Aktywowanie wersji pakietu Office z licencją zbiorczą

Ważne   Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Istnieją dwie metody aktywacji pakietu Microsoft Office z licencją zbiorczą: przy użyciu klucza aktywacji wielokrotnej (MAK, Multiple Activation Key) i przy użyciu usługi zarządzania kluczami (KMS, Key Management Service). Informacje na temat wymaganego typu aktywacji można uzyskać u administratora systemu. W przypadku braku administratora systemu najprawdopodobniej konieczna będzie aktywacja przy użyciu klucza aktywacji wielokrotnej.

Jeśli aktywację trzeba przeprowadzić przy użyciu klucza aktywacji wielokrotnej, musisz uzyskać taki klucz lub musi Ci go udostępnić administrator.

Jeśli aktywację trzeba przeprowadzić przy użyciu usługi zarządzania kluczami, o pomoc dotyczącą hosta tej usługi lub swojego komputera musisz zwrócić się do administratora.

Aktywowanie przy użyciu klucza aktywacji wielokrotnej

 1. W 2016 pakietu Office, kliknij menu plik > konta > Zmień klucz produktu.

  W pakiecie Office 2013 kliknij pozycję Plik > Konta > Zmień klucz produktu.

  W pakiecie Office 2010 kliknij pozycję Plik > Pomoc > Zmień klucz produktu.

 2. Wprowadź klucz aktywacji wielokrotnej.

 3. Jeśli zostanie zaznaczone pole wyboru Próbuj automatycznie aktywować produkt za pośrednictwem Internetu, wprowadź klucz produktu.

 4. Ponownie uruchom program pakietu Office.

 5. W 2016 pakietu Office, kliknij menu plik > konta.

  W pakiecie Office 2013 kliknij pozycję Plik > Konta

  W pakiecie Office 2010, kliknij menu plik > Pomoc. Zobaczysz Licencjonowanego produktu , jeżeli produkt został aktywowany.

 6. Jeśli nie zostanie zaznaczone pole aktywacji automatycznej, zostanie wyświetlony monit o aktywowanie przy następnym otwarciu programu pakietu Office.

Aktywowanie za pośrednictwem Internetu lub telefonu

Po wprowadzeniu prawidłowego klucza produktu zostaje automatycznie uruchomiony Kreator aktywacji, który oferuje dwie możliwości dalszego działania:

 • Aktywowanie za pośrednictwem Internetu     Kreator aktywacji automatycznie kontaktuje się z serwerami aktywacji firmy Microsoft za pośrednictwem połączenia internetowego. Jeśli korzystasz z prawidłowego klucza produktu, dla którego nie przekroczono dozwolonej liczby instalacji, produkt zostanie natychmiast aktywowany. Podczas aktywowania za pośrednictwem Internetu do firmy Microsoft jest wysyłany identyfikator produktu (określony na podstawie klucza produktu instalacji) oraz informacje o sprzęcie, ale te dane nie są później używane do identyfikowania Cię ani nawiązywania z Tobą kontaktu. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj zasady zachowania poufności informacji. Z powrotem do Twojego komputera jest wysyłana odpowiedź (identyfikator potwierdzenia) w celu aktywowania produktu. Jeśli zostanie wybrana opcja przeprowadzenia aktywacji produktu za pośrednictwem Internetu, a nie nawiązano jeszcze odpowiedniego połączenia, kreator wyświetli ostrzeżenie o braku połączenia.

 • Aktywowanie za pośrednictwem telefonu     Można zadzwonić do Centrum aktywacji i aktywować produkt, korzystając z pomocy przedstawiciela biura obsługi klientów.

  Ważne   W tym artykule nie podano numerów telefonów Centrum aktywacji, ponieważ jest ich wiele, a wybór odpowiedniego zależy od kilku czynników. Oprogramowanie firmy Microsoft można uzyskać w ramach różnych licencji: mogą to być indywidualne licencje detaliczne, licencje OEM oraz licencje zbiorcze. Numery telefonów zależą od rodzaju licencji produktu i kraju/regionu. Aby zatelefonować do Centrum aktywacji firmy Microsoft, użyj numeru telefonu podanego w kroku 2 Kreatora aktywacji. Aktywacja telefoniczna może potrwać dłużej niż aktywacja za pośrednictwem Internetu. Podczas rozmowy trzeba być przy komputerze i mieć dostęp do klucza produktu oprogramowania.

