Aplikacja Outlook Web App Light > Poczta

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli aplikacja Outlook Web App wygląda jak na obrazie poniżej, używasz uproszczonej wersji aplikacji Outlook Web App. Jeśli widzisz uproszczoną wersję, a nie wybrano jej, oznacza to, że używasz starej przeglądarki internetowej, która nie obsługuje zwykłej wersji. Być może zainstalowanie przeglądarki obsługującej zwykłą wersję jest niemożliwe. Skontaktuj się z administratorem informatycznym lub z pomocą techniczną, aby dowiedzieć się, czy można zainstalować nowszą przeglądarkę internetową.

Zrzut ekranu skrzynki odbiorczej w aplikacji Outlook Web App Light

Ten artykuł dotyczy aplikacji Outlook Web App, która jest używana przez organizacje zarządzające serwerami poczty e-mail z programem Exchange Server 2013 lub 2010. Jeśli korzystasz z usługi Office 365 lub programu Exchange Server 2016, odpowiednim programem poczty e-mail jest aplikacja Outlook w sieci Web. Aby uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji Outlook w sieci Web, zobacz Uzyskiwanie pomocy dotyczącej aplikacji Outlook w sieci Web.

Aby wyświetlić wiadomości, wybierz pozycję Poczta w okienku nawigacji. Aby posortować wiadomości, wybierz dowolny nagłówek kolumny.

Wiadomości e-mail są dostarczane na serwer hostujący skrzynkę pocztową. Domyślnie wiadomości są przechowywane w skrzynce odbiorczej skrzynki pocztowej. W folderach poczty nowe wiadomości są pogrubione. Po otwarciu nowe wiadomości są wyświetlane w normalny sposób.

Aby posortować wiadomości według dowolnej kolumny, wybierz jej nagłówek. Aby na przykład wyświetlić najpierw najnowsze wiadomości, wybierz nagłówek kolumny Otrzymano.

Za pomocą folderów można organizować wiadomości. Skrzynka pocztowa zawiera zestaw folderów domyślnych. Obejmują one foldery Kalendarz, Kontakty, Elementy usunięte, Wersje robocze, Skrzynka odbiorcza, Wiadomości-śmieci i Elementy wysłane, ale mogą też do nich należeć inne foldery.

Domyślnie wysłane do Ciebie wiadomości są przechowywane w Skrzynce odbiorczej. Możesz jednak zorganizować te wiadomości w hierarchicznym systemie folderów i dostosowywać ten system w miarę zmieniających się potrzeb. Na przykład można korzystać z folderu o nazwie Mój zespół zawierającego podfoldery dla każdego członka zespołu. Kiedy ktoś opuści zespół, będzie można usunąć folder tej osoby. Jeśli ktoś przejdzie do innego zespołu, będzie można przenieść folder do folderu odpowiedniego zespołu.

Za pomocą opcji wiadomości można określić liczbę wiadomości wyświetlanych na każdej stronie.

Wyświetlanie folderów i zawartości folderów

 1. Na stronie nawigacji, wybierz Kliknij, aby zobaczyć wszystkie foldery. Spowoduje to wyświetlenie folderów utworzonych w uproszczonej wersji aplikacji Outlook Web App lub w innym programie poczty e-mail, takim jak program Outlook lub aplikacja Outlook Web App.

 2. W polu listy rozwijanej wybierz odpowiedni folder, a następnie wybierz zieloną strzałkę.

Tworzenie, przenoszenie, zmiana nazwy lub usuwanie folderów

Rozpocznij, wybierając Zarządzaj folderami w okienku nawigacji po lewej stronie.

 • Opcja Utwórz nowy folder umożliwia wybór folderu nadrzędnego oraz tworzenie i nadawanie nowym folderom nazw.

 • Aby zmienić nazwę istniejącego folderu, wybierz i naciśnij Zmień nazwę folderu.

 • Skorzystaj z opcji Przenieś folder, aby zaznaczyć folder do przeniesienia i lokalizację, do której folder będzie przeniesiony.

 • Zaznacz i usuń folder korzystając z Usuń folder.

