Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych i innych narzędzi do analizy biznesowej

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Polecane tabele przestawne dla danych

Jeśli chcesz przeanalizować duże ilości danych, zawarte w arkuszu lub dostępne gdzieś indziej, w programie Excel 2013 znajdziesz zaawansowane narzędzia do tego celu.

Możesz analizować dane w jednej lub w wielu tabelach oraz tworzyć interakcyjne i wizualne raporty, a następnie udostępniać je innym zainteresowanym osobom.

Porady przed rozpoczęciem pracy

  • Pozwól programowi Excel polecić Ci tabelę przestawną    Aby szybko wyświetlić dane do przeanalizowania w programie Excel 2013, rozpocznij od wybrania tabeli przestawnej w układzie poleconym przez program Excel dla używanych danych.

  • Analizowanie danych w wielu tabelach   podczas analizowania danych z więcej niż jednej tabeli w raporcie tabeli przestawnej w Excel 2013, nawet jeśli nie korzystasz z Power Pivot. Funkcje modelu danych jest wbudowany w Excel 2013. Tylko dodawanie danych w wielu tabelach w programie Excel, a następnie utworzyć relacje między nimi w arkuszu programu Power View lub tabeli przestawnej. Natychmiast! Teraz masz modelu danych, aby dodać więcej możliwości do analizy danych.

  • Wykreślanie danych bezpośrednio na interakcyjnym wykresie przestawnym    W programie Excel 2013 można tworzyć autonomiczne (rozłączone) wykresy przestawne umożliwiające interakcje z danymi i ich filtrowanie bezpośrednio na wykresie.

  • Pełne wykorzystywanie możliwości dodatku Power Pivot i programu Power View    Jeśli masz zainstalowany pakiet Office Pro Plus, spróbuj skorzystać z tych zaawansowanych dodatków:

    • Wbudowane modelu danych może być potrzebna do analizowania danych w wielu tabelach, ale Power Pivot ułatwia tworzenie modelu danych Zaawansowane w oknie oddzielnych Power Pivot. Istnieje kilka różnic odpowiednich do porównywania przed rozpoczęciem pracy.

    • Program Power View ułatwia przekształcenie danych dodatku Power Pivot (lub dowolnych innych danych programu Excel w tabeli) w zaawansowany raport interakcyjny o profesjonalnym wyglądzie. Aby rozpocząć, wystarczy kliknąć przycisk Power View na karcie Wstawianie.

Tworzenie raportów w formie tabel przestawnych i wykresów przestawnych

Tworzenie tabeli przestawnej do analizowania danych w arkuszu

Podejmuj lepsze decyzje biznesowe, analizując dane pod wieloma różnymi kątami w raporcie w formie tabeli przestawnej. Program Excel ułatwia rozpoczęcie pracy, polecając tabelę odpowiednią dla konkretnych danych.

Tworzenie tabeli przestawnej do analizowania danych zewnętrznych

Jeśli dane, które chcesz zbadać, są przechowywane w innym pliku poza programem Excel, na przykład w bazie danych programu Access lub w pliku modułu OLAP (Online Analytical Processing), możesz połączyć się z tym zewnętrznym źródłem danych i przeanalizować jego dane w raporcie w formie tabeli przestawnej.

Tworzenie tabeli przestawnej do analizowania danych w wielu tabelach

W programie Excel 2013 można analizować dane w wielu tabelach. Poznaj różne metody tworzenia relacji między wieloma tabelami w raporcie w formie tabeli przestawnej na potrzeby zaawansowanej analizy danych. W tle program Excel tworzy model danych.

Dowiedz się, jak używać modelu danych w programie Excel 2013

Przed przystąpieniem do samodzielnej pracy warto prześledzić zawarte w tym samouczku instrukcje dotyczące tworzenia przykładowej tabeli przestawnej w programie Excel, w której dane z wielu tabel połączono w jednym modelu danych.

Wyświetlanie danych w tabeli przestawnej za pomocą listy pól

Po utworzeniu tabeli przestawnej na podstawie danych arkusza, danych zewnętrznych lub wielu tabel w każdej chwili można skorzystać z okna Lista pól w celu dodania, rozmieszczenia lub usunięcia pól w raporcie w formie tabeli przestawnej.

