona wyświetlana). Jest zainstalowane ustawienie, które umożliwia korzystanie z pakietu Office w celu jednoczesnego współdziałania nad dokumentami programu OneDrive z innymi osobami, ale nie są zainstalowane żadne inne funkcje.

Aby uzyskać więcej informacji na temat OneDrive w systemach Windows 8,1 i windows RT 8,1, zobacz Pomoc usługi OneDrive dla systemu Windows 8,1.

Pobierz aplikację klasyczną OneDrive dla systemu Windows 8.1

Pobranie aplikacji oznacza, że akceptujesz Umowę o świadczenie usług firmy Microsoft i Zasady zachowania poufności informacji. To oprogramowanie może również automatycznie pobierać i instalować aktualizacje.

System Windows 7 i starsze wersje

Pobierz aplikację klasyczną dla systemu Windows 7 i starszych wersji

Pobranie aplikacji oznacza, że akceptujesz </c1>https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=390975Umowę o świadczenie usług firmy Microsoft</c0> i https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=123161Zasady zachowania poufności informacji. To oprogramowanie może również automatycznie pobierać i instalować aktualizacje.

Uwaga: Aplikacja OneDrive nie jest obsługiwana w systemie Windows XP. Jeśli spróbujesz zainstalować go na komputerze z systemem Windows XP, otrzymasz komunikat "OneDrive Setup. exe nie jest prawidłową aplikacją systemu Win32". Wymagania systemowe usługi OneDrive

Do czego służy folder OneDrive?

Po zainstalowaniu aplikacji klasycznej OneDrive dla systemu Windows kopia Twojego OneDrive jest pobierana na komputer i umieszczana w folderze OneDrive. Ten folder jest synchronizowany z usługą OneDrive. Jeśli dodasz, zmienisz lub usuniesz plik lub folder w witrynie internetowej usługi OneDrive, ten plik lub folder zostanie dodany, zmieniony lub usunięty w Twoim folderze OneDrive — i na odwrót.

Aby automatycznie przekazywać pliki do OneDrive, wystarczy skopiować lub przenieść pliki do folderu OneDrive przy użyciu Eksploratora plików lub zapisać je w folderze OneDrive z poziomu programu. W ten sposób można przekazywać pliki o maksymalnym rozmiarze 10 GB. Jeśli masz zainstalowaną aplikację OneDrive na innych komputerach, pliki będą również dodawane do folderów OneDrive na tych komputerach.

Możesz również użyć Eksploratora plików, aby zmienić nazwy i usunąć pliki, utworzyć nowe foldery i przenieść pliki w swoim folderze OneDrive. Zmiany zostaną automatycznie wprowadzone w usłudze OneDrive i na pozostałych komputerach z zainstalowaną aplikacją .

Porady: 

 • Aby obrócić zdjęcia w OneDrive, Otwórz zdjęcia w folderze OneDrive i obróć je w prostej przeglądarce zdjęć, takiej jak Przeglądarka fotografii systemu Windows. Po zamknięciu plików zmiany zostaną zapisane, a zdjęcia zostaną automatycznie zaktualizowane w programie OneDrive.

 • Jeśli używasz dużej ilości przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive, pobranie wszystkich plików podczas pierwszej instalacji aplikacji OneDrive może zająć dużo czasu. Aby uzyskać porady dotyczące maksymalizowania szybkości przesyłania, zobacz Maksymalizowanie szybkości przekazywania i pobierania.

Jak mogę dodać i usunąć komputery z OneDrive ?

Po zainstalowaniu aplikacji klasycznej OneDrive dla systemu Windows na komputerze komputer zostanie wyświetlony w witrynie internetowej OneDrive w lewym okienku w obszarze komputery. W ten sposób można uzyskać dostęp do plików i folderów komputera, które nie zostały zapisane w folderze programu OneDrive. Podczas zdalnego przeglądania zawartości komputera może być konieczne wprowadzenie kodu weryfikacyjnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania zdalnego dostępu do plików, zobacz Uzyskiwanie zdalnego dostępu do plików na komputerze.

Aby usunąć komputer z OneDrive, wybierz komputer, a następnie kliknij pozycję Usuń komputer.

Czy muszę instalować aplikację OneDrive na wszystkich moich komputerach (PC i Mac)?

Nie. Jeśli nie chcesz przechowywać wszystkich plików z usługi OneDrive na komputerze, możesz korzystać z usługi OneDrive na tym komputerze za pośrednictwem witryny internetowej usługi OneDrive. Nie można pobrać plików komputera, dopóki nie zainstalujesz OneDrive na tym komputerze.

Jest wyświetlany komunikat o błędzie "nie można uruchomićOneDrive przy użyciu pełnych praw administratora. Uruchom ponownie OneDrive bez uprawnień administratora. Co należy zrobić?

Jeśli korzystasz z konta administratora na komputerze z systemem Windows Vista, upewnij się, że Kontrola konta użytkownika jest włączona. Lub Użyj OneDrive z kontem użytkownika standardowego.

Czy mogę wybrać inne foldery do synchronizowania, poza folderem OneDrive ?

Nie możesz wybierać innych folderów do synchronizacji, ale możesz przekierować określone foldery, takie jak pulpit i foldery w bibliotekach, do folderu OneDrive. Możesz również dodać podfoldery z folderu OneDrive do bibliotek, aby ułatwić pracę z nim w Eksploratorze plików. Jeśli na przykład masz folder Zdjęcia z wakacji w programie OneDrive, możesz dołączyć go do biblioteki obrazy w systemie Windows 7 lub Windows 8. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Umieszczanie folderów w bibliotece.

