Aplikacja Outlook Web App Light > Książka adresowa

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uproszczona wersja aplikacji Outlook Web App jest bardziej podstawową wyglądem i funkcji niż wersja standardowa: Outlook Web App. Jest również opartych na języku HTML, dzięki czemu można pracować lepiej z technologiami ułatwień dostępu, takimi jak czytniki ekranu. Szczegółowe porównanie uproszczonej wersji i standardowej wersji zobacz Porównanie standardowych i uproszczonej wersji aplikacji Outlook Web App.

Uproszczona wersja aplikacji Outlook Web App ma mniej funkcji do pracy z książki adresowej organizacji niż wersja standardowa. Możesz wybrać pozycje z książki adresowej tej organizacji lub z folderami kontaktów w skrzynce pocztowej. Możesz też wysyłać wiadomości, wpisując adres SMTP skrzynki pocztowej, w której chcesz wysłać wiadomość do w wierszu do lub DW w nowej wiadomości.

Nie chcę, aby uproszczonej wersji aplikacji Outlook Web App. Gdzie jest standardowej wersji?

Jeśli nie wybrano uproszczonej wersji, po prostu Wyloguj się, a następnie zaloguj się ponownie korzystać z obsługiwanej przeglądarki.

Jeśli wybrano uproszczoną wersję za pomocą opcji, Oto jak można wrócić do standardowej wersji aplikacji Outlook Web App:

 1. W wersji uproszczonej przejdź do pozycji Opcje > Wersja aplikacji Outlook Web App.

 2. Wyczyść pole wyboru Użyj uproszczonej wersji aplikacji Outlook Web App.

 3. Wybierz pozycję Zapisz.

 4. Wylogowywanie się z uproszczonej wersji, zamknij przeglądarkę, a następnie zaloguj się ponownie, używając obsługiwanej przeglądarki. Może być konieczne zamknąć wszystkie otwarte okna przeglądarki, aby zalogować się ponownie.

 • Kliknij ikonę książki adresowej u góry okna aplikacji Outlook Web App.

 • Kliknij pole Do lub DW w nowej wiadomości.

Po otwarciu książki adresowej przy użyciu ikony u góry okna aplikacji Outlook Web App widoczna jest tylko książka adresowa. Po otwarciu książki adresowej przez kliknięcie w nowej wiadomości pola Do lub DW zostanie wyświetlona książka adresowa oraz pola Do, DW i UDW.

Użyj pola Książka adresowa u góry strony, aby wybrać zestaw adresów do wyświetlenia. Domyślnie w tym polu jest wyświetlana książka adresowa Twojej organizacji, ale możesz wybrać książkę adresową, którą chcesz wyświetlić. Możesz na przykład wybrać pozycję Kontakty na liście dostępnych książek adresowych lub folder Kontakty w okienku nawigacji.

Początek strony

Istnieje kilka sposobów znajdowania adresu w książce adresowej organizacji lub w folderze Kontakty. Po otwarciu książki adresowej możesz wpisać nazwę szukanej osoby w polu Znajdź kogoś, a następnie nacisnąć klawisz Enter lub kliknąć ikonę wyszukiwania. Dopasowania zostaną wyświetlone w oknie książki adresowej. Aby wyświetlić kontakt, kliknij nazwę kontaktu. Aby wyczyścić wyniki wyszukiwania i powrócić do książki adresowej, kliknij przycisk Wyczyść wyniki tego wyszukiwania.

Wyszukiwania w książce adresowej są ograniczone do obecnie wyświetlanej książki adresowej.

Jeśli nowa wiadomość jest już otwarta, możesz wpisać imiona lub nazwiska osób, do których chcesz wysłać wiadomość, w polach Do lub DW wiadomości. Jeśli imiona i nazwiska (nazwy) są unikatowe lub były już wcześniej używane, zostaną rozpoznane automatycznie.

Początek strony

Dostępnych jest wiele opcji adresowania wiadomości.

 • Podczas otwierania nowej wiadomości, odpowiadania na wiadomość lub przesyłania jej dalej w okienku nawigacji jest wyświetlana lista zawierająca najnowszych adresatów. Kliknij dwukrotnie nazwę, aby przenieść ją do pola Do. Możesz również zaznaczyć nazwę, a następnie kliknąć pole Do, DWlub UDW, aby przenieść nazwę do odpowiedniego pola.

 • Jeśli nazwę, która ma nie jest wyświetlany na liście Najnowszych adresatów, wpisz nazwy lub aliasy e-mail w polach do, DW i UDW. Wiele nazw rozdzielone średnikami. Kliknij przycisk Sprawdź nazwy na pasku narzędzi do rozpoznawania nazw. W przypadku nie unikatowe dopasowania w książce adresowej adresat jest oznaczony jako rozwiązany. Wszystkie nierozwiązane nazwy są wyświetlane w kolorze czerwonym, a zostanie wyświetlona lista możliwych dopasowań adresatów w okienku nawigacji. Aby rozwiązać nazwę, wybierz nazwę lub nazwy, które mają z listy, klikając je. W przypadku nie dopasowania, Sprawdź pisownię nazwy adresata lub bezpośrednio wprowadź adres e-mail (przykład: adam@contoso.com).

