Animowanie grafiki SmartArt

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby podać dodatkowe wyróżnienia lub pokazywać informacje w fazach, możesz dodać animację do grafiki SmartArt lub poszczególnych kształtów w grafice SmartArt. Można na przykład utworzyć kształtu szybko Przylot z jednej strony ekranu lub powoli zanikanie.

Dodawanie animacji

Aby animowanie grafiki SmartArt, przejdź do grafiki SmartArt, który chcesz animować, kliknij pozycję animacje i w grupie Animacja kliknij rodzaj animacji, które mają. Kliknij przycisk więcej Przycisk Więcej , aby wyświetlić więcej opcji. (Aby usunąć animację, po prostu kliknij Brak ).

Przycisk Więcej na karcie Animacja

Po dodaniu animacji można animować poszczególne kształty.

 1. Na karcie animacje w grupie Animacja kliknij pozycję Opcje efektu, a następnie kliknij Kolejno.

  Przycisk Opcje efektu w grupie Animacja

 2. W grupie Animacja zaawansowana kliknij pozycję Okienko animacji.

  Okienko animacji

 3. Na liście Okienka animacji kliknij Pagon rozwijania Pagon rozwijania do wyświetlenia wszystkich kształtów w grafice SmartArt.

 4. Zaznacz wszystkie kształty, że nie chcesz animować, (przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL, a następnie kliknij kolejno każdy kształt), a następnie kliknij pozycję Brak w grupie Animacja. (Spowoduje to usunięcie efektu animacji z kształtu. IT nie spowoduje usunięcia kształtu w grafice SmartArt.)

  Opcja wyłączania animacji (Brak) w grupie Animacje

 5. W przypadku każdego z pozostałych kształtów kliknij prawym przyciskiem myszy dany kształt w okienku animacji i wybierz odpowiednie opcje animacji.

Porada: Aby szybko kopiować animacje z jednej grafiki SmartArt do innej za pomocą Malarza animacji (na karcie animacje w grupie Animacja zaawansowana ).

 1. Przejdź do grafiki SmartArt, której kolejność animacji chcesz odwrócić.

 2. Na karcie animacje w grupie Animacja kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Przycisk Uruchom okno dialogowe na wstążce .

  Przycisk Uruchom okno dialogowe na karcie Animacje

 3. Kliknij kartę Animacja grafiki SmartArt, a następnie zaznacz pole wyboru Odwrotna kolejność.

  Fragment karty Animacja grafiki SmartArt z polem wyboru Odwrotna kolejność

Animację można dostosować a pomocą opcji efektów.

Ważne: Niektóre efekty animacji niedostępne w przypadku grafik SmartArt są dostępne dla kształtów. Aby użyć tych efektów dla obiektu SmartArt, kliknij go prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Konwertuj na kształty.

 1. Przejdź do grafiki SmartArt zawierającej animację, którą chcesz dostosować.

 2. Na karcie Animacje w grupie Animacja zaawansowana kliknij pozycję Okienko animacji.

  Okienko animacji

 3. Na liście w obszarze Okienko animacji kliknij strzałkę po prawej stronie animacji, którą chcesz zmienić i kliknij pozycję Opcje efektu.

  Menu rozwijane zawierające Opcje efektu

 4. W oknie dialogowym na karcie Animacja SmartArt na liście Grupuj grafiki wybierz jedną z następujących opcji:

  Option

  Opis

  Jako jeden obiekt

  Animuje całą grafikę SmartArt jako jeden duży obraz lub obiekt.

  Wszystkie naraz

  Animuje jednocześnie wszystkie kształty w grafice SmartArt. Różnica między taką animacją i animacją Jako jeden obiekt jest najlepiej widoczna podczas animacji, w których kształty są obracane lub powiększane. W przypadku opcji Wszystkie naraz każdy kształt jest obracany lub powiększany osobno. Po użyciu opcji Jako jeden obiekt cała grafika SmartArt jest obracana lub powiększana.

  Kolejno

  Animuje kształty kolejno, każdy z nich osobno.

  Poziom — naraz

  Animuje jednocześnie wszystkie kształty na tym samym poziomie. Jeśli na przykład jest układ z trzema kształtami zawierającymi tekst poziomu 1 i trzema kształtami zawierającymi tekst poziomu 2, najpierw będą jednocześnie animowane kształty poziomu 1, a następnie kształty poziomu 2.

