Animowanie tekstu i obiektów

W prezentacjach programu PowerPoint można animować tekst, obrazy, kształty, tabele, grafiki SmartArt i inne obiekty w celu nadania im efektów wizualnych, takich jak wejścia, wyjścia, zmiany rozmiaru i koloru, a nawet efekty ruchu. Możesz utworzyć prezentację ze slajdami z animowanymi punktorami, a nawet napisami końcowymi.

(Po rozpoczęciu odtwarzania wideo możesz kliknąć strzałkę zmiany rozmiaru Kliknij strzałkę zmiany rozmiaru w prawym dolnym rogu ramki wideo, aby powiększyć klip wideo w prawym dolnym rogu ramki wideo, aby powiększyć klip wideo).

PowerPoint 2013
4:05

Animacje to doskonały sposób na wyróżnienie punktu, kontrolowanie przepływu informacji i zwiększenie zainteresowania publiczności. Efekty animacji można stosować na poszczególnych slajdach, wzorcu slajdów lub niestandardowych układach slajdów.

Aby uzyskać informacje powiązane z tym tematem, zobacz Wyświetlanie wyrazów po jednym wierszu naraz.

Stosowanie animacji

 1. Zaznacz obiekt lub tekst na slajdzie, do którego chcesz dodać animację.

  Obiekt w tym kontekście to dowolny element na slajdzie, taki jak obraz, wykres lub pole tekstowe. Zaznaczenie obiektu na slajdzie powoduje wyświetlenie uchwytów zmiany rozmiaru wokół obiektu. Na potrzeby animacji akapit w polu tekstowym również jest obiektem, ale po jego zaznaczeniu nie są wyświetlane uchwyty zmiany rozmiaru. Zamiast tego uchwyty zmiany rozmiaru są wyświetlane wokół całego pola tekstowego.

 2. Na karcie Animacje na wstążce kliknij pozycję Dodaj animację i wybierz efekt animacji.

  Dodawanie efektu animacji w programie PowerPoint

  Aby mieć pewność, że animacje będą odtwarzane podczas prezentowania pokazu slajdów, upewnij się, że po przejściu do pozycji Pokaz slajdów > Przygotuj pokaz slajdów jest wyczyszczone pole Pokaż bez animacji. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, animacje będą wyświetlane podczas wyświetlania podglądu pokazu slajdów, ale nie podczas prezentowania.

Aby zastosować dodatkowe efekty animacji do tego samego obiektu, zobacz Stosowanie wielu efektów animacji do jednego obiektu. Aby natomiast dodać ścieżkę ruchu, zobacz Dodawanie efektu animacji ścieżki ruchu.

Niektóre efekty wejścia i wyjścia (takie jak Przerzucanie, Upuszczanie i Smagnięcie) i niektóre efekty wyróżnienia (takie jak Malowanie kolorem i Fala) są dostępne tylko w przypadku obiektów zawierających tekst. Jeśli chcesz zastosować efekt animacji, który jest niedostępny z tego powodu, spróbuj dodać znak spacji wewnątrz obiektu.

Efekty animacji 3D

Subskrybenci usługi Office 365 mogą dodawać efekty animacji do obiektów 3D:

 • Wjazd lub Wyjazd

 • Obracanie i Kołysanie

 • Skok i obrót

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.
Czas trwania: 58 sekund
Subskrybent usługi Office 365

Animacja 3D jest dostępna tylko dla subskrybentów usługi Office 365. Subskrybenci uzyskują nowe funkcje i ulepszenia co miesiąc. Kliknij, aby wypróbować lub kupić subskrypcję.

Zmienianie szybkości efektu animacji

Szybkość efektu zależy od ustawienia Czas trwania.

 1. Zaznacz na slajdzie efekt animacji, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Animacje w obszarze opcji Chronometraż w polu Czas trwania wpisz liczbę sekund trwania efektu.

  Opcje chronometrażu dla animacji w programie PowerPoint

  (Wartość maksymalna: 59 sekund. Wartość minimalna: 0,01 sekundy. Możesz wpisać czas trwania lub użyć klawiszy strzałki w górę i strzałki w dół, aby wybrać standardową wartość przyrostową).

