Aplikacja Outlook Web App Light > Kontakty

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli aplikacja Outlook Web App wygląda jak na obrazie poniżej, używasz uproszczonej wersji aplikacji Outlook Web App. Jeśli widzisz uproszczoną wersję, a nie wybrano jej, oznacza to, że używasz starej przeglądarki internetowej, która nie obsługuje zwykłej wersji. Być może zainstalowanie przeglądarki obsługującej zwykłą wersję jest niemożliwe. Skontaktuj się z administratorem informatycznym lub z pomocą techniczną, aby dowiedzieć się, czy można zainstalować nowszą przeglądarkę internetową.

Zrzut ekranu skrzynki odbiorczej w aplikacji Outlook Web App Light

Ten artykuł dotyczy aplikacji Outlook Web App, która jest używana przez organizacje zarządzające serwerami poczty e-mail z programem Exchange Server 2013 lub 2010. Jeśli korzystasz z usługi Office 365 lub programu Exchange Server 2016, odpowiednim programem poczty e-mail jest aplikacja Outlook w sieci Web. Aby uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji Outlook w sieci Web, zobacz Uzyskiwanie pomocy dotyczącej aplikacji Outlook w sieci Web.

Utworzenie kontaktu pozwala na przechowywanie informacji o osobach, z którymi się komunikujesz, takich jak adres e-mail, adres pocztowy, numery telefonów i inne.

 1. W widoku Kontakty na pasku narzędzi kliknij pozycję Nowy kontakt.

 2. Na stronie nowego kontaktu wpisz odpowiednie informacje.
  W niektórych polach za pomocą list rozwijanych można wprowadzić kilka pozycji. Na przykład lista rozwijana pola E-mail umożliwia przechowywanie trzech różnych adresów e-mail kontaktu (E-mail, E-mail 2 i E-mail 3). Można także przechowywać więcej niż jeden adres pocztowy i numer telefonu.

 3. Za pomocą listy Zapisz jako można określić, jak dany kontakt będzie wyświetlany w folderze Kontakty. Poszczególne kontakty mogą być wyświetlane za pomocą imienia i nazwiska, samego nazwiska lub nazwy firmy.

 4. Jeśli dla kontaktu wprowadzono więcej niż jeden adres e-mail, można zdefiniować jeden z nich jako adres wysyłkowy kontaktu. Wybierz odpowiedni adres z listy rozwijanej, a następnie zaznacz pole wyboru To jest adres wysyłkowy na dole strony.

 5. Aby zapisać nowy kontakt, kliknij pozycję Zapisz i zamknij. Aby odrzucić wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Anuluj.

Do kontaktu można także dołączyć plik, taki jak dokument programu Word, aby przechowywać powiązane informacje w jednym miejscu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Załączniki.

 1. W widoku Kontakty, kliknij nazwę kontaktu, który chcesz wyświetlić lub zmodyfikować.

 2. Aby zmodyfikować kontakt, kliknij Edytuj kontakt na pasku narzędzi.

 3. Wprowadź odpowiednie zmiany w informacjach o kontakcie.

 4. Kliknij pozycję Zapisz i zamknij, aby zapisać zmiany, lub kliknij pozycję Anuluj, aby je odrzucić.

 1. W widoku Kontakty zaznacz pole wyboru obok kontaktu, który chcesz usunąć. Możesz zaznaczyć kilka kontaktów.

 2. Na pasku narzędzi kliknij pozycję Usuń. Możesz także usunąć dany kontakt, otwierając go i klikając pozycję Usuń.

Kontakty można sortować na kilka sposobów. W widoku Kontakty kliknij dowolny z następujących nagłówków na górze listy kontaktów, aby posortować listę według tego nagłówka:

 • Zapisz jako

 • Adres e-mail

 • Telefon

 • Tytuł

 • Firma

Możesz również używać folderów do organizowania kontaktów i dostosowywać foldery do zmieniających się potrzeb. Na przykład możesz utworzyć folder kontaktów osobistych i folder kontaktów służbowych.

Wyświetlanie folderów i zawartości folderów

 • W okienku nawigacji kliknij odpowiedni folder.

Tworzenie nowego folderu

 1. W okienku nawigacji kliknij pozycję Zarządzaj folderami kontaktów.

 2. W obszarze Utwórz nowy folder kontaktów w polu Nazwa folderu wpisz nazwę nowego folderu.

 3. Kliknij pozycję Utwórz.

 4. Kliknij przycisk Zamknij.

Przenoszenie kontaktu do innego folderu

 1. Wybierz kontakt do przeniesienia, zaznaczając pole wyboru obok jego nazwy na liście kontaktów, lub otwórz kontakt, który chcesz przenieść.

 2. Na pasku narzędzi kliknij pozycję Przenieś.

 3. Zostanie otwarty ekran Przenieś do folderu Kontakty. W obszarze Przenieś do wybierz folder, do którego chcesz przenieść kontakt.

 4. Kliknij pozycję Przenieś, aby przenieść kontakt do wybranego folderu.

Jeśli jednak nie chcesz przenosić kontaktu, kliknij pozycję Zamknij na pasku narzędzi, aby zamknąć ekran i wrócić do poprzedniego ekranu.

Zmiana nazwy lub usuwanie folderu

Jeśli wybierzesz pozycję Zarządzaj folderami kontaktów, oprócz polecenia utworzenia nowego folderu będą dostępne następujące polecenia dotyczące folderów: Zmień nazwę i Usuń.

Kontaktu nie można skopiować do innego folderu.

 1. W widoku Kontakty możesz zaznaczyć pole wyboru obok kontaktów, do których chcesz wysłać wiadomość lub zaproszenie na spotkanie, albo otworzyć wybrany kontakt.

 2. Na pasku narzędzi kliknij ikonę Wyślij wiadomość e-mail lub Wyślij zaproszenie na spotkanie.

 3. W zależności od wybranej ikony zostanie otwarty formularz nowej wiadomości lub nowego zaproszenia na spotkanie zaadresowany do wybranego kontaktu albo kontaktów.

 4. Zakończ tworzenie wiadomości lub zaproszenia na spotkanie, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

W wersji uproszczonej nie można wykonywać następujących zadań:

 • Tworzenie nowej grupy kontaktów lub dodawanie do istniejącej grupy kontaktów. Grupę kontaktów możesz jednak utworzyć lub zmodyfikować w innym programie pocztowym, takim jak Outlook lub standardowa wersja aplikacji Outlook Web App, a następnie wysyłać wiadomości e-mail lub zaproszenia do tej grupy.

 • Importowanie kontaktu lub listy kontaktów. Kontakty można jednak zaimportować za pomocą innego programu poczty e-mail, takiego jak Outlook, a następnie edytować je.

 • Klikanie nadawcy wiadomości e-mail prawym przyciskiem myszy i dodawanie tej osoby do kontaktów.

 • Drukowanie wizytówki.

Aby dowiedzieć się więcej o uproszczonej wersji Outlook Web App, takich jak aby powrócić do zwykłego wersji lub jakie funkcje i ograniczenia są, zobacz Aplikacja Outlook Web App Light

Aktualizacja swojego zdjęcia i informacji o koncie w aplikacji Outlook Web App

Aplikacja Outlook Web App Light > Książka adresowa

Aplikacja Outlook Web App Light > Poczta

Aplikacja Outlook Web App Light > Kalendarz

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×