Aktywowanie programów pakietu Office 2010

Poniższe informacje ułatwiają aktywację programów pakietu Microsoft Office 2010. Aby uzyskać informacje o rozwiązywaniu problemów, odwiedź witrynę Pomocy i obsługi technicznej firmy Microsoft.

W przypadku korzystania z tego komputera w pracy lub w ramach organizacji używana wersja pakietu Microsoft Office 2010 może podlegać licencji zbiorczej. Aby uzyskać informacje na temat aktywowania przy użyciu licencji zbiorczej, zobacz Aktywowanie wersji pakietu Office 2010 z licencją zbiorczą.

W tym artykule

Jak aktywować programy pakietu Office 2010?

Aktywowanie za pośrednictwem Internetu lub telefonu

Jak przeprowadzić aktywację później?

Jak ustalić, czy oprogramowanie zostało już aktywowane?

Co to jest wersja próbna?

Co oznacza konwersja?

Co to jest aktywacja, okres prolongaty i ograniczona funkcjonalność?

Co zrobić, jeśli komputer jest używany w pracy lub w ramach organizacji?

Co zrobić, jeśli jest używany pakiet Office Starter 2010?

Jak aktywować programy pakietu Office 2010?

Przy pierwszym uruchomieniu programu pakietu Office po instalacji jest wyświetlany monit o wprowadzenie klucza produktu, jeśli nie zostało to wykonane podczas instalacji.

Aktywowanie za pośrednictwem Internetu lub telefonu

Po wprowadzeniu prawidłowego klucza produktu następuje automatyczne uruchomienie Kreatora aktywacji, który udostępnia dwie możliwości dalszego działania:

 • Aktywowanie za pośrednictwem Internetu     Kreator aktywacji automatycznie kontaktuje się z serwerami licencjonowania firmy Microsoft za pośrednictwem połączenia internetowego. Jeśli użytkownik korzysta z prawidłowego klucza produktu, dla którego nie przekroczono dozwolonej liczby instalacji, produkt zostanie natychmiast aktywowany.

  Podczas aktywowania za pośrednictwem Internetu identyfikator produktu (określony na podstawie klucza instalacyjnego produktu) jest wysyłany do firmy Microsoft. Odpowiedź (identyfikator potwierdzenia) jest wysyłana z powrotem do komputera użytkownika w celu aktywowania produktu. Jeśli przy wybieraniu opcji aktywacji produktu przez Internet nie ma jeszcze ustanowionego połączenia z Internetem, kreator wyświetli komunikat o braku połączenia.

 • Aktywowanie za pośrednictwem telefonu     Użytkownik może zatelefonować do Centrum aktywacji i aktywować swój produkt z pomocą pracownika biura obsługi klienta.

  Ważne   W tym artykule nie podano numerów telefonów Centrum aktywacji, ponieważ jest ich wiele, a wybór odpowiedniego zależy od kilku czynników. Oprogramowanie firmy Microsoft może być udostępniane na podstawie różnych licencji, w tym indywidualnych licencji detalicznych, licencji producentów OEM i licencji zbiorczych. Numery telefonów zależą od rodzaju licencji produktu i kraju/regionu. Aby zatelefonować do Centrum aktywacji firmy Microsoft, należy użyć numeru telefonu podanego w kroku 2 Kreatora aktywacji.

  Aktywacja telefoniczna może potrwać dłużej niż aktywacja za pośrednictwem Internetu. Podczas rozmowy trzeba być przy komputerze i mieć dostęp do klucza produktu oprogramowania.

  1. W Kreatorze aktywacji wybierz kraj/region, w którym przebywasz i planujesz używać produktu.

   W kreatorze jest dostępny co najmniej jeden numer telefonu.

  2. Zadzwoń do Centrum aktywacji.

   Przedstawiciel biura obsługi klientów poprosi o podanie identyfikatora instalacji (wyświetlonego na ekranie) i innych potrzebnych informacji. Po zweryfikowaniu identyfikatora instalacji otrzymasz identyfikator potwierdzenia.

  3. W Kreatorze aktywacji wpisz identyfikator potwierdzenia w polach u dołu ekranu, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   Uwaga   

  4. Aktywacja przez telefon nie jest dostępna dla wersji próbnej i subskrybowanej.

  5. Dla osób niesłyszących lub słabo słyszących dostępne są usługi telefonu tekstowego firmy Microsoft (TT/TTY). W Stanach Zjednoczonych należy za pomocą modemu usług TT/TTY wybrać numer (800) 718-1599. Poza obszarem Stanów Zjednoczonych należy za pomocą modemu usług TT/TTY wybrać numer (716) 871-6859. Usługa TT/TTY jest dostępna tylko w języku angielskim.

Początek strony

Jak przeprowadzić aktywację później?