Zmienianie sposobu rozpoczęcia efektu animacji

 1. Zaznacz na slajdzie efekt animacji, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Animacje w obszarze opcji Chronometraż otwórz listę Rozpoczęcie, a następnie wybierz jedną z trzech opcji opisanych poniżej:

  Aby rozpocząć efekt animacji

  Wybierz opcję

  Przy kliknięciu slajdu

  Przy kliknięciu

  W tym samym momencie co poprzedni efekt animacji na liście. (Jedno kliknięcie uruchamia dwa lub więcej efektów animacji w tym samym momencie).

  Z poprzednim

  Bezpośrednio po zakończeniu odtwarzania poprzedniego efektu animacji na liście. (Nie jest wymagane dodatkowe kliknięcie, aby rozpocząć efekt animacji).

  Po poprzednim

  Opcje uruchamiania dla animacji w programie PowerPoint

Ustawianie czasu pomiędzy efektami animacji

Opcja Opóźnienie określa czas, jaki musi upłynąć przed rozpoczęciem określonego efektu animacji — po kliknięciu lub po zakończeniu poprzedniego efektu animacji.

Zmienianie kolejności efektów animacji na slajdzie

Aby zmienić kolejność zestawu animacji na slajdzie:

 1. Otwórz okienko Animacja: na karcie Animacje w grupie Animacja zaawansowana wybierz pozycję Okienko animacji.

 2. W okienku Animacja wybierz efekt animacji, którego kolejność chcesz zmienić.

 3. Na karcie Animacja na wstążce w grupie Chronometraż w obszarze Zmień kolejność animacji wybierz jedną z następujących opcji:

  Opcje chronometrażu dla animacji w programie PowerPoint
  • Wybierz pozycję Przenieś do wcześniejszej lokalizacji, aby przenieść efekt o jedną pozycję w górę w kolejności animacji.

  • Wybierz pozycję Przenieś do późniejszej lokalizacji, aby przenieść efekt o jedną pozycję w dół w kolejności animacji.

  Możesz wybierać opcję wielokrotnie, jeśli to konieczne, aby przenieść wybrany efekt do odpowiedniej lokalizacji w kolejności animacji.

Usuwanie efektu animacji

Zastosowanie animacji do obiektu (takiego jak punktor lub obraz) powoduje wyświetlenie małej cyfry po lewej stronie tego obiektu. Ta cyfra wskazuje obecność efektu animacji i jego miejsce w sekwencji animacji na bieżącym slajdzie.

Aby usunąć animację

 1. Zaznacz cyfrę animacji, którą chcesz usunąć.

 2. Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.

Aby zapoznać się z bardziej szczegółowym omówieniem, zobacz Zmienianie lub usuwanie efektu animacji.

Kopiowanie efektów animacji z jednego obiektu do drugiego

Aby uniknąć ręcznego animowania kilku obiektów w taki sam sposób: Użyj Malarza animacji, aby skopiować animacje z jednego obiektu do drugiego. Szczegółowe informacje i krótką prezentację wideo można znaleźć w temacie Duplikowanie animacji za pomocą Malarza animacji.

Malarz animacji jest dostępny na wstążce paska narzędzi Animacja po zaznaczeniu animowanego elementu na slajdzie

Pokaz dotyczący animacji

Aby obejrzeć 5-minutowy film, w którym pokazano wiele funkcji animacji, zobacz Szkolenie: dodawanie animacji do slajdów.

Dodawanie animacji do obiektu

 1. Zaznacz obiekt, który chcesz animować.

  Obiekt w tym kontekście to dowolny element na slajdzie, taki jak obraz, wykres lub pole tekstowe. Zaznaczenie obiektu na slajdzie powoduje wyświetlenie uchwytów zmiany rozmiaru wokół obiektu. Na potrzeby animacji akapit w polu tekstowym również jest obiektem, ale po jego zaznaczeniu nie są wyświetlane uchwyty zmiany rozmiaru. Zamiast tego uchwyty zmiany rozmiaru są wyświetlane wokół całego pola tekstowego.

 2. Na karcie Animacje na wstążce w grupie Animacja kliknij przycisk Więcej Przycisk Więcej i wybierz odpowiedni efekt animacji.

