Aplikacja Outlook Web App Light > Książka adresowa

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Wygląd oraz działanie uproszczonej wersji aplikacji Outlook Web App są znacznie prostsze niż jej standardowej wersji. Ponadto jest ona oparta na języku HTML, dlatego może lepiej współdziałać z technologiami ułatwień dostępu, takimi jak czytniki ekranu. Aby uzyskać szczegółowe porównanie wersji uproszczonej i wersji standardowej, zobacz Porównanie standardowej i uproszczonej wersji aplikacji Outlook Web App.

Uproszczona wersja aplikacji Outlook Web App oferuje mniej funkcji do pracy z książką adresową Twojej organizacji niż wersja standardowa. Możesz wybrać pozycje z książki adresowej organizacji lub ze swojego folderu Kontakty. Możesz również wysłać wiadomość, wprowadzając adres SMTP skrzynki pocztowej, na którą chcesz wysłać wiadomość, w polu Do lub DW nowej wiadomości.

Jeśli zastanawiasz się, dlaczego widzisz uproszczoną wersję aplikacji Outlook Web App, jak wrócić do standardowej wersji aplikacji Outlook Web App lub do pakietu Office, zobacz Aplikacja Outlook Web App Light.

W tym artykule

Jak wyświetlić książkę adresową?

Jak znaleźć adres?

Jak zaadresować wiadomość?

Jak zaadresować wezwanie na spotkanie?

Co jeszcze należy wiedzieć?

Więcej informacji

Jak wyświetlić książkę adresową?

 • Kliknij ikonę książki adresowej u góry okna aplikacji Outlook Web App.

 • Kliknij pole Do lub DW w nowej wiadomości.

Po otwarciu książki adresowej przy użyciu ikony u góry okna aplikacji Outlook Web App widoczna jest tylko książka adresowa. Po otwarciu książki adresowej przez kliknięcie w nowej wiadomości pola Do lub DW zostanie wyświetlona książka adresowa oraz pola Do, DW i UDW.

Użyj pola Książka adresowa u góry strony, aby wybrać zestaw adresów do wyświetlenia. Domyślnie w tym polu jest wyświetlana książka adresowa Twojej organizacji, ale możesz wybrać książkę adresową, którą chcesz wyświetlić. Możesz na przykład wybrać pozycję Kontakty na liście dostępnych książek adresowych lub folder Kontakty w okienku nawigacji.

Początek strony

Jak znaleźć adres?

Istnieje kilka sposobów znajdowania adresu w książce adresowej organizacji lub w folderze Kontakty. Po otwarciu książki adresowej możesz wpisać nazwę szukanej osoby w polu Znajdź kogoś, a następnie nacisnąć klawisz Enter lub kliknąć ikonę wyszukiwania. Dopasowania zostaną wyświetlone w oknie książki adresowej. Aby wyświetlić kontakt, kliknij nazwę kontaktu. Aby wyczyścić wyniki wyszukiwania i powrócić do książki adresowej, kliknij przycisk Wyczyść wyniki tego wyszukiwania.

Wyszukiwania w książce adresowej są ograniczone do obecnie wyświetlanej książki adresowej.

Jeśli nowa wiadomość jest już otwarta, możesz wpisać imiona lub nazwiska osób, do których chcesz wysłać wiadomość, w polach Do lub DW wiadomości. Jeśli imiona i nazwiska (nazwy) są unikatowe lub były już wcześniej używane, zostaną rozpoznane automatycznie.

Początek strony

Jak zaadresować wiadomość?

Dostępnych jest wiele opcji adresowania wiadomości.

 • Podczas otwierania nowej wiadomości, odpowiadania na wiadomość lub przesyłania jej dalej w okienku nawigacji jest wyświetlana lista zawierająca najnowszych adresatów. Kliknij dwukrotnie nazwę, aby przenieść ją do pola Do. Możesz również zaznaczyć nazwę, a następnie kliknąć pole Do, DWlub UDW, aby przenieść nazwę do odpowiedniego pola.

 • Jeśli szukana nazwa nie jest wyświetlana na liście Najnowsi adresaci, wpisz nazwy adresatów lub aliasy e-mail w polach Do, DWi UDW. Wprowadzając wiele nazw, oddziel je średnikami. Kliknij przycisk Sprawdź nazwy na pasku narzędzi, aby rozpoznać nazwy. Jeśli w książce adresowej nie ma unikatowego dopasowania, adresat docelowy zostanie oznaczony jako nierozpoznany. Wszystkie nierozpoznane nazwy są wyświetlane na czerwono, a lista możliwych dopasowań adresatów jest wyświetlana w okienku nawigacji. Aby nazwa została rozpoznana, zaznacz odpowiednią nazwę lub nazwy na liście, klikając je. Jeśli nie zostanie odnaleziony pasujący adresat, sprawdź pisownię nazwy adresata lub wprowadź bezpośrednio adres e-mail (na przykład tomasz@contoso.com).
  Wiadomości e-mail nie mogą być wysyłane na nierozpoznane adresy odbiorców.