Aby przekierować folder do folderu OneDrive

 1. Zamknij OneDrive, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę OneDrive w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań, a następnie klikając polecenie Zakończ. (W celu wyświetlenia ikony OneDrive może być konieczne kliknięcie strzałki Pokaż ukryte ikony obok obszaru powiadomień).

 2. Utwórz podfolder dla przekierowanych plików w folderze OneDrive. Na przykład, aby przekierować folder Moje obrazy, możesz utworzyć folder w OneDrive o nazwie "obrazy".

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz przekierować (w tym przykładzie: Moje obrazy), a następnie kliknij pozycję Właściwości.

 4. Kliknij kartę Lokalizacja, a następnie kliknij pozycję Przenieś.

 5. Przejdź do lokalizacji, w której chcesz przekierować ten folder (na przykład% USERPROFILE% \OneDrive \Pictures).

 6. Kliknij pozycję Wybierz folder, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk Tak, aby przenieść wszystkie pliki do nowej lokalizacji.

 8. Uruchom ponownie usługę OneDrive. W tym celu kliknij przycisk Start , wprowadź OneDrive w polu wyszukiwania, a następnie kliknij pozycję MicrosoftOneDrive.

Czy mogę zmienić nazwę lub lokalizację folderu OneDrive po jego utworzeniu?

Nie. Jeśli użyjesz Eksploratora plików do zmiany nazwy lub przeniesienia folderu OneDrive, OneDrive przestanie działać.

Czy mogę wybrać foldery w OneDrive, których nie chcę synchronizować na moim komputerze?

Tak. Podczas instalacji aplikacji OneDrive kliknij pozycję Wybierz foldery do zsynchronizowania. Jeśli nie wykonano tego podczas konfigurowania OneDrive, możesz to zrobić w ustawieniach:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę OneDrive w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań. (W celu wyświetlenia ikony może być konieczne kliknięcie strzałki Pokaż ukryte ikony obok obszaru powiadomień).

 2. Kliknij pozycję Ustawienia, kliknij kartę Wybierz foldery, a następnie kliknij pozycję Wybierz foldery.

Dla każdego folderu można wybrać opcję synchronizowania całej zawartości folderu, poszczególnych folderów wewnątrz folderu lub plików, które nie znajdują się w żadnym podfolderze. Jeśli zdecydujesz się synchronizować tylko niektóre elementy, nowe elementy, które zostaną dodane do folderu OneDrive na komputerze PC, będą synchronizowane z OneDrive, ale elementy dodane do OneDrive z witryny sieci Web lub innych urządzeń nie będą synchronizowane z komputerem, chyba że znajdują się w folderach wybranych do synchronizacji. Jeśli zdecydujesz się zatrzymać synchronizację folderów na komputerze, zostaną one usunięte z folderu OneDrive na tym komputerze, ale pozostaną one w OneDrive.

Uwaga: Nie możesz wybierać pojedynczych plików do synchronizowania ani synchronizować plików lub folderów, które zostały Ci udostępnione.

Czy mogę zmienić konto używane z aplikacją OneDrive?

Można zmienić konto używane z aplikacją OneDrive, ale nie można korzystać z folderu z kilkoma kontami jednocześnie.

Aby zmienić konto używane z usługą OneDrive:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę OneDrive w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań. (W celu wyświetlenia ikony może być konieczne kliknięcie strzałki Pokaż ukryte ikony obok obszaru powiadomień).

 2. Na karcie Ustawienia kliknij pozycję Odłącz OneDrive.

 3. Uruchom ponownie OneDrive i zaloguj się przy użyciu konta, którego chcesz użyć. Musisz ponownie wybrać lokalizację folderu OneDrive. Jeśli wybierzesz tę samą lokalizację, foldery obu kont zostaną połączone. Jeśli na komputerze była włączona funkcja zdalnego dostępu do plików, włącz ją ponownie.

Czy mogę odzyskać usunięte pliki lub foldery?

Przejdź do komputera, którego użyto do usunięcia plików lub folderów, i sprawdź kosz. Możesz też sprawdzić kosz w witrynie internetowej OneDrive, klikając łącze do niego w lewym dolnym rogu.

Coś w folderze OneDrive nie jest synchronizowane z usługą OneDrive. Jak mogę uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu?

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę OneDrive w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań, a następnie kliknij polecenie Wyświetl problemy z synchronizacją. (W celu wyświetlenia ikony może być konieczne kliknięcie strzałki Pokaż ukryte ikony obok obszaru powiadomień).

Uwagi: 

Jak odinstalować aplikację OneDrive?

Jeśli odinstalujesz aplikację klasyczną OneDrive z komputera, Twój folder OneDrive przestanie być synchronizowany. Folder OneDrive oraz pliki w OneDrive nie zostaną usunięte.

 1. Kliknij przycisk Start. W polu wyszukiwania wpisz Programy, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Programy i funkcje.

 2. Kliknij pozycję Microsoft OneDrive, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wprowadź hasło lub potwierdź.

Kontakt z pomocą techniczną

Możesz uzyskać pomoc, wysyłając wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive. W aplikacji mobilnej OneDrive potrząśnij urządzeniem, aby uzyskać pomoc lub przekazać opinię na temat usługi OneDrive.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×