  Poziom — kolejno

  Animuje kształty w grafice SmartArt osobno kształt po kształcie, po czym animowane są kształty na kolejnym poziomie. Jeśli na przykład jest układ z czterema kształtami zawierającymi tekst poziomu 1 i trzema kształtami zawierającymi tekst poziomu 2, najpierw będzie osobno animowany każdy kształt poziomu 1, a następnie będzie osobno animowany każdy z trzech kształtów poziomu 2.

Uwagi: 

 • Animacja Wszystkie naraz działa inaczej niż animacja Jako jeden obiekt. Jeśli na przykład opcja Wszystkie naraz zostanie zastosowana do animacji Przylot, kształty mające większą odległość do przebycia będą przelatywać szybciej, tak aby wszystkie kształty mogły dotrzeć do swoich miejsc docelowych jednocześnie. Po zastosowaniu opcji Jako jeden obiekt wszystkie kształty będą animowane z tą samą prędkością.

 • W przypadku wszystkich animacji poza Jako jeden obiekt, tło grafiki SmartArt będzie widoczne na slajdzie. Nie można animować tła, więc jeżeli sprawia ono problemy, spróbuj ustawić wypełnienie i linie grafiki SmartArt na Brak.

 1. Przejdź do grafiki SmartArt zawierającej animację, którą chcesz usunąć.

 2. Na karcie Animacje w grupie Animacja zaawansowana kliknij pozycję Okienko animacji.

  Okienko animacji

 3. Na liście Okienka animacji kliknij strzałkę po prawej stronie animacji, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Zdecydować, które animacji sprawdza się najlepiej, ponieważ większość animacji rozpoczyna się od góry punktora w okienku tekstu i powoduje przejście w dół stamtąd Spójrz na informacje znajdujące się w okienku tekstu grafiki SmartArt. Ponadto można odtwarzać animację w odwrotnej kolejności (zobacz sekcję "Odwracanie kolejności animacji" powyżej). Jeśli nie widzisz okienka tekstu, kliknij pozycję Okienko tekstu w grupie Tworzenie grafiki na karcie Projektowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt.

Dostępne animacje zależą od układu grafiki SmartArt, ale zawsze można animować wszystkie kształty równocześnie lub tylko jeden kształt.

Animacje stosowane do grafiki SmartArt są inne niż animacje, jakie można stosować do kształtów, tekstu lub obiektów WordArt. Różnice są następujące:

 • Linie łączące między kształtami są zawsze skojarzone z drugim kształtem i nie są animowane oddzielnie.

 • Po zastosowaniu animacji do kształtów w grafice SmartArt będzie ona odtwarzana w kolejności wyświetlania kształtów. Kolejność można odwrócić tylko dla całej animacji.

  Przykład:     Jeśli jest sześć kształtów i każdy z nich zawiera jedną literę z zakresu od A do F, można odtworzyć animację od kształtu A do F lub od kształtu F do A. Nie można odtworzyć animacji niezgodnie z tą kolejnością, na przykład od kształtu A do C, a następnie od kształtu F do D. Można jednak utworzyć więcej niż jeden slajd, aby uzyskać efekt zastosowania takiej kolejności. W tym przykładzie można utworzyć pierwszy slajd z animacją kształtów od A do C oraz drugi slajd z animacją kształtów od F do D.

 • W przypadku przełączania układów grafiki SmartArt wszelkie dodane animacje są przenoszone do nowego układu.

Dodawanie animacji

Ważne: Dodatkowych efektów animacji, takich jak efekt wejścia Kolorowe litery lub efektu wyjścia Przerzucanie są dostępne tylko w przypadku kształtów. Efekty, które są niedostępne w przypadku grafiki SmartArt będą wyszarzone. Jeśli chcesz użyć efekty animacji, które są niedostępne w przypadku grafiki SmartArt grafiki, Konwertowanie grafiki SmartArt na pojedyncze kształty, a następnie Dodaj efekt animacji.