  Grupa Animacja na karcie Animacje.
  • Jeśli nie są widoczne potrzebne efekty animacji typu wejście, wyjście, wyróżnienie lub ścieżka ruchu, kliknij pozycję Więcej efektów wejścia, Więcej efektów wyróżnienia, Więcej efektów wyjścia lub Więcej ścieżek ruchu.

  • Niektóre efekty wejścia i wyjścia (takie jak Przerzucanie, Upuszczanie i Smagnięcie) i niektóre efekty wyróżnienia (takie jak Malowanie kolorem i Fala) są dostępne tylko w przypadku obiektów zawierających tekst. Jeśli chcesz zastosować efekt animacji, który jest niedostępny z tego powodu, spróbuj dodać spację wewnątrz obiektu.

  • Po zastosowaniu animacji do obiektu lub tekstu animowane elementy są oznaczane na slajdzie numerowanymi, niedrukowanymi tagami wyświetlanymi obok tekstu lub obiektu. Tag jest wyświetlany tylko w widoku normalnym, gdy jest wybrana karta Animacje lub gdy jest widoczne okienko zadań Animacja.

Zmienianie szybkości efektu animacji

Szybkość efektu zależy od ustawienia Czas trwania.

 1. Zaznacz na slajdzie efekt animacji, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Animacje w obszarze opcji Chronometraż w polu Czas trwania wpisz liczbę sekund trwania efektu.

  Opcje chronometrażu dla animacji w programie PowerPoint

  (Wartość maksymalna: 59 sekund. Wartość minimalna: 0,01 sekundy. Możesz wpisać czas trwania lub użyć klawiszy strzałki w górę i strzałki w dół, aby wybrać standardową wartość przyrostową).

Zmienianie sposobu rozpoczęcia efektu animacji

 1. Zaznacz na slajdzie efekt animacji, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Animacje w obszarze opcji Chronometraż otwórz listę Rozpoczęcie, a następnie wybierz jedną z trzech opcji opisanych poniżej:

  Aby rozpocząć efekt animacji

  Wybierz opcję

  Przy kliknięciu slajdu

  Przy kliknięciu

  W tym samym momencie co poprzedni efekt animacji na liście. (Jedno kliknięcie uruchamia dwa lub więcej efektów animacji w tym samym momencie).

  Z poprzednim

  Bezpośrednio po zakończeniu odtwarzania poprzedniego efektu animacji na liście. (Nie jest wymagane dodatkowe kliknięcie, aby rozpocząć efekt animacji).

  Po poprzednim

  Opcje uruchamiania dla animacji w programie PowerPoint

Ustawianie czasu pomiędzy efektami animacji

Opcja Opóźnienie określa czas, jaki musi upłynąć przed rozpoczęciem określonego efektu animacji — po kliknięciu lub po zakończeniu poprzedniego efektu animacji.

Zmienianie kolejności efektów animacji na slajdzie

Aby zmienić kolejność zestawu animacji na slajdzie:

 1. Otwórz okienko Animacja: na karcie Animacje w grupie Animacja zaawansowana wybierz pozycję Okienko animacji.

 2. W okienku Animacja wybierz efekt animacji, którego kolejność chcesz zmienić.

 3. Na karcie Animacja na wstążce w grupie Chronometraż w obszarze Zmień kolejność animacji wybierz jedną z następujących opcji:

  Opcje chronometrażu dla animacji w programie PowerPoint
  • Wybierz pozycję Przenieś do wcześniejszej lokalizacji, aby przenieść efekt o jedną pozycję w górę w kolejności animacji.

  • Wybierz pozycję Przenieś do późniejszej lokalizacji, aby przenieść efekt o jedną pozycję w dół w kolejności animacji.

  Możesz wybierać opcję wielokrotnie, jeśli to konieczne, aby przenieść wybrany efekt do odpowiedniej lokalizacji w kolejności animacji.

Usuwanie efektu animacji

Zastosowanie animacji do obiektu (takiego jak punktor lub obraz) powoduje wyświetlenie małej cyfry po lewej stronie tego obiektu. Ta cyfra wskazuje obecność efektu animacji i jego miejsce w sekwencji animacji na bieżącym slajdzie.

Aby usunąć animację

 1. Zaznacz cyfrę animacji, którą chcesz usunąć.

 2. Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.

