Aplikacja Outlook Web App Light > Kontakty

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Wygląd oraz działanie uproszczonej wersji aplikacji Outlook Web App są prostsze niż jej standardowej wersji. Dodatkowo uproszczona wersja aplikacji jest oparta na języku HTML, dlatego może lepiej współdziałać z niektórymi technologiami ułatwień dostępu, takimi jak czytniki ekranu.

Uproszczona wersja aplikacji Outlook Web App ma mniej funkcji zarządzania kontaktami niż wersja standardowa. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dostępnych funkcji, zobacz Porównanie standardowej i uproszczonej wersji aplikacji Outlook Web App.

W wersji uproszczonej nie można na przykład wykonywać następujących zadań:

 • Tworzenie nowej grupy kontaktów lub dodawanie do istniejącej grupy kontaktów. Grupę kontaktów możesz jednak utworzyć lub zmodyfikować w innym programie pocztowym, takim jak Outlook lub standardowa wersja aplikacji Outlook Web App, a następnie wysyłać wiadomości e-mail lub zaproszenia do tej grupy.

 • Importowanie kontaktu lub listy kontaktów. Kontakty można jednak zaimportować za pomocą innego programu poczty e-mail, takiego jak Outlook, a następnie edytować je.

 • Klikanie nadawcy wiadomości e-mail prawym przyciskiem myszy i dodawanie tej osoby do kontaktów.

 • Drukowanie wizytówki.

Wszelkie kontakty lub grupy kontaktów, które zostały utworzone w programie Outlook lub aplikacji Outlook Web App, są dostępne.

Jeśli zastanawiasz się, dlaczego widzisz uproszczoną wersję aplikacji Outlook Web App, jak wrócić do standardowej wersji aplikacji Outlook Web App lub do pakietu Office, zobacz Aplikacja Outlook Web App Light.

W tym artykule

Jak utworzyć kontakt?

Jak wyświetlić lub zmodyfikować kontakt?

Jak usunąć kontakt?

Jak sortować i organizować kontakty?

Wyświetlanie folderów i zawartości folderów

Tworzenie nowego folderu

Przenoszenie kontaktu do innego folderu

Co jeszcze można zrobić z folderami?

Jak wysłać wiadomość lub zaproszenie na spotkanie do kontaktu?

Więcej informacji

Jak utworzyć kontakt?

Utworzenie kontaktu pozwala na przechowywanie informacji o osobach, z którymi się komunikujesz, takich jak adres e-mail, adres pocztowy, numery telefonów i inne.

 1. W widoku Kontakty na pasku narzędzi kliknij pozycję Nowy kontakt.

 2. Na stronie nowego kontaktu wpisz odpowiednie informacje.
  W niektórych polach za pomocą list rozwijanych można wprowadzić kilka pozycji. Na przykład lista rozwijana pola E-mail umożliwia przechowywanie trzech różnych adresów e-mail kontaktu (E-mail, E-mail 2 i E-mail 3). Można także przechowywać więcej niż jeden adres pocztowy i numer telefonu.

 3. Za pomocą listy Zapisz jako można określić, jak dany kontakt będzie wyświetlany w folderze Kontakty. Poszczególne kontakty mogą być wyświetlane za pomocą imienia i nazwiska, samego nazwiska lub nazwy firmy.

 4. Jeśli dla kontaktu wprowadzono więcej niż jeden adres e-mail, można zdefiniować jeden z nich jako adres wysyłkowy kontaktu. Wybierz odpowiedni adres z listy rozwijanej, a następnie zaznacz pole wyboru To jest adres wysyłkowy na dole strony.

 5. Aby zapisać nowy kontakt, kliknij pozycję Zapisz i zamknij. Aby odrzucić wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Anuluj.

Do kontaktu można także dołączyć plik, taki jak dokument programu Word, aby przechowywać powiązane informacje w jednym miejscu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Załączniki.