  1. W Kreatorze aktywacji wybierz swój kraj lub region zamieszkania i planowanego korzystania z produktu. W kreatorze jest dostępny co najmniej jeden numer telefonu.

  2. Zadzwoń do Centrum aktywacji. Przedstawiciel biura obsługi klientów poprosi o podanie identyfikatora instalacji (wyświetlonego na ekranie) i innych potrzebnych informacji. Po zweryfikowaniu identyfikatora instalacji otrzymasz identyfikator potwierdzenia.

  3. W Kreatorze aktywacji wpisz identyfikator potwierdzenia u dołu ekranu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

   Uwaga   Dla osób niesłyszących lub słabo słyszących dostępne są usługi telefonu tekstowego firmy Microsoft (TT/TTY). W Stanach Zjednoczonych należy za pomocą modemu usług TT/TTY wybrać numer (800) 718-1599. Poza obszarem Stanów Zjednoczonych należy za pomocą modemu usług TT/TTY wybrać numer (716) 871-6859. Usługa TT/TTY jest dostępna tylko w języku angielskim.

Początek strony

Aktywowanie przy użyciu usługi zarządzania kluczami

W przypadku przeprowadzania aktywacji przy użyciu usługi zarządzania kluczami zwróć się do administratora systemu o pomoc. Aktywacja przy użyciu usługi zarządzania kluczami odbywa się w tle. Nie wymaga interwencji użytkownika. Kod błędu w oknie dialogowym może wyjaśniać, dlaczego pakiet Office nie został aktywowany.

Początek strony

Jak ustalić, czy oprogramowanie zostało już aktywowane?

 • W 2016 pakietu Office, kliknij menu plik > konto > Zarządzaj kontem.

 • W roku 2013 pakietu Office, kliknij menu plik > konto > Zarządzaj kontem.

 • W pakiecie Office 2010, kliknij menu plik > Pomoc. Jeśli program został uaktywniony zobaczysz Licencjonowanego produktu .

Początek strony

Co to jest klucz aktywacji wielokrotnej?

Unikatowy klucz aktywacji wielokrotnej jest przekazywany każdej organizacji do każdej wersji pakietu Microsoft Office z licencją zbiorczą. Na każdym komputerze należy następnie przeprowadzić jeden raz aktywację przy użyciu serwerów aktywacji obsługiwanych przez firmę Microsoft. Z każdym kluczem jest skojarzony licznik aktywacji. Na przykład klucz aktywacji wielokrotnej produktu pakietu Microsoft Office z limitem 100 aktywacji umożliwia organizacji zainstalowanie tego samego klucza na wielu komputerach (łącznie 100).

Klucz aktywacji wielokrotnej jest odpowiednim rozwiązaniem dla organizacji, której komputery nie są połączone z siecią firmową przez długi czas, tak jak w przypadku komputerów przenośnych. Aby zastosowanie tego rozwiązania było możliwe, musi zostać zainstalowany klucz aktywacji wielokrotnej, a nie domyślny klucz klienta usługi zarządzania kluczami, który jest używany w wersjach pakietu Microsoft Office z licencją zbiorczą.

W przypadku aktywacji przy użyciu klucza aktywacji wielokrotnej nie ma konieczności okresowego odnawiania aktywacji. Ponowna aktywacja jest konieczna w przypadku wykrycia istotnych zmian sprzętowych. Ponadto po przekroczeniu wstępnie ustalonego limitu aktywacji należy uzyskać zezwolenie na kolejne aktywacje. Instalacja kluczy aktywacji wielokrotnej wymaga zarządzania i należy się liczyć z koniecznością przeprowadzania ręcznej aktywacji systemów za pomocą połączenia telefonicznego w przypadku braku połączenia internetowego.