Aby zapoznać się z bardziej szczegółowym omówieniem, zobacz Zmienianie lub usuwanie efektu animacji.

Stosowanie wielu efektów animacji do pojedynczego obiektu

 1. Zaznacz tekst lub obiekt, do którego chcesz dodać wiele animacji.

 2. Na karcie Animacje w grupie Animacja zaawansowana kliknij przycisk Dodaj animację.

  Grupa Animacja zaawansowana na karcie Animacje.

Wyświetlanie listy animacji znajdujących się na bieżącym slajdzie

Możesz wyświetlić listę wszystkich animacji zastosowanych na slajdzie w okienku animacji. W okienku animacji są wyświetlane ważne informacje na temat efektu animacji, takie jak jego typ, kolejność wielu efektów względem siebie, nazwa obiektu, którego dotyczy efekt, i czas trwania efektu.

Aby otworzyć okienko zadań Animacja, na karcie Animacje należy kliknąć przycisk Okienko animacji w grupie Animacja zaawansowana.

Okienko zadań Animacja.

1. Numery w okienku zadań oznaczają kolejność odtwarzania efektów animacji. Odpowiadają one niedrukowanym, numerowanym tagom wyświetlanym na slajdzie.

2. Na osiach czasu jest prezentowany czas trwania efektów.

3. Typy efektów animacji są reprezentowane przez ikony. W tym przykładzie jest to efekt typu Wyjście.

4. Aby wyświetlić ikonę menu (strzałka w dół), należy zaznaczyć element na liście. Następnie należy kliknąć tę ikonę w celu wyświetlenia menu.

Uwagi: 

 • Efekty są wyświetlane w okienku zadań Animacja w kolejności, w której zostały dodane.

 • Można również wyświetlać ikony, które oznaczają chronometraż rozpoczęcia efektów animacji względem innych zdarzeń na slajdzie. Aby wyświetlić ikony chronometrażu rozpoczęcia wszystkich animacji, należy kliknąć ikonę menu obok efektu animacji i wybrać polecenie Ukryj zaawansowaną oś czasu.

 • Istnieje kilka typów ikon, które wskazują chronometraż rozpoczęcia efektów animacji. Oto dostępne opcje:

  • Rozpocznij po kliknięciu (ikona myszy, opcja przedstawiona w tym przykładzie): animacja zaczyna się po kliknięciu myszą.

  • Rozpocznij z poprzednim (bez ikony): rozpoczęcie odtwarzania efektu animacji przypada w tym samym momencie co poprzedniego efektu na liście. To ustawienie pozwala łączyć wiele efektów w tym samym czasie.

  • Rozpocznij po poprzednim (ikona zegara): efekt animacji rozpoczyna się zaraz po zakończeniu odtwarzania poprzedniego efektu na liście.

Ustawianie opcji, chronometrażu i kolejności efektów animacji

 • Aby ustawić opcje efektów animacji, na karcie Animacje w grupie Animacja kliknij strzałkę z prawej strony pozycji Opcje efektu i kliknij odpowiednią pozycję.

 • Na karcie Animacje można określić opcje chronometrażu animacji, takie jak rozpoczęcie, czas trwania i opóźnienie.

  • Aby ustawić chronometraż rozpoczęcia animacji, w grupie Chronometraż kliknij strzałkę z prawej strony menu Rozpocznij i wybierz odpowiedni chronometraż.

  • Aby ustawić czas trwania animacji, w grupie Chronometraż wprowadź odpowiednią liczbę sekund w polu Czas trwania.

  • Aby ustawić opóźnienie przed rozpoczęciem animacji, w grupie Chronometraż wprowadź odpowiednią liczbę sekund w polu Opóźnienie.

 • Aby zmienić kolejność animacji na liście, w okienku zadań Animacja wybierz animację, której kolejność chcesz zmienić, a następnie na karcie Animacje w grupie Chronometraż w obszarze Zmień kolejność animacji wybierz pozycję Przenieś do wcześniejszej lokalizacji, aby ustawić animację przed inną animacją na liście, lub Przenieś do późniejszej lokalizacji, aby animacja była odtwarzana po innej animacji z listy.

Testowanie efektu animacji

Po dodaniu jednego lub kilku efektów animacji można wykonać następujące czynności, aby sprawdzić czy efekty działają poprawnie:

 • Na karcie Animacje w grupie Podgląd kliknij przycisk Podgląd.

