Ankiety w programie Excel, obsługiwane w trybie online

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Pracujemy obecnie są aktualizowanie tej funkcji i stopniowych wprowadzonych zmian, więc może być środowisko inny niż opisany poniżej. Dowiedz się więcej o nadchodzących funkcji ulepszenia Tworzenie formularza z formularzami programu Microsoft.

Ankiet umożliwić innym osobom wypełnianie listy — na przykład arkusz zapisów lub kwestionariusz — w przypadku, gdy będzie ona widoczna w jednym umieść online. Oto jak utworzyć ankietę w OneDrive i OneDrive dla Firm:

W usłudze OneDrive dla Firm

Aby rozpocząć tworzenie ankiety, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą poświadczeń konta służbowego.

 2. Kliknij pozycję Nowy, a następnie wybierz Forms dla programu Excel, aby rozpocząć tworzenie ankiety.

  Wstawianie funkcji Form dla programu Excel w aplikacji Excel Online

  Uwaga: Forms dla programu Excel Funkcja jest dostępna dla usługi OneDrive dla Firm oraz nowych witryn zespołów połączonych z grupami usługi Office 365. Dowiedz się więcej o grupach usługi Office 365.

 3. Wprowadź nazwę ankiety, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

 4. Kliknij przycisk Dodaj pytanie, aby dodać nowe pytanie w ankiecie. Możesz dodać Wybór, tekstu, Ocena lub pytania daty.

  Uwaga: Ankiety zostanie automatycznie zapisany podczas jej tworzenia.

  Wyświetlone typy pytań formularza: wybór, tekst, klasyfikacja.

 5. W przypadku pytań wyboru wprowadź tekst pytania do wyświetlenia oraz wszystkie odpowiedzi do wyboru.

  Pytanie wyboru z wyświetlonymi opcjami

  Chcesz dodać więcej opcji? Kliknij Opcję Dodaj, aby dodać więcej opcji niż dwie opcje domyślne. Kliknij pozycję Dodaj opcję "Inny", aby dodać opcję wybór, który jest wyświetlany tekst innych. Aby usunąć wybór, kliknij przycisk Kosza można przycisk obok niej. Możesz również wybrać można wprowadzić pytanie wymagane lub zezwalanie na wiele możliwości pytanie, zmieniając ustawienia w dolnej części pytanie. Aby Microsoft Forms losowo losowo kolejność opcji wyświetlana użytkownikom ankiety, kliknij przycisk wielokropka (...), a następnie kliknij pozycję losowo opcje.

  Porada: Kliknij wielokropek (...), a następnie kliknij pozycję Podtytuł, aby dodać podtytuł pytania.

  Niektóre pytania wyboru wyzwolą automatyczne sugestie.

  Sugerowane opcje odpowiedzi na pytanie

  Kliknij sugerowane opcje, aby dodać je jako możliwości do wyboru. W poniższym przykładzie są zaznaczone pozycje Poniedziałek, Środa i Piątek.

  Wybór sugerowanych opcji odpowiedzi na pytanie

 6. Kliknij przycisk Dodaj pytanie, aby dodać więcej pytań ankiety. Aby zmienić kolejność pytań, kliknij pozycję w górę lub strzałki w dół po prawej stronie każdego pytania. Zaznacz opcję Odpowiedzi długi tekst pytania, ma większe pole tekstowe wyświetlane na ankietę.

  Pytanie testowe wyświetlone w formularzu

  Porada: Aby skopiować pytanie, zaznacz go, a następnie kliknij przycisk Kopiuj pytanie Przycisk Kopiuj pytanie w prawym górnym rogu.

 7. W przypadku pytań tekstowych możesz również ustawić ograniczenia, jeśli oczekujesz odpowiedzi w postaci liczb. Kliknij wielokropek (), a następnie kliknij pozycję Ograniczenia. Możesz ograniczyć zbiór liczb, które można wprowadzić, wybierając różne opcje, takie jak Większe niż, Mniejsze niż, Między i inne.

  Pytanie testowe z ograniczeniem liczb do przedziału od 1 do 6.

 8. Kliknij pozycję Podgląd w górnej części okna projektowania, aby sprawdzić wygląd ankiety na komputerze. Jeśli chcesz przetestować ankietę, wprowadź odpowiedzi na pytania w trybie Podgląd, a następnie kliknij przycisk Prześlij.

