Alokacja maksymalna, pola

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pole Alokacja maksymalna zawiera procent lub liczbę jednostki, do której zasób jest przydzielony w dowolnym momencie dla zadań rozłożonych w czasie.

Istnieją dwie kategorie pól Alokacja maksymalna.

Typ danych    Wartość procentowa/liczba

Alokacja maksymalna (okresowe pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Wartość pola Alokacja maksymalna jest maksymalnym zaangażowaniem zasobu w pracę nad wszystkimi przydzielonymi mu zadaniami, rozłożonym w czasie.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Alokacja maksymalna do części okresowewidok Użycie zasobu umożliwia wyświetlenie maksymalnego zaangażowania zasobu w pracę nad wszystkimi przydzielonymi zadaniami w podanym okresie.

Przykład    Joannę przydzielono do jednego zadania na 25% i do drugiego na 50%. Według harmonogramu zadania te mają być realizowane od wtorku do piątku. W widoku Użycie zasobu wartość pola Alokacja maksymalna dla Joanny wynosi 75% dla każdego dnia od wtorku do piątku.

Alokacja maksymalna (okresowe pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Wartość w polu Alokacja maksymalna przedstawia maksymalny nakład pracy zasobu związany z pracą nad przydział w danym okresie.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Alokacja maksymalna do okresowe części widok Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia wyświetlanie maksymalnego związanego z pracą nad przydziałem nakładu pracy zasobu na przestrzeni czasu. Jest to szczególnie użyteczne w przypadku stosowania innego rozkład pracy niż domyślny płaski rozkład pracy. Pole Alokacja maksymalna pokazuje momenty większego niż zwykle nakładu pracy na dany przydział.

Przykład    Należy przejrzeć rozłożenie w czasie nakładu pracy danego zasobu na rzecz różnych przydziałów. W tym celu w okresowej części widoku Użycie zasobu należy dodać pole Alokacja maksymalna. W przypadku 5–dniowego przydziału trzech stolarzy pole Alokacja maksymalna zawiera wpis 300% przez 5 dni. W przypadku przydziału zasobu pracującego na część etatu przez 2 dni pole Alokacja maksymalna zawiera wpis 25% dla każdego z tych 2 dni.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×