Animacje i przejścia programu PowerPoint obsługiwane w witrynie Docs.com

Ważne: Usługa Docs.com została wycofana 15 grudnia 2017 r. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ważne informacje o wycofaniu usługi Docs.com.


Program PowerPoint 2016 i aplikacja PowerPoint Online używają nieco innych technologii do odtwarzania grafiki ruchu, z tego powodu nie wszystkie animacje i przejścia używane w oryginalnej prezentacji programu PowerPoint będą odtwarzane w Internecie, gdy prezentacja zostanie opublikowana w witrynie Docs.com.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, skorzystaj z tych animacji

Poniższe animacje programu PowerPoint działają szczególnie dobrze po opublikowaniu prezentacji w witrynie Docs.com.

Wejście

Wyróżnienie

Wyjście

Ścieżka ruchu

Zanikanie

Huśtawka

Zanikanie

Linie

Przylot

Zwiększanie/zmniejszanie

Przylot

Łuki

Ścieranie

Obrót

Ścieranie

Obroty

Powiększenie

Powiększenie


Unikaj efektów animacji, które są odtwarzane w inny sposób w trybie online

Poniższe efekty animacji mogą być odtwarzane w trybie online, ale będą wyglądać inaczej niż w klasycznej wersji programu PowerPoint. Na przykład efekt Okrąg jest animowany w kształcie prostokąta zamiast koła. Spróbuj unikać korzystania z następujących efektów animacji, jeśli nie chcesz, aby prezentacja wyglądała inaczej, niż oczekujesz.

Wejście

Wyróżnienie

Wyjście

Podstawowe

Okrąg
Romb
Scalanie
Klin
Koło

Okrąg
Romb
Rozproszenie
Klin
Koło

Subtelne

Kręcenie

Malowanie kolorem
Podkreślenie

Kręcenie

Umiarkowane

Orbita

Impuls koloru
Zwiększanie z kolorem

Orbita

Wyraziste

Kręcenie podstawowe
Podskok
Spiralnie do środka

Kręcenie podstawowe
Podskok
Spiralnie na zewnątrz


Unikaj zmieniania opcji efektu animacji

Po zastosowaniu animacji w programie PowerPoint możesz zmienić jej ustawienia (na karcie Animacje lub w oknie dialogowym Opcje efektu). W prezentacji opublikowanej w witrynie Docs.com nie działają następujące ustawienia.

  • Dźwięki (okno dialogowe Opcje efektu > karta Efekt > lista rozwijana Dźwięk)

  • Wyzwalacze (pozycja Wyzwalacz > Po kliknięciu lub Wyzwalacz > Po użyciu zakładki), które powodują odtworzenie animacji po kliknięciu obiektu na bieżącym slajdzie lub po odtworzeniu określonej części klipu wideo

  • Ustawienie Podskok na końcu dla efektu Przylot (okno dialogowe Opcje efektu > karta Efekt > suwak Podskok na końcu)

  • Więcej kolorów dla ustawienia Po animacji (okno dialogowe Opcje efektu > karta Efekt > lista rozwijana Po animacji > okno dialogowe Więcej kolorów)


Stosuj tylko przejścia Wycinanie, Zanikanie i Wypychanie

Zgodnie z sekcją „Przejścia” tematu Zachowanie niektórych funkcji w aplikacji PowerPoint Online tylko przejścia Zanikanie i Wypychanie są odtwarzane w aplikacji PowerPoint Online. Przejścia dodane w aplikacji klasycznej PowerPoint są zachowywane, ale mogą być odtwarzane i zmieniane tylko w aplikacji klasycznej PowerPoint. Pamiętaj, że przejścia Wycinanie są także obsługiwane w aplikacji PowerPoint Online, a więc także w prezentacjach w witrynie Docs.com.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×