Aplikacja Delve — Szybki start

Aplikacja Office Delve ułatwia odnajdowanie informacji, które mogą być w danej chwili najbardziej interesujące dla Ciebie — w obrębie usługi Office 365. Znajduj informacje o osobach — i za pośrednictwem osób — i pomóż innym odnaleźć Ciebie.

Nie musisz pamiętać tytułu dokumentu ani lokalizacji, w której jest przechowywany. Aplikacja Delve wyświetla dokumenty niezależnie od tego, gdzie są one przechowywane w usłudze OneDrive dla Firm lub w programie SharePoint w usłudze Office 365.

Dzięki aplikacji Delve na komputerze PC, komputerze Mac lub urządzeniu przenośnym możesz:

 • komunikować się i współpracować z innymi osobami.
  Wyszukuj osoby, dokumenty i tablice. Wybierz imię i nazwisko lub zdjęcie danej osoby w dowolnym miejscu aplikacji Delve, aby zobaczyć, nad jakimi dokumentami pracuje, lub aby więcej się o niej dowiedzieć.

 • znajdować i organizować informacje w obrębie usługi Office 365.
  Gdy znajdziesz dokument, który Cię interesuje, dodaj go do ulubionych lub do tablicy, aby móc łatwo do niego wrócić później.

 • być na bieżąco i pracować w dowolnym miejscu.

Aplikacja Delve nigdy nie zmienia żadnych uprawnień, dlatego będziesz widzieć tylko te dokumenty, do których masz już dostęp. Inne osoby nie będą widziały Twoich dokumentów prywatnych. Dowiedz się więcej o ochronie prywatności.

Ilustracja procesów funkcji Office Graph w tle aplikacji Delve

Aby używać aplikacji Delve, nie musisz instalować żadnego oprogramowania na komputerze — łączysz się z nią za pomocą przeglądarki internetowej. Aby połączyć się z aplikacją Delve z urządzenia przenośnego, możesz użyć przeglądarki internetowej lub możesz zainstalować aplikację mobilną.

Logowanie

Gdy zostanie wyświetlony monit, zaloguj się do aplikacji Delve lub w usłudze Office 365 za pomocą konta służbowego.

Zalogowanie się umożliwia następujące czynności:

 • Uzyskiwanie dostępu do witryny aplikacji Delve organizacji.

 • Lokalizowanie osób i dokumentów, które mogą Cię interesować.

 • Aktualizowanie profilu aplikacji Delve.

Aby zalogować się do usługi Office 365, potrzebujesz:

 • poświadczeń konta służbowego.

Zaloguj się do usługi Office 365
 1. Otwórz przeglądarkę internetową.

 2. Wpisz ciąg http://office.com/signin lub https://portal.office.com w pasku adresu.

 3. Naciśnij klawisz Enter.

 4. Jeśli zostanie wyświetlonych wiele kafelków kont, wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

 5. Wprowadź adres e-mail i hasło skojarzone z Twoim kontem.

 6. Wybierz pozycję Zaloguj się.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Gdzie można zalogować się do usługi Office 365.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko logowania usługi Office 365

Nawiązywanie połączenia

Jeśli pracujesz już w trybie online w środowisku usługi Office 365 Twojej organizacji, możesz połączyć się z aplikacją Delve za pomocą ikony Uruchamianie aplikacji.

Nawiązywanie połączenia z aplikacją Delve z poziomu usługi Office 365
 1. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona Uruchamianie aplikacji w górnej części okna przeglądarki.

 2. Wybierz kafelek aplikacji Delve w okienku aplikacji.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko aplikacji usługi Office 365 z aktywnym kafelkiem aplikacji Delve.

Uzyskiwanie aplikacji Office Delve na urządzeniu przenośnym

Inne aplikacje pakietu Office w systemie Android

Telefony i tablety z systemem Android
Niezależnie od używanego sprzętu — czy to urządzenia firmy Samsung, czy urządzenia Nexus — w systemie Android możesz korzystać z aplikacji Delve.

Inne aplikacje pakietu Office w systemie iOS

Telefon iPhone, tablet iPad i odtwarzacz iPod Touch
Z łatwością możesz uzyskać dostęp do aplikacji Delve z niemal każdego miejsca, korzystając z urządzenia przenośnego z systemem iOS.

Inne aplikacje pakietu Office w systemie Windows Mobile

Urządzenia z systemem Windows 10
Skonfiguruj aplikację Delve na tablecie lub telefonie z systemem Windows 10.

Aktualizowanie profilu w celu zwiększenia jego widoczności

Na stronie profilu możesz aktualizować swoje dane kontaktowe i dodawać informacje o sobie, którymi chcesz podzielić się z innymi osobami. Aby nadać stronie profilu indywidualny charakter, przekaż swoje zdjęcie i wybierz tło.