Tworzenie wykresu przestawnego

Na potrzeby prezentacji wizualnej można utworzyć wykres przestawny z interakcyjnymi kontrolkami do filtrowania w celu przeanalizowania podzestawu danych. Program Excel może nawet polecić wykres przestawny odpowiedni do używanych danych. Jeśli potrzebny jest tylko wykres interakcyjny, nie trzeba tworzyć najpierw tabeli przestawnej.

Usuwanie tabeli przestawnej

Aby usunąć tabelę przestawną, przed naciśnięciem klawisza Delete należy zaznaczyć całą tabelę przestawną, nawet jeśli zawiera ona bardzo dużo danych — w tym artykule przedstawiono metodę szybkiego zaznaczania całej tabeli przestawnej.

Zmienianie formatu raportu w formie tabeli przestawnej

Zmienianie układu danych tabeli przestawnej

Po utworzeniu tabeli przestawnej i dodaniu odpowiednich pól możesz zmienić układ, aby ułatwić czytanie i przeglądanie tabeli przestawnej. Aby zmiany zostały uwzględnione od razu, po prostu wybierz inny układ raportu.

Zmienianie stylu tabeli przestawnej

Jeśli po utworzeniu tabeli przestawnej nie podoba Ci się jej wygląd, możesz wybrać inny styl. Na przykład w przypadku dużej ilości danych w tabeli przestawnej warto włączyć naprzemienne oznaczanie wierszy lub kolumn, aby ułatwić przeglądanie lub wyróżnić ważne informacje.

Pokazywanie szczegółów tabeli przestawnej

Sortowanie danych w tabeli przestawnej

Dzięki sortowaniu można organizować duże ilości danych tabeli przestawnej, aby ułatwić znajdowanie elementów do przeanalizowania. Dane można sortować w porządku alfabetycznym lub od najwyższych do najniższych wartości albo odwrotnie.

Filtrowanie danych w tabeli przestawnej

Aby skupić się na węższym zakresie dużej ilości danych w tabeli przestawnej w celu jego dokładnego przeanalizowania, można przefiltrować dane. Można to zrobić na kilka sposobów. Na przykład wstawienie jednego lub więcej fragmentatorów to szybki i skuteczny sposób filtrowania danych.

Grupowanie lub rozgrupowywanie danych w raporcie w formie tabeli przestawnej

Grupowanie danych w tabeli przestawnej może ułatwić wyświetlenie podzestawu danych, który ma być analizowany.

Przechodzenie do szczegółów danych tabeli przestawnej

Przechodzenie do szczegółów w przypadku dużej ilości danych w hierarchii tabeli przestawnej było zawsze zadaniem czasochłonnym, wymagającym ciągłego rozwijania, zwijania i filtrowania.

W programie Excel 2013 nowa funkcja Szybka eksploracja umożliwia przechodzenie do szczegółów w tabeli przestawnej o hierarchii modułu OLAP lub hierarchii tabeli przestawnej opartej na modelu danych w celu analizowania szczegółów danych na różnych poziomach. Funkcja Szybka eksploracja ułatwia przechodzenie do danych, które chcesz wyświetlić, i działa jak filtr podczas ich wyszczególniania. Przycisk jest wyświetlany za każdym razem, gdy zaznaczasz element w polu.

Korzystanie z osi czasu tabeli przestawnej w celu filtrowania dat

Zamiast eksperymentować z filtrami, aby wyświetlić odpowiednie daty, możesz teraz skorzystać z osi czasu tabeli przestawnej. Dodaj oś czasu do tabeli przestawnej, przefiltruj dane według czasu i przyjrzyj się szczegółom odpowiedniego okresu.

Obliczanie wartości tabeli przestawnej

Pokazywanie sum częściowych w tabeli przestawnej

W tabeli przestawnej sumy częściowe są obliczane automatycznie i domyślnie wyświetlane. Jeśli jednak ich nie widać, można je dodać.

Można także wiedzieć, jak obliczyć wartości procentowej dla sum częściowychlub ukrywanie sum częściowych i sum w celu ich usunięcia.