  Grupa Podgląd na karcie Animacje.

Kopiowanie efektów animacji z jednego obiektu do drugiego

Aby uniknąć ręcznego animowania kilku obiektów w taki sam sposób: Użyj Malarza animacji, aby skopiować animacje z jednego obiektu do drugiego. Szczegółowe informacje i krótką prezentację wideo można znaleźć w temacie Duplikowanie animacji za pomocą Malarza animacji.

Malarz animacji jest dostępny na wstążce paska narzędzi Animacja po zaznaczeniu animowanego elementu na slajdzie

Omówienie animacji

Możesz stosować efekty animacji wbudowane w programie Microsoft Office PowerPoint 2007 lub utworzyć własne niestandardowe efekty. Efekty animacji możesz zastosować do poszczególnych slajdów, do wzorca slajdów lub do niestandardowych układów slajdów. Aby uzyskać więcej informacji na temat wzorców slajdów i układów niestandardowych, zobacz Tworzenie i dostosowywanie wzorca slajdów i Co to jest układ slajdu?.

Stosowanie wbudowanego efektu animacji do tekstu lub obiektu

 1. Zaznacz tekst lub obiekt, który chcesz animować.

  Obiekt w tym kontekście to dowolny element na slajdzie, taki jak obraz, wykres lub pole tekstowe. Zaznaczenie obiektu na slajdzie powoduje wyświetlenie uchwytów zmiany rozmiaru wokół obiektu.

 2. Na karcie Animacje na wstążce w grupie Animacja wybierz odpowiedni efekt animacji z listy Animuj.

  Animacje wbudowane

  Jeśli zaznaczonym obiektem jest pole tekstowe, dostępne są dwie opcje dla każdego typu animacji na liście Animuj:

  • Wszystkie naraz: animacja występuje dla całego tekstu w tym samym czasie.

  • Według akapitów pierwszego poziomu: animacja występuje pojedynczo po kolei dla każdego akapitu w polu tekstowym.

Usuwanie efektu animacji

 • Zaznacz tekst lub obiekt, z którego chcesz usunąć animację.

 • Na karcie Animacje w grupie Animacja wybierz pozycję Bez animacji z listy Animuj.

Aby zapoznać się z bardziej szczegółowym omówieniem, zobacz Zmienianie lub usuwanie efektu animacji.

Tworzenie i stosowanie niestandardowego efektu animacji do tekstu lub obiektów

Aby uzyskać większą kontrolę nad sposobem i czasem stosowania efektów, możesz utworzyć i zastosować animację niestandardową. Możesz na przykład dodać efekt zwiększania lub zmniejszania oraz obracania lub migotania tekstu, a także ustawić animację w taki sposób, aby usłyszeć dźwięk oklasków po wyświetleniu obrazu. Możesz zastosować więcej niż jedną animację, aby wiersz tekstu przyleciał z dźwiękiem lub bez dźwięku, a następnie wyleciał. Oprócz wstępnie ustawionych lub niestandardowych ścieżek ruchu możesz skorzystać także z opcji wyróżnienia, wejścia lub wyjścia.

Do tworzenia animacji niestandardowych służy okienko zadańAnimacja niestandardowa. W okienku zadań Animacja niestandardowa wyświetlane są ważne informacje na temat efektu animacji, takie jak jego typ, kolejność wielu efektów względem siebie oraz część tekstu efektu.

Okienko zadań Animacja niestandardowa

1. Ikony oznaczają chronometraż efektów animacji względem innych zdarzeń na slajdzie. Oto dostępne opcje:

 • Rozpocznij po kliknięciu (ikona myszy, opcja przedstawiona w tym przykładzie): efekt animacji zaczyna się po kliknięciu slajdu.

 • Rozpocznij z poprzednim (bez ikony): efekt animacji rozpoczyna się w tym samym czasie co poprzedni efekt na liście (to znaczy, że jedno kliknięcie spowoduje uruchomienie dwóch lub więcej efektów animacji).

 • Rozpocznij po poprzednim (ikona zegara): efekt animacji rozpoczyna się zaraz po zakończeniu odtwarzania poprzedniego efektu na liście (to znaczy, że nie są wymagane dodatkowe kliknięcia w celu uruchomienia następnego efektu animacji).