 1. Kliknij grafikę SmartArt, którą chcesz animować.

 2. Na karcie Animacje w grupie Animacje wybierz odpowiednią animację z listy Animacja.

  Obraz karty Animacje

 1. Kliknij grafikę SmartArt, którą chcesz animować.

 2. Na karcie animacje w grupie Animacja zaznacz według gałęzi kolejno lub poziom pojedynczo.

  Obraz karty Animacje

 3. Na karcie Animacje w grupie Animacje kliknij przycisk Animacja niestandardowa.

  Obraz grupy Animacje

 4. W lista animacji standardowych kliknij Pagon rozwijania Pagon rozwijania do wyświetlenia wszystkich kształtów w grafice SmartArt.

 5. Na liście Animacja niestandardowa zaznacz wszystkie kształty, które chcesz animować, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL i klikając każdy kształt z kolei.

 6. Kliknij przycisk Usuń. Spowoduje to usunięcie efektu animacji z kształtu. IT nie spowoduje usunięcia kształt w grafice SmartArt.

 7. W przypadku każdego z pozostałych kształtów wybierz dokładne opcje animacji, zaznaczając kształt na liście Animacja niestandardowa, a następnie klikając prawym przyciskiem myszy kształt lub polecenie Zmień.

 8. Po zakończeniu wybierania odpowiednich opcji animacji, które mają Zamknij okienko Animacja niestandardowa.

Uwaga: Efekty, które są niedostępne w przypadku grafiki SmartArt będą wyszarzone. Jeśli chcesz użyć efekty animacji, które są niedostępne w przypadku grafiki SmartArt grafiki, Konwertowanie grafiki SmartArt na pojedyncze kształty , a następnie dodać efekt animacji.

 1. Kliknij grafikę SmartArt z animacją, której kolejność chcesz odwrócić.

 2. Na karcie Animacje w grupie Animacje kliknij przycisk Animacja niestandardowa.

  Obraz grupy Animacje

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy Animacja niestandardowa na liście Animacja niestandardowa, a następnie kliknij polecenie Opcje efektu.

 4. Kliknij kartę Animacja grafiki SmartArt, a następnie zaznacz pole wyboru Odwrotna kolejność.

Gdy animowanie grafiki SmartArt, w zależności od układu, którego używasz, można dostosować a animacji przy użyciu następujących opcji.

Animacja

Opis

Jako jeden obiekt

Animacja jest stosowana w taki sposób, jakby cała grafika SmartArt była jednym dużym obrazem lub obiekt.

Do wszystkich naraz

Wszystkie kształty w grafice SmartArt są animowane jednocześnie. Różnica między taką animacją i animacją Jako jeden obiekt jest najlepiej widoczna podczas animacji, w których kształty są obracane lub powiększane. W przypadku opcji Do wszystkich naraz każdy kształt jest obracany lub powiększany osobno. Po użyciu opcji Jako jeden obiekt cała grafika SmartArt jest obracana lub powiększana.

Kolejno

Kształty są animowane kolejno, każdy z nich osobno.

Według gałęzi kolejno

Wszystkie kształty w tej samej gałęzi są animowane jednocześnie. Ta animacja dobrze sprawdza się w przypadku gałęzi schematu organizacyjnego lub układu hierarchii. Jest ona podobna do animacji Kolejno.

Według poziomów jednocześnie

Wszystkie kształty na tym samym poziomie są animowane jednocześnie. Jeśli na przykład użytkownik zastosuje układ z trzema kształtami zawierającymi tekst poziomu 1 i trzema kształtami zawierającymi tekst poziomu 2, najpierw będą jednocześnie animowane trzy kształty zawierające tekst poziomu 1, a następnie będą jednocześnie animowane trzy kształty zawierające tekst poziomu 2.

Obraz okienka tekstu z tekstem poziomu 1 i 2

Według poziomów kolejno

Kształty w grafice SmartArt są animowane według poziomów (osobno dla każdego poziomu). Jeśli na przykład użytkownik zastosuje układ z czterema kształtami zawierającymi tekst poziomu 1 i trzema kształtami zawierającymi tekst poziomu 2, najpierw będzie osobno animowany każdy z czterech kształtów zawierających tekst poziomu 1, a następnie będzie osobno animowany każdy z trzech kształtów zawierających tekst poziomu 2.