Przenoszenie wiadomości do innego folderu

 1. Zaznacz pole wyboru obok wiadomości, którą chcesz przenieść, a następnie z menu powyżej listy wiadomości wybierz pozycję Przenieś.

 2. Wybierz folder, do którego chcesz przenieść wiadomość. Jeśli nie widzisz folder, użyj menu rozwijanego obok Skrzynki odbiorczej.

 3. Wybierz pozycję Przenieś, aby przenieść wiadomość do wybranego folderu.

Jeśli jednak nie chcesz przenosić wiadomości, wybierz Zamknij na pasku narzędzi, aby zamknąć ekran i wrócić do poprzedniego ekranu.

Nie masz dostępu do folderów archiwum utworzonych w Outlook or Outlook Web App.

Usunięcie elementu ze skrzynki pocztowej powoduje przeniesienie go do folderu Elementy usunięte. Oznacza to, że można go przywrócić, wyszukując go w folderze Elementy usunięte i przenosząc z powrotem do skrzynki odbiorczej.

Możesz usunąć całą zawartość folderu, włącznie ze wszystkimi podfolderami, wybierając folder, klikając prawym klawiszem myszki i wciskając Opróżnij folder.

Trwałe usuwanie elementów z folderu Elementy usunięte

 1. Wybierz folder Elementy usunięte w widoku Poczta.

 2. Aby trwale usunąć całą zawartość folderu Elementy usunięte, klikając prawym klawiszem myszki i wybierając Opróżnij folder.

 3. Aby trwale usunąć tylko niektóre elementy z folderu Elementy usunięte, zaznacz pole wyboru obok każdego elementu, który chcesz usunąć, a następnie wybierz Usuń.

Uwaga: Do folderu Elementy usunięte może być zastosowana zasada, która powoduje trwałe usuwanie jego zawartości po określonym czasie nałożona przez administratora Twojej sieci komputerowej.

Do tworzenia nowej wiadomości jest używany formularz nowej wiadomości. Jest to taki sam formularz, jaki jest używany do odpowiadania na wiadomość lub przesyłania wiadomości dalej. W przypadku tworzenia odpowiedzi na wiadomość informacje nagłówka (Do, Od i Temat) są wstawiane automatycznie.

Jeśli chcesz używać podpisu wiadomości e-mail, przejdź do opcji wiadomości, aby utworzyć lub zmodyfikować podpis.

 1. W obszarze Poczta wybierz pozycję Nowa wiadomość.

 2. Zaadresuj wiadomość:

  • Wpisz nazwy lub aliasy e-mail adresatów w polach do, DW i UDW, zależnie od potrzeb. Wiele nazw rozdzielone średnikami. Użyj ikony Sprawdź nazwy na pasku narzędzi do rozpoznawania nazw. Jeśli istnieje więcej niż jedno dopasowanie możliwe, nierozpoznane nazwy pojawią się w kolorze czerwonym, a zostanie wyświetlona lista w okienku nawigacji. Zaznaczanie do wybierz nazwę lub nazwy, które mają z listy.

  • Aby uzyskać więcej opcji, zobacz Aplikacja Outlook Web App Light > Książka adresowa.

 3. Wpisz krótki temat w polu Temat.

 4. Wpisz wiadomość w obszarze treści.

 5. Wybierz pozycję Wyślij na pasku narzędzi wiadomości, aby wysłać wiadomość do adresatów.

 6. Jeśli nie chcesz od razu wysyłać wiadomości, możesz wybrać pozycję Zapisz na pasku narzędzi. Wiadomość będzie przechowywana w folderze Wersje robocze do czasu jej otwarcia i wysłania.

Inne opcje na pasku narzędzi wiadomości

 • Wybierz opcję Ustawianie ważności, aby ustawić wysoki priorytet wiadomości wysoki, normalny lub niski.

 • Aby dodać załącznik, wybierz ikonę spinacza Załączniki.