Sumowanie wartości w tabeli przestawnej

Aby podsumować wartości w tabeli przestawnej, skorzystaj z funkcji, takich jak Suma, Liczba i Średnia. Funkcje podsumowania nie są dostępne w tabelach przestawnych opartych na danych ze źródeł OLAP.

Zmienianie lub aktualizowanie danych tabeli przestawnej

Zmienianie danych źródłowych tabeli przestawnej

Po utworzeniu tabeli przestawnej można zmienić analizowane dane źródłowe, na przykład aby uwzględnić więcej lub mniej danych.

Aktualizowanie (odświeżanie) danych w tabeli przestawnej

Tabelę przestawną połączoną z danymi zewnętrznymi warto od czasu do czasu odświeżyć, aby zapewnić aktualność jej danych.

Wykorzystywanie możliwości dodatku Power Pivot

Zaawansowane analizy i modelowanie danych w programie Excel

Jeśli masz zainstalowany pakiet Office Professional Plus, Uruchom dodatek PowerPivot dostarczany z Excel 2013 do wykonywanie zaawansowanych analiz danych. Następnie okno Power Pivot umożliwia tworzenie zaawansowanych modeli danych.

Dowiedz się, jak używać modelu danych w programie Excel 2013

W tym samouczku zaimportujesz wiele tabel danych przykładowych jednocześnie. W drugiej połowie samouczka będziesz pracować z modelem danych w oknie dodatku Power Pivot.

Uzyskiwanie danych przy użyciu dodatku Power Pivot

Wypróbuj importowanie danych relacyjnych w oknie dodatku Power Pivot jako szybką i wydajną alternatywę dla importowania lub łączenia danych w programie Excel.

Tworzenie relacji między dwiema tabelami

Zwiększ możliwości swojej analizy danych, tworząc relacje między różnymi tabelami zawierającymi zgodne dane, na przykład podobne pole identyfikatora. Relacje między tabelami ułatwiają tworzenie raportów w formie tabel przestawnych, w których są używane pola ze wszystkich tabel, nawet gdy tabele pochodzą z różnych źródeł.

Korzystanie z obliczeń w dodatku Power Pivot

Rozwiąż problemy związane z modelowaniem i analizowaniem danych w dodatku Power Pivot za pomocą obliczeń, takich jak Autosumowanie, kolumna obliczeniowa i formuły pól obliczeniowych albo formuły DAX (Data Analysis Expression).

Dodawanie kluczowych wskaźników wydajności do tabeli przestawnej

Twórz za pomocą dodatku Power Pivot kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), które można dodać do tabel przestawnych.

Optymalizowanie modelu danych dla programu Power View

W tym samouczku pokazano, jak wprowadzać zmiany w modelu danych w celu ulepszenia raportów programu Power View.

Eksplorowanie danych za pomocą programu Power View

Eksplorowanie, wizualizowanie i prezentowanie danych za pomocą programu Power View

Tworzenie za pomocą programu Power View (instalowanego wraz z pakietem Office Professional Plus) wykresów interakcyjnych i innych wizualizacji w osobnych, przypominających pulpity nawigacyjne arkuszach programu Power View, które można prezentować zainteresowanym osobom.

Na końcu Dowiedz się, jak używać modelu danych w programie Excel 2013otrzymasz udostępniono przydatne instrukcje dotyczące optymalizowania danych Power Pivot dla programu Power View.

Tworzenie raportu programu Power View z danymi usługi Microsoft Azure Marketplace

W tym samouczku pobierzesz bezpłatne dane z usługi Microsoft Azure Marketplace i połączysz je z innymi danymi w sieci Web w celu utworzenia interesujących interakcyjnych raportów programu Power View. Dowiedz się, które lotniska i linie lotnicze osiągnęły najlepsze wyniki w grudniu 2011 roku!

Zobacz program Power View i dodatku Power Pivot w działaniu

Obejrzyj te klipy wideo, aby dowiedzieć się, jakie możliwości oferuje program Power View z dodatkiem Power Pivot jako funkcją pomocniczą.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×