Gdy inne osoby odwiedzą Twoją stronę, będą mogły zobaczyć Twoje dane kontaktowe i bezpośrednio się z Tobą połączyć. Będą mogły też zobaczyć, z kim współpracujesz, i nad jakimi dokumentami pracujesz wraz z osobami w Twoim otoczeniu. Będą jednak widziały tylko te dokumenty, do których już mają dostęp, a nie Twoje dokumenty prywatne lub dokumenty, które nie zostały im udostępnione.

Wyświetlanie strony profilu

 • Wybierz swoje zdjęcie w nagłówku usługi Office 365, a następnie wybierz pozycję O mnie.

 • Wybierz pozycję Ja z menu po lewej stronie, jeśli pracujesz już w aplikacji Delve.

Aktualizowanie profilu
 1. Wyświetl swoją stronę profilu.

 2. Wybierz pozycję Aktualizuj profil.

 3. Zaktualizuj informacje o sobie tak, jak chcesz. Na przykład napisz kilka słów o sobie w polu O mnie, dodaj projekty z Twoim udziałem oraz dodaj informacje o swoich umiejętnościach i doświadczeniu.

 4. Wybierz pozycje Edytuj Edytowanie , aby edytować informacje kontaktowe.

 5. Wybierz pozycję Zapisz, aby zapisać zmiany w tekście w polu O mnie. Aplikacja Delve zapisuje pozostałe zmiany automatycznie.

Uwaga : Być może nie będziesz w stanie zmienić wszystkich informacji w swoim profilu. Niektóre informacje, takie jak Twoje imię i nazwisko lub tytuł, mogą być zbierane z innych systemów kontrolowanych przez dział IT lub dział kadr. Jeśli chcesz zaktualizować te dane, skontaktuj się z nimi lub z administratorem.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie i aktualizowanie profilu w aplikacji Office Delve.

Zrzut ekranu przedstawiający domyślną zawartość obszaru O mnie w panelu przełączania aplikacji Delve.

Wyświetlanie ostatnio używanych dokumentów

Sekcja ostatnio używanych dokumentów zawiera dokumenty, które są przechowywane w usłudze OneDrive dla Firm lub w programie SharePoint, i które zostały ostatnio utworzone lub były modyfikowane.

 • Wybierz dokument, aby go otworzyć.

 • Wybierz pozycję Zobacz wszystkie, aby wyświetlić więcej dokumentów.

 • Wybierz pozycję Filtruj według typu pliku Ikona filtru , a następnie wypierz typ pliku w prawym górnym rogu, aby ograniczyć wyświetlane dokumenty.

Zrzut ekranu przedstawiający stronę ostatnio używanych dokumentów z otwartą listą filtrów.

Znajdowanie informacji o innych osobach i za pośrednictwem innych osób

Gdy odwiedzisz stronę profilu innej osoby, zobaczysz informacje na jej temat oraz na temat dokumentów, nad którymi pracuje. Zobaczysz również współpracowników, z którymi jest powiązana, oraz wybór popularnych dokumentów od osób z jej otoczenia.

Będziesz widzieć tylko te dokumenty, do których już masz dostęp, a nie prywatne dokumenty tej osoby lub dokumenty, które nie zostały Ci udostępnione.

 • Aby znaleźć osoby, dokumenty lub tablice, zacznij wpisywać tekst w polu wyszukiwania w górnej części lewego okienka.

 • Wybierz nazwisko lub obraz osoby w dowolnym miejscu aplikacji Delve, aby przejść do jej strony profilu.

 • Skontaktuj się z wybraną osobą za pomocą poczty e-mail, telefonu lub programu Skype bezpośrednio z jej profilu aplikacji Delve. Aby ułatwić znajdowanie informacji o tym, kiedy można się kontaktować, aplikacja Delve daje Ci wgląd w dzień danej osoby, wyświetlając informacje o czasie wolnym/zajętym z jej kalendarza. A jeśli kogoś nie ma, aplikacja Delve wyświetla odpowiednią wiadomość o nieobecności.

Uwaga : Dostępność kalendarza i wiadomości o nieobecności (odpowiedzi automatyczne) w profilach aplikacji Delve są obecnie dostępne tylko wtedy, gdy organizacja uczestniczy w programie natychmiastowego udostępniania.

Zacznij wpisywać tekst w polu wyszukiwania, aby znaleźć osoby, dokumenty lub tablice

Śledzenie ulubionych dokumentów

 • Wybierz pozycję Dodaj do ulubionych Dodawanie do ulubionych w lewym dolnym rogu karty dokumentu, aby dodać dokument do ulubionych.