2. Aby wyświetlić ikonę menu (strzałka w dół), należy zaznaczyć element na liście. Następnie należy kliknąć tę ikonę w celu wyświetlenia menu.

3. Numery oznaczają kolejność odtwarzania efektów animacji. Odpowiadają one również etykietom skojarzonym z animowanymi elementami w widoku normalnym z wyświetlonym okienkiem zadań Animacja niestandardowa.

4. Typy efektów animacji są reprezentowane przez ikony. W tym przykładzie jest to efekt typu Wyróżnienie.

Elementy animowane są oznaczane na slajdzie numerowanymi, niedrukowanymi tagami. Tagi te odpowiadają efektom na liście Animacja niestandardowa i są wyświetlane z boku tekstów lub obiektów. Tag jest wyświetlany tylko w widoku normalnym z wyświetlonym okienkiem zadań Animacja niestandardowa.

Aby zastosować niestandardowy efekt animacji w programie Office PowerPoint 2007, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz tekst lub obiekt, który chcesz animować.

 2. Na karcie Animacje w grupie Animacje kliknij przycisk Animacja niestandardowa.

 3. W okienku zadań Animacja niestandardowa kliknij pozycję Dodaj efekt, a następnie wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby tekst lub obiekt pojawił się z efektem, wskaż opcję Wejście, a następnie kliknij efekt.

  • Aby dodać efekt, na przykład kręcenie, do tekstu lub obiektu, który jest już widoczny na slajdzie, wskaż opcję Wyróżnienie, a następnie kliknij efekt.

  • Aby dodać efekt, który sprawia, że tekst lub obiekt w pewnym momencie opuszcza slajd, wskaż opcję Wyjście, a następnie kliknij efekt.

  • Aby dodać efekt, który sprawia, że tekst lub obiekt porusza się w określony sposób, wskaż opcję Ścieżki ruchu, a następnie kliknij ścieżkę.

 4. Aby określić sposób stosowania efektu do tekstu lub obiektu, kliknij prawym przyciskiem myszy niestandardowy efekt animacji na liście Animacja niestandardowa, a następnie kliknij przycisk Opcje efektu w menu skrótów.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby określić ustawienia dla tekstu, kliknij opcje, których chcesz użyć do animowania tekstu, na kartach Efekt, Chronometraż i Animacja tekstu.

  • Aby określić ustawienia dla obiektu, kliknij opcje, których chcesz użyć do animowania obiektu, na kartach Efekt i Chronometraż.

Efekty są wyświetlane na liście Animacja niestandardowa w kolejności, w której zostały dodane.

Stosowanie efektów dźwiękowych do punktorów tekstu

Wykonaj poniższe czynności, aby zastosować efekty dźwiękowe do punktorów tekstu, do których zostały dodane efekty animacji. Na początku slajd wygląda mniej więcej tak.

Slajd zawierający efekty animacji wejścia i wyjścia

A okienko zadań Animacja niestandardowa wygląda mniej więcej tak.

Okienko Animacja niestandardowa zawierające efekty animacji wejścia i wyjścia

Wykonaj następujące czynności:

 1. W okienku zadań Animacja niestandardowa na liście Animacja niestandardowa kliknij strzałkę po prawej stronie efektu animacji zastosowanego do pierwszego punktora tekstu, a następnie kliknij pozycję Opcje efektu.

  Pozycja Opcje efektu

 2. Na karcie Efekt w obszarze Rozszerzenia na liście Dźwięk wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz dźwięk.

  • Aby dodać dźwięk z pliku, wybierz pozycję Inny dźwięk, a następnie znajdź plik dźwiękowy, którego chcesz użyć.

 3. Powtarzaj kroki 1 i 2 dla każdego punktora tekstu, do którego chcesz dodać efekt dźwiękowy.

Stosowanie ścieżki ruchu do obiektu

Ważne: 

 • Zanim zastosujesz ścieżka ruchu do obiektu, musisz dodać do slajdu obiekt, na przykład obraz lub obiekt clipart. Wybierz obiekt clipart lub obraz z przezroczystym tłem, ponieważ po zastosowaniu ścieżki ruchu obiekt clipart wygląda (bez tła), jakby przemieszczał się na slajdzie jako pojedynczy obiekt.