Za pomocą opcji wiadomości można ustalić liczbę elementów wyświetlanych na każdej stronie, a także określić, co należy robić, gdy element został przeniesiony lub usunięty albo gdy wiadomość ma potwierdzenie przeczytania. Nie ma opcji umożliwiającej zmianę częstotliwości sprawdzania dostępności nowych wiadomości, ponieważ poczta jest udostępniana zaraz po odebraniu jej przez serwer poczty e-mail. Aby sprawdzić, czy zostały odebrane nowe wiadomości, możesz odświeżyć stronę przeglądarki.

 1. W okienku nawigacji wybierz pozycję Poczta.

 2. Wybierz folder, który zawiera wiadomość, którą chcesz odczytać. Nowe wiadomości e-mail zawsze trafiają do Skrzynki odbiorczej i są wyświetlane czcionką pogrubioną.

 3. Aby otworzyć wiadomość, wybierz temat wiadomości, którą chcesz odczytać,

Po otwarciu wiadomości e-mail w nagłówku są wyświetlane następujące informacje:

 • Temat: Temat wiadomości.

 • Od: Nazwa lub adres e-mail nadawcy lub organizacji.

 • Aby wysłać: Data i godzina wiadomość została wysłana.

 • Do: Nazwę lub adres e-mail głównych adresatów.

 • DW: Nazwę lub adres e-mail adresatów kopii (DW).

Aby uzyskać więcej informacji o nadawcy lub adresacie (na przykład adres lub numer telefonu), wybierz odpowiednią nazwę w wierszu Od, Do lub DW.

Przestroga: Niektóre otrzymane wiadomości e-mail mogą zawierać następujący link w nagłówku: Wyświetl jako stronę sieci Web (albo Otwórz w przeglądarce). Oznacza to, że oryginalna wiadomość zawierała elementy zablokowane z powodu potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa. Mogą to być aplety Java i kontrolki ActiveX. Wybierz link, aby wyświetlić wiadomość w formie niefiltrowanej w nowym oknie przeglądarki. Przed otwarciem wiadomości zostanie wyświetlone ostrzeżenie o potencjalnym zagrożeniu bezpieczeństwa związanym z wyświetlaniem takiej zawartości.

W przypadku odpowiadania na wiadomość otwierany jest formularz nowej wiadomości z odpowiednimi nazwami wstawionymi w polach Do oraz DW. Możesz dodać lub usunąć nazwy, jeśli to konieczne. W przypadku przesyłania wiadomości dalej, nazwy adresatów musisz wprowadzić samodzielnie.

Możesz skonfigurować powiadomienie automatyczne o nieobecności, które będzie wysyłane do osób wysyłających do Ciebie wiadomości podczas Twojej nieobecności.

Odpowiedz nadawcy wiadomości

 1. Na pasku narzędzi formularza wiadomości przeczytanej wybierz pozycję Odpowiedz. Kiedy wybierzesz pozycję Odpowiedz, w polu Do zostanie automatycznie wstawiony adres nadawcy pierwotnej wiadomości.

 2. Pole Temat zostanie wypełnione automatycznie.

 3. Tekst oryginalnej wiadomości zostanie skopiowany do treści wiadomości. Wpisz treść odpowiedzi na wiadomość w obrębie oryginalnej wiadomości lub powyżej tej wiadomości.

Odpowiadanie nadawcy i wszystkim innym adresatom wiadomości

 1. Na pasku narzędzi formularza przeczytanej wiadomości wybierz pozycję Odpowiedz wszystkim. Kiedy wybierzesz pozycję Odpowiedz wszystkim, w polach Do i DW zostaną automatycznie wstawione adresy nadawcy i wszystkich innych adresatów oryginalnej wiadomości.

 2. Pole Temat zostanie wypełnione automatycznie.

 3. Tekst oryginalnej wiadomości zostanie skopiowany do treści wiadomości. Wpisz treść odpowiedzi na wiadomość w obrębie oryginalnej wiadomości lub powyżej tej wiadomości.

Przesyłanie wiadomości dalej

 1. Na pasku narzędzi formularza przeczytanej wiadomości wybierz pozycję Prześlij dalej.

 2. W polu Do wpisz adres e-mail, na który chcesz przesłać wiadomość dalej.

 3. Tekst oryginalnej wiadomości zostanie skopiowany do treści wiadomości. Wpisz informacje, które chcesz dodać, w obrębie oryginalnej wiadomości lub powyżej tej wiadomości.

