Analizowanie portfela na podstawie wymagań dotyczących zasobów z danymi okresowymi

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po umieszczeniu utworzone analiz i priorytety projektówi analizy portfela na podstawie ograniczeń kosztowych wysokiego poziomu, następnym krokiem jest przeglądanie wymagań dotyczących zasobów z portfela. Po zbadaniu project harmonogramie i okresowe zapotrzebowania na zasoby portfela, typowych wniosek jest, że wiele propozycji nie można przejść do przodu bez znaczących zmian harmonogram i zasobów. Funkcja analizy ograniczeń zasobów w Project Web App służy do identyfikowania zasobów dla projektów przy użyciu dostępności oparta na rolach i wymagania dotyczące projektu.

Uwaga : W tym artykule i klipy wideo, który zawiera opisują portfela typowy scenariusz analizy. Twoja organizacja może dostosowanym ten proces stosownie do potrzeb firmy.

 1. Na stronie Właściwości analizy analizę w obszarze Okresowymi planowania zasobów zaznacz pole wyboru Analizowanie wymagań dotyczących zasobów projektu z danymi okresowymi przed wydajność pracy zasobu organizacji.

 2. W obszarze zakres planowania i dokładności wybierz okres, dla propozycji w analizie przez ustawienie daty Planowania horyzont rozpoczęcie i Koniec zakresu planowania.

 3. Wybierz, czy chcesz przeglądać dane miesięczne lub kwartalne na liście Szczegółowości planowania.

 4. W obszarze Opcje zasobu wybierz Pole niestandardowe roli organizacji jest używany, a następnie wybierz wszelkie dodatkowe filtry, aby zastosować.

 5. W obszarze Project daty rozpoczęcia i zakończenia wybierz z dwóch poniższych opcji:

 • Plan zasobów Użyj ustawień wykorzystania    Daty rozpoczęcia projektu i daty zakończenia pochodzą z danymi wymagania zasobów w propozycji.

 • Pola niestandardowe    Daty są pobierane z pól, określanych jako daty rozpoczęcia i daty zakończenia.

 • Kliknij przycisk Następny kontynuowanie analizy. Po zakończeniu analizy ograniczeń kosztowych, następnym krokiem jest analizy ograniczeń zasobów.

 • Przejrzyj oznaczone na czerwono braki w zasobach i uzgodnij je przez:

 • dołączenie lub wykluczenie propozycji,

 • dopasowanie harmonogramu,

 • zatrudnienie zasobów i poniesienie kosztów,

 • zmniejszenie stawek kosztów zasobów i zatrudnienie zasobów bez ponoszenia kosztów,

 • zmianę dyspozycyjności zasobów organizacji oraz wymagań propozycji dotyczących zasobów.

Po wykonaniu tych procedur, następnym krokiem jest Zatwierdzanie swojej decyzji dotyczących wyborui powiadamianie o ich uczestników portfela.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×