 • Jeśli wyszukujesz obiekty clipart i obrazy w trybie online, nastąpi przekierowanie do usługi Bing. Odpowiadasz za przestrzeganie praw autorskich, a filtr licencji w usłudze Bing może ułatwić Ci wybranie obrazów do użycia.

Aby zastosować efekt animacji do grafiki SmartArt, zobacz Animowanie grafiki SmartArt.

 1. Po dodaniu obiektu do slajdu przeciągnij go do miejsca na slajdzie, w którym obiekt ma zacząć się poruszać.

 2. Kliknij obiekt.

 3. Na karcie Animacje w grupie Animacje kliknij przycisk Animacja niestandardowa.

 4. W okienku zadań Animacja niestandardowa kliknij pozycję Dodaj efekt, wskaż pozycję Ścieżki ruchu, wskaż pozycję Rysuj ścieżkę niestandardową, a następnie kliknij pozycję Bazgroły.

  Uwaga: Wskaźnik przybierze kształt pióra.

 5. Zaczynając od obiektu clipart lub innego, narysuj ścieżkę, po której obiekt ma poruszać się po slajdzie, a następnie kliknij w miejscu, w którym obiekt powinien się zatrzymać.

Rysowanie ścieżki ruchu

1. Obiekt clipart z zastosowanym do niego czwartym efektem animacji

2. Ścieżka ruchu

3. Efekt animacji wejścia zastosowany do pierwszego punktora tekstu

4. Efekt animacji wyjścia zastosowany do pierwszego punktora tekstu

5. Efekt animacji wejścia zastosowany do drugiego punktora tekstu

6. Efekt animacji wyjścia zastosowany do drugiego punktora tekstu

Testowanie efektu animacji

Po dodaniu jednego lub kilku efektów animacji można wykonać następujące czynności, aby sprawdzić czy efekty działają poprawnie:

 • Na dole okienka zadań Animacja niestandardowa kliknij pozycję Odtwórz.

Testowanie efektów animacji

Więcej informacji o animowaniu tekstu i obiektów

Dostępne są cztery typy efektów animacji:

 • Efekty typu Wejście powodują, że obiekt jest stopniowo rozjaśniany i wyostrza się, przylatuje na slajd od strony krawędzi lub pojawia się w widoku z podskokiem.

 • Efekty typu Wyjście polegają między innymi na tym, że obiekt odlatuje ze slajdu, znika z widoku lub znika ze slajdu ruchem spiralnym.

 • Efekty typu Wyróżnienie to powiększanie lub pomniejszanie obiektu, zmiana jego koloru lub obracanie obiektu wokół jego własnej osi.

 • Możesz użyć efektów Ścieżki ruchu, aby obiekt poruszał się do góry lub do dołu, w lewo lub w prawo albo na przykład po gwieździe lub okręgu. Możesz również narysować własną ścieżkę ruchu.

Oprócz używania samej animacji można też łączyć ze sobą różne efekty. Na przykład wiersz tekstu może przylatywać i jednocześnie rosnąć dzięki zastosowaniu efektu wejścia Przylot oraz efektu wyróżnienia Zwiększanie/zmniejszanie. Kliknięcie przycisku Dodaj animację umożliwia dodanie efektów, a skorzystanie z okienka animacji pozwala ustawić wystąpienie efektu wyróżnienia Z poprzednią.

Galeria efektów animacji na karcie Animacje przedstawia tylko najpopularniejsze efekty. Aby poznać inne możliwości, kliknij przycisk Dodaj animację, a następnie przewiń w dół i kliknij pozycję Więcej efektów wejścia, Więcej efektów wyróżnienia, Więcej efektów wyjścia lub Więcej ścieżek ruchu.

Więcej efektów animacji w programie PowerPoint

Przejścia i animacje

W programie PowerPointanimacje różnią się od przejść. Przejście to animacja odtwarzana podczas zmiany jednego slajdu na kolejny. Aby dodać przejście, zobacz Dodawanie, zmienianie i usuwanie przejść między slajdami.

Tematy pokrewne

Wyświetlanie wyrazów po jednym wierszu naraz w programie PowerPoint

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×