 • Konkretną osobę możesz również znaleźć, wprowadzając jej imię i nazwisko (nazwę) w polu Znajdź kogoś u góry okna aplikacji Outlook Web App. Następnie naciśnij klawisz Enter lub kliknij ikonę wyszukiwania. Dopasowania zostaną wyświetlone w obszarze wyszukiwania. W celu dodania nazwy do wiadomości zaznacz pole wyboru obok odpowiedniej nazwy, a następnie kliknij pole Do, DW lub UDW, aby dodać tę nazwę do adresatów wiadomości. Aby wyczyścić wyniki wyszukiwania i powrócić do książki adresowej, kliknij pozycję Wyczyść wyniki tego wyszukiwania.
  Gdy jest wyświetlane okno Adresaci wiadomości, wyszukiwanie w książkach adresowych jest ograniczone do książki adresowej zaznaczonej u góry okna aplikacji Outlook Web App.

 • Kliknij pozycję Do, DW lub UDW, aby otworzyć obszar wyszukiwania. Umożliwia on wyszukiwanie osoby w książce adresowej organizacji. Po odnalezieniu osoby w obszarze wyszukiwania dodaj jej nazwę do wiadomości e-mail, zaznaczając pole wyboru obok nazwy, a następnie klikając pozycję Do, DW lub UDW. Po zakończeniu adresowania wiadomości kliknij pozycję Gotowe lub Zamknij.
  Adresaci wprowadzeni w polu UDW otrzymają kopię wiadomości, ale ich nazwy nie będą widoczne na liście adresatów. Adresaci z pola UDW nie mogą wyświetlić nazw innych adresatów z pola UDW.

Początek strony

Jak zaadresować wezwanie na spotkanie?

Dostępnych jest wiele opcji adresowania wezwania na spotkanie.

 • Gdy otwierasz nowe wezwanie na spotkanie, odpowiadasz na wezwanie na spotkanie lub przesyłasz je dalej, w okienku nawigacji jest wyświetlana lista Najnowsi adresaci. Kliknij dwukrotnie odpowiednią nazwę, aby przenieść ją do pola Wymagane. Możesz też zaznaczyć nazwę, a następnie kliknąć pole Wymagane, Opcjonalne lub Zasoby, aby przenieść ją do odpowiedniego pola.

 • Jeśli odpowiednia nazwa nie jest wyświetlana na liście Najnowsi adresaci, wpisz nazwę adresata lub alias e-mail w polu Wymagane, Opcjonalne lub Zasoby. Wprowadzając wiele nazw, oddziel je średnikami. Kliknij przycisk Sprawdź nazwy na pasku narzędzi, aby rozpoznać nazwy. Jeśli w książce adresowej nie ma unikatowego dopasowania, adresat docelowy zostanie oznaczony jako nierozpoznany. Wszystkie nierozpoznane nazwy są wyświetlane na czerwono, a lista możliwych dopasowań adresatów jest wyświetlana w okienku nawigacji. Aby nazwa została rozpoznana, zaznacz odpowiednią nazwę lub nazwy na liście, klikając je. Jeśli nie zostanie odnaleziony pasujący adresat, sprawdź pisownię nazwy adresata lub wprowadź bezpośrednio adres e-mail (na przykład tomasz@contoso.com).
  Wezwania na spotkanie nie mogą być wysyłane na nierozpoznane adresy odbiorców.

 • Konkretną osobę możesz również znaleźć, wprowadzając jej imię i nazwisko (nazwę) w polu Znajdź kogoś u góry okna aplikacji Outlook Web App. Następnie naciśnij klawisz Enter lub kliknij ikonę wyszukiwania. Dopasowania zostaną wyświetlone w obszarze wyszukiwania. W celu dodania nazwy do wezwania na spotkanie zaznacz pole wyboru obok odpowiedniej nazwy, a następnie kliknij pole Wymagane, Opcjonalne lub Zasoby, aby dodać tę nazwę do adresatów wiadomości. Aby wyczyścić wyniki wyszukiwania i powrócić do książki adresowej, kliknij pozycję Wyczyść wyniki tego wyszukiwania.
  Gdy jest wyświetlane okno Adresaci wiadomości, wyszukiwanie w książkach adresowych jest ograniczone do książki adresowej zaznaczonej u góry okna aplikacji Outlook Web App.

 • Kliknij pole Wymagane, Opcjonalne lub Zasoby, aby otworzyć obszar wyszukiwania. Umożliwia on wyszukiwanie osoby w książce adresowej organizacji. Po odnalezieniu osoby w obszarze wyszukiwania dodaj jej nazwę do wiadomości e-mail, zaznaczając pole wyboru obok nazwy, a następnie klikając pole Wymagane, Opcjonalne lub Zasoby. Po zakończeniu adresowania wiadomości kliknij przycisk Gotowe lub Zamknij.

Początek strony

Co jeszcze należy wiedzieć?

 • Zazwyczaj nie możesz dodawać nazw ani grup do książki adresowej organizacji i podfolderów. Niektóre organizacje uniemożliwiają też użytkownikom modyfikowanie informacji o sobie. Książką adresową zazwyczaj zarządzają pracownicy działu kadr lub działu informatycznego organizacji. Zamiast tego możesz dodawać osoby do kontaktów.

Więcej informacji

Aby uzyskać informacje dotyczące pracy z kontaktami i grupami kontaktów, zobacz Aplikacja Outlook Web App Light > Kontakty.

Aby edytować swój profil w usłudze Office 365, włącznie ze zmianą swojego zdjęcia, zobacz Moje konto.

Aplikacja Outlook Web App Light > Poczta

Aplikacja Outlook Web App Light > Kalendarz

Opcje > Wiadomości-śmieci

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×