Uwagi: 

 • Po zastosowaniu opcji Do wszystkich naraz niektóre animacje działają inaczej niż w przypadku zastosowania opcji Jako jeden obiekt. Jeśli na przykład opcja Do wszystkich naraz zostanie zastosowana do animacji Wlot, kształty mające większą odległość do przebycia będą przelatywać szybciej, tak aby wszystkie kształty mogły dotrzeć do swoich miejsc docelowych jednocześnie. Po zastosowaniu opcji Jako jeden obiekt wszystkie kształty w grafice SmartArt będą animowane w taki sam sposób (w przypadku animacji Wlot z tą samą prędkością).

 • Jeśli do grafiki SmartArt zostanie zastosowana jakakolwiek opcja animacji inna niż Jako jeden obiekt, to w przypadku stosowania innych animacji do tej samej grafiki SmartArt nie można wybrać opcji Jako jeden obiekt. Jeśli do grafik SmartArt jest stosowanych wiele animacji, to wszystkie muszą być animacjami typu Jako jeden obiekt lub żadna z nich nie może być animacją typu Jako jeden obiekt.

 • Jeśli jakakolwiek animacja (z wyjątkiem opcji Jako jeden obiekt) zostanie zastosowana do grafiki SmartArt, tło grafiki będzie zawsze widoczne na slajdzie. Nie można animować tła, chociaż może ono być niewidoczne dla użytkownika, jeśli nie zawiera wypełnienia i nie zastosowano do niego linii.

 • Jeśli do grafiki SmartArt zostanie zastosowana animacja, taka jak Wlot, a następnie użytkownik usunie animację dla określonego kształtu, to będzie on widoczny na slajdzie od początku.

 • Gdy grafika SmartArt z zastosowaną animacją jest kopiowana do innego slajdu, animacja jest również kopiowana.

 1. Kliknij grafikę SmartArt z animacją, którą chcesz usunąć.

 2. Na karcie Animacje w grupie Animacje na liście Animacja kliknij pozycję Bez animacji.

  Obraz grupy Animacje

Zdecydować, które animacji działa najlepiej z układu dla grafiki SmartArt, wyświetlanie informacji o w okienku tekstu grafiki SmartArt, ponieważ większość animacji rozpoczyna się w górnej części okienka tekstu i powoduje przejście w dół. Ponadto można odtwarzać animację w odwrotnej kolejności (zobacz sekcję "Odwracanie kolejności animacji" powyżej). Jeśli okienko tekstu nie jest widoczne, możesz go wyświetlić.

Dostępne animacje zależą od układu wybranego dla grafiki SmartArt, ale zawsze można animować wszystkie kształty równocześnie lub tylko jeden kształt.

Najlepszym sposobem animowania grafiki SmartArt jest użycie opcji z listy Animacja. W razie potrzeby można dostosować animację w okienko zadańAnimacja niestandardowa.

Elementy animowane są oznaczane na slajdzie niedrukowane znaczniki numerowanej. Znaczniki odpowiadają animacje na liście Animacja niestandardowa, są wyświetlane na stronie grafiki SmartArt i są wyświetlane tylko na Normalny widok z wyświetlonym okienkiem zadań Animacja niestandardowa .

Animacje stosowane do grafiki SmartArt są inne niż animacje, jakie można stosować do kształtów, tekstu lub obiektów WordArt. Różnice są następujące:

 • Linie łączące między kształtami są zawsze skojarzone z drugim kształtem i nie są animowane oddzielnie.

 • Po zastosowaniu animacji do kształtów w grafice SmartArt będzie ona odtwarzana w kolejności wyświetlania kształtów. Kolejność można odwrócić tylko dla całej animacji. Jeśli na przykład istnieje sześć kształtów, a każdy z nich zawiera jedną literę z zakresu od A do F, można odtworzyć animację od kształtu A do F lub od kształtu F do A. Nie można odtworzyć animacji niezgodnie z tą kolejnością, na przykład od kształtu A do C, a następnie od kształtu F do D. Można jednak utworzyć więcej niż jeden slajd, aby uzyskać efekt zastosowania takiej kolejności. W tym przykładzie można utworzyć pierwszy slajd z animacją kształtów od A do C oraz drugi slajd z animacją kształtów od F do D.

 • Po Przełącz się do innego układu, wszelkie dodane animacje są przenoszone do nowego układu.

Uwaga: Animację lepiej stosować z umiarem, aby nie utrudnić odbiorcom zrozumienia przekazywanych informacji.

Zobacz też

Tworzenie grafiki SmartArt

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×