Jeśli odpowiedź jest gotowa do wysłania, wybierz pozycję Wyślij na pasku narzędzi wiadomości.

Załącznikiem może być plik utworzony w dowolnym programie, na przykład dokument programu Word, arkusz kalkulacyjny programu Excel, plik wav lub mapa bitowa. Do każdego elementu utworzonego w aplikacji Outlook Web App można dołączyć każdego rodzaju plik, do którego można uzyskać dostęp na komputerze lub w sieci. Można też usuwać załączniki z elementu.

Jeśli wiadomość zawiera załącznik, obok tej wiadomości na liście wiadomości jest wyświetlana ikona spinacza. W przypadku elementów kalendarza ikona spinacza jest wyświetlana w rogu widoku kalendarza, a po otwarciu elementu jest wyświetlana lista załączników. Po otwarciu kontaktu jest wyświetlana lista załączników.

W przypadku otwarcia elementu z załącznikiem na liście załączników jest wyświetlana nazwa dołączonego pliku. Niektóre załączniki, takie jak pliki txt i gif, można otworzyć w przeglądarce sieci Web.

Dołączanie pliku do wiadomości e-mail lub innego elementu

 1. Podczas tworzenia wiadomości, terminu lub kontaktu wybierz pozycjęWstaw > Załącznikiw obszarze tego elementu. Wiadomości będą zawierać łącze Załączniki w nagłówku wiadomości. Elementy kalendarza będą zawierać łącze Załączniki na pasku narzędzi albo bezpośrednio powyżej treści wiadomości w przypadku spotkań. Kontakty będą zawierać łącze Załączniki w dolnej części strony Kontakt.

 2. Wybieranie pliku do przekazaniawpisz nazwę pliku, lub wybierz wyszukiwania, aby odnaleźć plik.

 3. Kiedy odnajdziesz plik, który chcesz dołączyć, wybierz pozycję Otwórz, aby dodać go do listy załączników.

 4. Powtórz kroki 1–3 dla każdego dodatkowego pliku, który chcesz dołączyć.

Długie nazwy plików mogą być obcinane, zanim zostaną dołączone pliki. Nie wpływa to na zawartość pliku.

Usuwanie jednego lub większej liczby załączników z elementu

 1. Otwórz wiadomość.

 2. Wybierz ikonę x obok plików, które chcesz usunąć.

W przypadku odpowiadania na wiadomość załączniki nie są kopiowane. Zamiast pliku jest wyświetlana ikona zastępcza. Aby dołączyć załączniki, prześlij wiadomość dalej zamiast odpowiadania na nią. Aby móc edytować dołączone pliki, musisz pobrać je na komputer.

Czytanie lub zapisywanie załącznika

 • Wybierz nazwę pliku załącznika. Zostanie udostępniona możliwość otwarcia załącznika przy użyciu odpowiedniej aplikacji lub zapisania załącznika na dysku.

 • W przypadku niektórych typów załączników można użyć polecenia Otwórz jako stronę sieci Web (lub Otwórz w przeglądarce ) w celu otwarcia załącznika jako strony sieci Web w przeglądarce sieci Web. Jako stronę sieci Web można otworzyć następujące typy plików:

  • Word

  • Excel

  • PowerPoint

  • Pliki programu Adobe Acrobat (pdf)

Przestroga: Nie otwieraj załącznika, jeśli nie ufasz zawartości i nadawcy. Załączniki często służą do rozpowszechniania wirusów komputerowych. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest użycie polecenia Otwórz jako stronę sieci Web (lub Otwórz w przeglądarce), chyba że masz pewność, że załącznik jest bezpieczny. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aplikacja Outlook Web App Light > Otwórz jako stronę sieci Web.

Wysyłanie załącznika

Aby można było wysłać edytowany załącznik, na komputerze musi być zainstalowana aplikacja, za pomocą której utworzono załącznik. Jeśli na przykład chcesz edytować załącznik, którym jest plik programu Word, na komputerze musi być zainstalowany program Word.