Początek strony

Jak wyświetlić lub zmodyfikować kontakt?

 1. W widoku Kontakty kliknij nazwę kontaktu, który chcesz wyświetlić lub zmodyfikować.

 2. Aby zmodyfikować kontakt, kliknij pozycję Edytuj kontakt na pasku narzędzi.

 3. Wprowadź odpowiednie zmiany w informacjach o kontakcie.

 4. Kliknij pozycję Zapisz i zamknij, aby zapisać zmiany, lub kliknij pozycję Anuluj, aby je odrzucić.

Początek strony

Jak usunąć kontakt?

 1. W widoku Kontakty zaznacz pole wyboru obok kontaktu, który chcesz usunąć. Możesz zaznaczyć kilka kontaktów.

 2. Na pasku narzędzi kliknij pozycję Usuń. Możesz także usunąć dany kontakt, otwierając go i klikając pozycję Usuń.

Początek strony

Jak sortować i organizować kontakty?

Kontakty można sortować na kilka sposobów. W widoku Kontakty kliknij dowolny z następujących nagłówków na górze listy kontaktów, aby posortować listę według tego nagłówka:

 • Zapisz jako

 • Adres e-mail

 • Telefon

 • Tytuł

 • Firma

Możesz również używać folderów do organizowania kontaktów i dostosowywać foldery do zmieniających się potrzeb. Na przykład możesz utworzyć folder kontaktów osobistych i folder kontaktów służbowych.

Wyświetlanie folderów i zawartości folderów

 • W okienku nawigacji kliknij odpowiedni folder.

Tworzenie nowego folderu

 1. W okienku nawigacji kliknij pozycję Zarządzaj folderami kontaktów.

 2. W obszarze Utwórz nowy folder kontaktów w polu Nazwa folderu wpisz nazwę nowego folderu.

 3. Kliknij pozycję Utwórz.

Przenoszenie kontaktu do innego folderu

 1. Wybierz kontakt do przeniesienia, zaznaczając pole wyboru obok jego nazwy na liście kontaktów, lub otwórz kontakt, który chcesz przenieść.

 2. Na pasku narzędzi kliknij pozycję Przenieś.

 3. Zostanie otwarty ekran Przenieś do folderu Kontakty. W obszarze Przenieś do wybierz folder, do którego chcesz przenieść kontakt.

 4. Kliknij pozycję Przenieś, aby przenieść kontakt do wybranego folderu.

Jeśli jednak nie chcesz przenosić kontaktu, kliknij pozycję Zamknij na pasku narzędzi, aby zamknąć ekran i wrócić do poprzedniego ekranu.

Co jeszcze można zrobić z folderami?

Jeśli wybierzesz pozycję Zarządzaj folderami kontaktów, oprócz polecenia utworzenia nowego folderu będą dostępne następujące polecenia dotyczące folderów: Zmień nazwę i Usuń.

Kontaktu nie można skopiować do innego folderu.

Początek strony

Jak wysłać wiadomość lub zaproszenie na spotkanie do kontaktu?

 1. W widoku Kontakty możesz zaznaczyć pole wyboru obok kontaktów, do których chcesz wysłać wiadomość lub zaproszenie na spotkanie, albo otworzyć wybrany kontakt.

 2. Na pasku narzędzi kliknij ikonę Wyślij wiadomość e-mail lub Wyślij zaproszenie na spotkanie.

 3. W zależności od wybranej ikony zostanie otwarty formularz nowej wiadomości lub nowego zaproszenia na spotkanie zaadresowany do wybranego kontaktu albo kontaktów.

 4. Zakończ tworzenie wiadomości lub zaproszenia na spotkanie, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

Początek strony

Więcej informacji

Aby edytować swój profil w usłudze Office 365, włącznie ze zmianą swojego zdjęcia, zobacz Moje konto.

Opcje > Wiadomości-śmieci

Aplikacja Outlook Web App Light > Książka adresowa

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×