Jeśli użytkownik nie chce aktywować swojej kopii oprogramowania bezpośrednio po jego zainstalowaniu, może to zrobić później.

W przypadku problemów z aktywacją należy skontaktować się z przedstawicielem biura obsługi klientów, korzystając z numeru telefonu wyświetlonego w kreatorze.

Uwaga   Pomoc techniczna przez telefon jest niedostępna dla wersji próbnej i subskrybowanej. W związku z tym kreator nie wyświetli numeru telefonu dla tych wersji.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Pomoc, a następnie kliknij przycisk Aktywuj klucz produktu.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze aktywacji.

 1. Gdy kreator zakończy pracę, zakończ działanie programu pakietu Office, a następnie uruchom go ponownie.

  Uwaga   Jeśli przycisk Aktywuj klucz produktu zostanie kliknięty ponownie przed zakończeniem działania i ponownym uruchomieniem programu pakietu Office, pojawi się komunikat Ten produkt został już aktywowany.

 2. Powtórz kroki od 1 do 4 dla wszystkich wyświetlanych przycisków Aktywuj klucz produktu.

Początek strony

Jak ustalić, czy oprogramowanie zostało już aktywowane?

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Pomoc.

  • Jeśli nie jest widoczny żaden przycisk Aktywuj klucz produktu, oznacza to, że oprogramowanie zostało aktywowane.

  • Jeśli został wyświetlony przycisk Aktywuj klucz produktu, oznacza to, że oprogramowanie nie zostało aktywowane. Wykonaj instrukcje podane w sekcji: Jak przeprowadzić aktywację później?

Początek strony

Co to jest wersja próbna?

Wersja próbna umożliwia testowanie pakietu Office 2010 przez ograniczony czas — zwykle przez 30 lub 60 dni.

Uwaga   Niektóre wersje próbne nie pozwalają na konwersję na pełny produkt. W takim przypadku należy odinstalować wersję próbną i oddzielnie zainstalować pełny produkt.

Początek strony

Co oznacza konwersja?

Konwersja oznacza zakończenie testowania wersji próbnej i podjęcie decyzji o zakupie pełnego produktu. W takim przypadku zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie klucza produktu, który użytkownik już posiada lub powinien kupić w trybie online.

Początek strony

Co to jest aktywacja, okres prolongaty i ograniczona funkcjonalność?

Aby nadal móc korzystać ze wszystkich funkcji produktu, należy go aktywować. Aktywacja produktu firmy Microsoft to opracowana przez firmę Microsoft technologia antypiracka, która umożliwia sprawdzenie, czy oprogramowanie ma legalną licencję.

Aktywacja    W trakcie tego procesu następuje sprawdzenie, czy klucz produktu, który musi zostać podany w celu zainstalowania produktu, nie jest używany na większej liczbie komputerów, niż przewiduje licencja na oprogramowanie.

Okres prolongaty    Przed wprowadzeniem prawidłowego klucza produktu można korzystać z oprogramowania przez 30 dni — jest to okres prolongaty. W czasie jego trwania mogą być dostępne niektóre funkcje lub programy, które nie są dołączone do zakupionego produktu. Po wprowadzeniu prawidłowego klucza produktu będą dostępne tylko zakupione programy i funkcje.

Tryb zmniejszonej funkcjonalności    Po upłynięciu okresu prolongaty, jeśli nie został wprowadzony prawidłowy klucz produktu, oprogramowanie przechodzi w tryb zmniejszonej funkcjonalności. W tym trybie oprogramowanie działa podobnie do przeglądarki. Nie można zapisywać zmian w dokumentach ani tworzyć żadnych dokumentów, a funkcje mogą być ograniczone. Tryb zmniejszonej funkcjonalności nie powoduje uszkodzenia żadnych istniejących plików ani dokumentów. Po wprowadzeniu klucza produktu i uaktywnieniu oprogramowania użytkownik uzyska pełną funkcjonalność zakupionych programów.

Początek strony

Co zrobić, jeśli komputer jest używany w pracy lub w ramach organizacji?

W przypadku korzystania z tego komputera w pracy lub w ramach organizacji używana wersja pakietu Microsoft Office 2010 może podlegać licencji zbiorczej. Aby uzyskać informacje na temat aktywowania przy użyciu licencji zbiorczej, zobacz Aktywowanie wersji pakietu Microsoft Office z licencją zbiorczą.

Początek strony

Co zrobić, jeśli jest używany pakiet Office Starter 2010?

W przypadku używania pakietu Microsoft Office Starter 2010 oprogramowanie jest preinstalowane na komputerze. Pakiet Office Starter 2010 jest już aktywowany i nie ma potrzeby wprowadzania klucza produktu.

Początek strony

Dotyczy: Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Groove 2010, Visio 2010, Word 2010, Project 2010 Standard, Visio Standard 2010, InfoPath Edit Mode 2010Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język