 1. Otwórz wiadomość zawierającą oryginalny załącznik.

 2. Wybierz załącznik, a następnie wybierz pozycję Zapisz, aby zapisać załącznik na komputerze.

 3. Otwórz załącznik z lokalizacji, w której go zapisano, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

 4. Zapisz zmiany i zamknij dokument.

 5. Wróć do aplikacji Outlook Web App i otwórz oryginalną wiadomość.

 6. Wybierz pozycję Odpowiedz, jeśli chcesz usunąć oryginalny załącznik z wiadomości i dołączyć zmodyfikowaną wersję.

 7. Wybierz pozycję Prześlij dalej, jeśli chcesz dołączyć oryginalny załącznik do zmodyfikowanej wersji.

Co jeszcze należy wiedzieć o załącznikach?

 • Niektóre załączniki mogą być usuwane lub blokowane przez oprogramowanie antywirusowe używane przez Twoją organizację lub organizację adresatów wiadomości e-mail. W razie pytań dotyczących pomocy technicznej dla załączników skontaktuj się z grupą pomocy technicznej.

 • Domyślny limit rozmiaru jednego załącznika w aplikacji Outlook Web App wynosi 10 MB. W zależności od usługi hostującej skrzynkę pocztową domyślny limit rozmiaru całej wiadomości wraz ze wszystkimi załącznikami wynosi 25 MB lub 35 MB. Limity rozmiaru załączników i wiadomości skrzynki pocztowej są ustawiane przez osobę zarządzającą pocztą e-mail i mogą różnić się od limitów domyślnych.

 • Domyślna maksymalna liczba załączników, które można dodać do jednej wiadomości, to 125. Limit liczby załączników jest ustawiany przez administratora systemu i może różnić się od limitu domyślnego.

Jeśli w Twojej skrzynce odbiorczej nie ma wiadomości e-mail, której oczekujesz, skorzystaj z następujących wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów:

 • Sprawdź folder wiadomości-śmieci.

 • Wiadomości e-mail z konta połączonego są pobierane do uproszczonej wersji aplikacji Outlook Web App raz na godzinę.

 • Skontaktuj się z nadawcą, aby upewnić się, że wiadomość została wysłana na poprawny adres e-mail.

 • Odśwież okno przeglądarki. Wiadomości są udostępniane od razu po odebraniu ich przez serwer.

Uproszczona wersja aplikacji Outlook Web App ma mniej funkcji do czytania i redagowania poczty niż standardowa wersja aplikacji Outlook Web App. Na przykład, w wersji uproszczonej nie można wykonywać następujących zadań:

 • Zarządzanie regułami skrzynki odbiorczej lub konfigurowanie przesyłania dalej.

 • Dodawanie obrazów do podpisu wiadomości e-mail lub używanie wielu podpisów e-mail.

 • Wyświetlanie podglądu wiadomości lub korzystanie z okienka odczytu.

 • Konfigurowanie alertów lub powiadomień o otrzymaniu wiadomości.

 • Zmienianie rozmiaru czcionki wiadomości, stosowanie tekstu sformatowanego lub formatu HTML oraz używanie nagłówków listowych.

 • Łączenie lub odłączanie innych kont e-mail Otwieranie skrzynki pocztowej innej osoby.

Aby dowiedzieć się więcej o uproszczonej wersji Outlook Web App, o tym np. jak powrócić do zwykłej wersji lub jakie są funkcje i ograniczenia, zobacz Aplikacja Outlook Web App Light

Aby uzyskać informacje dotyczące opcji, które wpływają na sposób czytania i wysyłania poczty e-mail, zobacz Opcje > wiadomości

Aby dowiedzieć się, jak zmienić hasło, zobacz Opcje > Zmień hasło

Aplikacja Outlook Web App Light > Bezpieczeństwo poczty e-mail

Aplikacja Outlook Web App Light > Książka adresowa

Aplikacja Outlook Web App Light > Kalendarz

Aplikacja Outlook Web App Light > Kontakty

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×