  Formularz ankiety klasowej w trybie podglądu wersji dla komputerów

 9. Kliknij przycisk Telefon komórkowy, aby sprawdzić wygląd ankiety na urządzeniu przenośnym.

  Formularz ankiety klasowej w trybie podglądu wersji dla urządzeń przenośnych

  Po zakończeniu przeglądania ankietę, kliknij przycisk Wstecz.

W usłudze OneDrive

W górnej części ekranu kliknij przycisk Utwórz, a następnie kliknij ankiety programu Excel.

Tworzenie ankiety programu Excel

Zostanie wyświetlony formularz umożliwiający utworzenie ankiety krok po kroku.

Porady dotyczące tworzenia ankiety programu Excel

 • Ankiety można dodać do istniejącego skoroszytu. W skoroszycie otwartym w Excel Online, przejdź do Narzędzia główne i w grupie tabele, kliknij pozycję Ankieta > Nowa ankieta. W arkuszu ankiety, zostaną dodane do skoroszytu

 • Wypełnij pola Wprowadź tytuł i Wprowadź opis. Jeśli nie chcesz wpisywać tytułu lub opisu, usuń tekst zastępczy.

 • Aby zmienić kolejność pytań w formularzu, przeciągaj je w górę i w dół.

 • Aby zobaczyć dokładnie to, co będą widzieli odbiorcy, kliknij pozycję Zapisz i wyświetl. Aby wrócić do edytowania, kliknij pozycję Edytuj ankietę. Po zakończeniu kliknij pozycję Udostępnij ankietę.

 • Jeśli klikniesz pozycję Zamknij, możesz wrócić do edytowania i wyświetlania formularza, wybierając pozycję Narzędzia główne > Ankieta w aplikacji Excel Online.

  Polecenie Ankieta

 • Kliknięcie pozycji Udostępnij ankietę powoduje uruchomienie procesu tworzenia linku do formularza. Kliknij przycisk Utwórz, aby wygenerować link. Skopiuj i wklej link do wiadomości e-mail, wiadomości lub wpisu. Każda osoba, która otworzy link, może wypełnić formularz, ale nie może wyświetlić wynikowego skoroszytu, chyba że udzielisz jej uprawnień.

Niech pytania w formularzu pracują za Ciebie

Dodając pytania do formularza, pamiętaj, że każde pytanie odpowiada kolumnie w arkuszu programu Excel.

Pytania ankiety odpowiadają kolumnom arkusza

Zastanów się, jak będziesz korzystać z informacji zgromadzonych w wynikowym arkuszu. Na przykład lista opcji do wyboru, zamiast odpowiedzi wpisywanych przez osoby wypełniające ankietę, umożliwia sortowanie i filtrowanie odpowiedzi.

Wybieranie z listy opcji ułatwia sortowanie i filtrowanie

Aby to skonfigurować, wybierz pozycję Narzędzia główne> Ankieta> Edytuj ankietę i kliknij pytanie, aby je edytować. Zaznacz opcję Wybór dla pozycji Typ odpowiedzi, a następnie umieść każdy wybór w oddzielnym wierszu w polu Wybory.

Pole Wybór

Wypróbuj także inne typy odpowiedzi.

 • Typy odpowiedzi Data lub Godzina umożliwiają sortowanie wyników w kolejności chronologicznej.

 • Na odpowiedziach typu Liczba można przeprowadzać obliczenia za pomocą funkcji matematycznych, aby uzyskać dane takie jak suma lub średnia.

 • Odpowiedzi typu Tak/Nie można szybko filtrować, aby sprawdzić, kto jest za, a kto przeciw.

Uwaga: Kolumny w arkuszu kalkulacyjnym są tworzone w miarę dodawania pytań do formularza ankiety. Zmiany wprowadzone w formularzu ankiety są aktualizowane w arkuszu kalkulacyjnym, chyba że usuniesz pytanie lub zmienisz kolejność pytań w formularzu. W tym przypadku konieczna będzie ręczna aktualizacja arkusza kalkulacyjnego: usunięcie kolumn towarzyszących usuniętym pytaniom lub wycięcie i wklejenia kolumn w celu zmiany ich kolejności.

Zobacz też

Sprawdź wyniki formularza lub ankiety

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×