Nawet jeśli odnowienie licencji dla klientów kluczy aktywacji wielokrotnej będzie niemożliwe, nie nastąpi utrata funkcjonalności. Po pomyślnym przeprowadzeniu aktywacji użytkownicy nie będą już otrzymywać powiadomień.

Początek strony

Co to jest usługa zarządzania kluczami?

Usługa zarządzania kluczami umożliwia przeprowadzanie aktywacji produktów w sieci lokalnej, dzięki czemu pojedyncze komputery nie muszą już łączyć się z firmą Microsoft w celu przeprowadzenia aktywacji produktu. Wymagany jest komputer, który zostanie skonfigurowany jako host usługi zarządzania kluczami. Administrator musi wprowadzić na tym komputerze klucz hosta usługi zarządzania kluczami. Taki klucz musi zostać aktywowany, a następnie jest wymagane jedno połączenie z serwerami obsługiwanymi przez firmę Microsoft w celu przeprowadzenia aktywacji.

Domyślnie klucz klienta usługi zarządzania kluczami jest już zainstalowany w wersjach programów pakietu Microsoft Office z licencją zbiorczą. Komputery, na których działają wersje pakietu Microsoft Office z licencją zbiorczą w wyniku zastosowania klucza klienta usługi zarządzania kluczami, są nazywane klientami usługi zarządzania kluczami i łączą się z hostem tej usługi w organizacji w celu zażądania aktywacji. W przypadku klientów usługi zarządzania kluczami nie są wymagane interwencja użytkownika końcowego ani wprowadzanie klucza produktu. Administrator systemu musi aktywować hosta usługi zarządzania kluczami, łącząc się z serwerem firmy Microsoft, i skonfigurować go. Klient usługi zarządzania kluczami może zostać skonfigurowany do obsługi różnych długości okresów ponownej aktywacji i odnowienia.

Jeśli nie można aktywować klienta usługi zarządzania kluczami, po 25 dniach od zainstalowania pakietu Microsoft Office jest wyświetlane okno dialogowe z powiadomieniem. Jeśli klient usługi zarządzania kluczami był nieobecny w sieci dłużej niż 180 dni po pomyślnej aktywacji, po uruchomieniu pakietu Microsoft Office zostanie wyświetlone powiadomienie o braku licencji i czerwony pasek tytułu. Jednak nawet jeśli nie można odnowić licencji dla klientów usługi zarządzania kluczami, nie nastąpi utrata funkcjonalności. Po pomyślnym przeprowadzeniu aktywacji użytkownicy nie będą już otrzymywać powiadomień.

Aktywacja klientów usługi zarządzania kluczami w pakiecie Microsoft Office odbywa się przez połączenie z hostem tej usługi zgodnie z topologią klient-serwer. Klienci usługi zarządzania kluczami mogą znaleźć hosty tej usługi przy użyciu usługi DNS (Domain Name System) lub przez ustawienie nazwy danego hosta w rejestrze. Klienci usługi zarządzania kluczami kontaktują się z hostem przy użyciu zdalnego wywołania procedury (RPC, Remote Procedure Call). Proces aktywacji jest niewidoczny dla użytkownika końcowego i nie wymaga od niego żadnej interakcji.

Początek strony

Uwaga   Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Dotyczy: PowerPoint 2010, Visio Professional 2013, OneNote 2010, Project 2010, OneNote 2016, InfoPath 2010, Excel 2010, Word 2010, SharePoint Workspace 2010, Word 2016, Access 2013, Excel 2016, SharePoint Designer 2010, Project Professional 2013, Project Standard 2016, Word 2013, Access 2016, Access 2010, PowerPoint 2013, Visio 2010, PowerPoint 2016, Outlook 2010, Visio Professional 2016, Publisher 2010, OneNote 2013, InfoPath 2013, Visio 2013, Visio Standard 2010, Project Professional 2016, Outlook 2016, Excel 2013, Publisher 2016, Outlook 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Project Standard 2010Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język