 • Wybierz pozycję Ulubione w lewym okienku, aby powrócić do dokumentów ulubionych.

Tylko Ty możesz zobaczyć, które dokumenty zostały dodane przez Ciebie do ulubionych.

Wybierz pozycję Ulubione, aby wyświetlić ulubione dokumenty i tablice

Bądź na bieżąco

 • Wybierz pozycję Strona główna w okienku po lewej stronie, aby wyświetlić spersonalizowane i aktualne podsumowanie tego, nad czym obecnie pracujesz Ty i osoby z Twojego otoczenia.

Strona główna pokazuje dokumenty, które są przechowywane w usłudze OneDrive dla Firm i w programie SharePoint, i które mogą być teraz dla Ciebie najbardziej interesujące. Mogą one obejmować dokumenty pakietu Office (dokumenty programu Word, prezentacje programu PowerPoint i skoroszyty programu Excel), pliki PDF, zawartość witryn programu SharePoint (na przykład zadania i strony), obrazy (na przykład pliki JPG i PNG) i nie tylko.

Na stronie głównej mogą być również wyświetlane dokumenty pakietu Office i pliki PDF, które ostatnio zostały Ci udostępnione w wiadomościach e-mail, klipy wideo przekazane do portalu Wideo w usłudze Office 365 i linki do stron internetowych z usługi Yammer.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Skąd aplikacja Delve wie, co jest dla mnie istotne?

Popularne dokumenty na stronie głównej aplikacji Delve
Udzielanie innym osobom dostępu do dokumentów
 1. W prawym dolnym rogu karty zawartości wybierz pozycję Więcej opcji Wybierz ikonę Więcej opcji .

 2. Wybierz pozycję Kto może to widzieć?

 3. Na stronie Udostępnianie kliknij pozycję Zaproś osoby.

 4. Wpisz nazwy lub adresy e-mail osób, którym chcesz udostępnić dokument.

 5. Jeśli chcesz, wprowadź wiadomość, która zostanie wysłana razem z zaproszeniem.

 6. Wybierz pozycję Udostępnij.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przechowywania i udostępniania dokumentów, zobacz Przechowywanie dokumentów w miejscach, w których aplikacja Delve może uzyskać do nich dostęp.

Udostępnianie dokumentu z poziomu aplikacji Delve
Tworzenie tablicy i dodawanie dokumentów
 1. Wybierz pozycję Zarządzaj tablicami Zarządzanie tablicami w lewym dolnym rogu karty, którą chcesz dodać do tablicy.

 2. Wpisz nazwę tablicy w polu Dodaj na tablicy okna dialogowego. Gdy zaczniesz wpisywać tekst, zostanie wyświetlona lista nazw istniejących tablic.

  • Aby utworzyć nową tablicę i dodać do niej kartę, wpisz nazwę tablicy, która jeszcze nie istnieje.

  • Aby dodać kartę do istniejącej tablicy, wpisz lub wybierz nazwę tej tablicy.

Dokumenty dodane do tablicy będą widoczne w ciągu kilku minut dla pozostałych użytkowników aplikacji Delve, którzy mają do niej dostęp.

Uwaga : Nie wszystkie typy zawartości można dodawać do tablic. Jeśli ikona Zarządzaj tablicami nie jest dostępna na karcie, nie można dodać tego typu zawartości do tablicy.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Grupowanie i udostępnianie dokumentów w aplikacji Delve.

Tablica aplikacji Delve

Przechodzenie do tablicy

 • Wybierz nazwę na liście Tablice po lewej stronie.

 • Wybierz pozycję Zarządzaj tablicami Zarządzanie tablicami w lewym dolnym rogu karty. W otworzonym oknie dialogowym wybierz nazwę tablicy.

 • Zacznij wpisywać nazwę tablicy w polu wyszukiwania u góry okienka po lewej stronie, a następnie wybierz nazwę tablicy.

Zrzut ekranu przedstawiający listę Tablice w okienku po lewej stronie aplikacji Delve.
Uzyskiwanie pomocy dotyczącej aplikacji Delve
 1. Wybierz ikonę ? w prawym górnym rogu okna aplikacji Delve.

 2. Wybierz pozycję Powiedz mi, co chcesz zrobić.

 3. Wpisz zadanie lub funkcję, na temat których chcesz uzyskać pomoc, aby wyświetlić powiązane akcje i tematy Pomocy.

 4. Wybierz odpowiednie zadanie lub temat Pomocy w wynikach wyszukiwania.

Okienko Pomoc aplikacji Delve

Pomoc i materiały szkoleniowe dotyczące aplikacji Delve

Delve — Pomoc

Zdjęcie dwóch osób patrzących na ekran laptopa
Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×