  Nie można wysłać wiadomości e-mail do Nierozpoznane adresy adresatów.

 • Można również znaleźć osoby wpisując jej nazwę w polu Znajdź osoby w górnej części okna Outlook Web App. Następnie naciśnij klawisz Enter lub kliknij ikonę wyszukiwania. Zgodne wyniki będą wyświetlane w obszarze wyszukiwania. Aby dodać nazwę do wiadomości, zaznacz pole wyboru obok nazwy, a następnie kliknij przycisk do, DW lub UDW Dodaj nazwę do adresatów wiadomości. Aby wyczyścić wyniki wyszukiwania i powrócić do książki adresowej, kliknij przycisk Wyczyść wyniki wyszukiwania.

  Po wyświetleniu okna adresatów wiadomości wyszukiwania w książce adresowej są ograniczone do książki adresowej zaznaczony w górnej części okna Outlook Web App.

 • Kliknij pozycję Do, DW lub UDW, aby otworzyć obszar wyszukiwania. Umożliwia on wyszukiwanie osoby w książce adresowej organizacji. Po odnalezieniu osoby w obszarze wyszukiwania dodaj jej nazwę do wiadomości e-mail, zaznaczając pole wyboru obok nazwy, a następnie klikając pozycję Do, DW lub UDW. Po zakończeniu adresowania wiadomości kliknij pozycję Gotowe lub Zamknij.
  Adresaci wprowadzeni w polu UDW otrzymają kopię wiadomości, ale ich nazwy nie będą widoczne na liście adresatów. Adresaci z pola UDW nie mogą wyświetlić nazw innych adresatów z pola UDW.

Początek strony

Dostępnych jest wiele opcji adresowania wezwania na spotkanie.

 • Po otwarciu nowe wezwanie na spotkanie lub odpowiedzieć lub przesyłanie dalej wezwania na spotkania, listę Najnowszych adresatów jest wyświetlany w okienku nawigacji. Kliknij dwukrotnie nazwę, aby przenieść ją do pola wymagane. Można również zaznaczyć nazwę, a następnie kliknij przycisk do, Opcjonalni lub zasoby przenoszenie go do tego pola.

 • Jeśli nazwę, która ma nie jest wyświetlany na liście Najnowszych adresatów, wpisz nazwiska lub adresu e-mail alias w polu do, Opcjonalni lub zasoby. Wiele nazw rozdzielone średnikami. Kliknij przycisk Sprawdź nazwy na pasku narzędzi, aby rozwiązać problem nazwy. W przypadku nie unikatowe dopasowania w książce adresowej adresat jest oznaczony jako rozwiązany. Wszystkie nierozwiązane nazwy są wyświetlane w kolorze czerwonym, a zostanie wyświetlona lista możliwych dopasowań adresatów w okienku nawigacji. Aby rozwiązać nazwę, wybierz nazwę lub nazwy, które mają z listy, klikając je. W przypadku nie dopasowania, Sprawdź pisownię nazwy adresata lub bezpośrednio wprowadź adres e-mail (przykład: adam@contoso.com).

  Wezwania na spotkania nie można wysłać do Nierozpoznane adresy adresatów.

 • Można również znaleźć osoby wpisując jej nazwę w polu Znajdź osoby w górnej części okna Outlook Web App. Następnie naciśnij klawisz Enter lub kliknij ikonę wyszukiwania. Zgodne wyniki będą wyświetlane w obszarze wyszukiwania. Aby dodać nazwę do wezwania na spotkanie, zaznacz pole wyboru obok nazwy, a następnie kliknij przycisk do, Opcjonalni lub zasoby, aby dodać nazwę do adresatów wiadomości. Aby wyczyścić wyniki wyszukiwania i powrócić do książki adresowej, kliknij przycisk Wyczyść wyniki wyszukiwania.

  Po wyświetleniu okna adresatów wiadomości wyszukiwania w książce adresowej są ograniczone do książki adresowej zaznaczony w górnej części okna Outlook Web App.

 • Kliknij, Aby, Opcjonalni lub zasoby, aby otworzyć obszar wyszukiwania. Dzięki temu można wyszukiwać osoby w książce adresowej Twojej organizacji. W przypadku znalezienia osoby w obszarze wyszukiwanie, Dodaj nazwę do wiadomości e-mail, zaznaczając pole wyboru obok nazwy, a następnie klikając przycisk do, Opcjonalni lub zasoby. Po zakończeniu adresowania wiadomości, kliknij przycisk Gotowe lub Zamknij.

Początek strony

Zwykle nie można dodać nazwy lub grupy do książki adresowej tej organizacji lub Dodaj podfoldery. Niektóre organizacje także ograniczać modyfikowanie własną listę. Zarządzanie książkę adresową odbywa się zwykle przez zasobów ludzkich lub informacje o technologii personelu Twojej organizacji. Zamiast tego Dodaj osoby do listy kontaktów.

Więcej informacji

Aby uzyskać informacje dotyczące pracy z kontaktami i grupami kontaktów, zobacz Aplikacja Outlook Web App Light > Kontakty.

Inne artykuły pokrewne obejmują:

Aplikacja Outlook Web App Light > Poczta

Aplikacja Outlook Web App Light > Kalendarz

Opcje > Wiadomości-śmieci

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×