Aktywowanie i konfigurowanie identyfikatorów dokumentów w zbiorze witryn

Aktywowanie i konfigurowanie identyfikatorów dokumentów w zbiorze witryn

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Identyfikatory dokumentów są pomocne w zarządzaniu dokumentami, ponieważ zapewniają łatwy sposób śledzenia elementów niezależnie od ich lokalizacji. Jeśli na przykład umowa zostanie przeniesiona z biblioteki dokumentów do biblioteki archiwum w innej witrynie, umowa zachowuje identyfikator dokumentu. Za jego pomocą można łatwo odnaleźć tę zarchiwizowaną umowę. Identyfikatory dokumentów są automatycznie przypisywane do przekazywanych dokumentów na cały cykl życia danego elementu. Identyfikatory dokumentów można też przypisywać do zestawów dokumentów.

Aktywowanie, włączanie i konfigurowanie identyfikatorów dokumentów

Aby śledzić dokumenty lub rekordy przy użyciu identyfikatorów dokumentów, trzeba aktywować tę funkcję w zbiorze witryn.

Aktywowanie funkcji identyfikatorów dokumentów dla zbioru witryn

Uwaga: Aby móc włączyć funkcję identyfikatorów dokumentów, trzeba mieć uprawnienia administratora zbioru witryn.

 1. Przejdź do witryny najwyższego poziomu lub zbioru witryn.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  W witrynie połączony grupy SharePoint kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. , a następnie kliknij pozycję Zawartość witryny, a następnie kliknij Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Administracja zbiorem witryn kliknij pozycję Funkcje zbioru witryn.

 4. Obok pozycji Usługa identyfikatorów dokumentów kliknij przycisk Aktywuj. Przy tej pozycji zostanie wyświetlona ikona Aktywne i usługa zostanie aktywowana dla bieżącego zbioru witryn.

Włączanie i konfigurowanie identyfikatorów dokumentów w zbiorze witryn

Po włączeniu funkcji identyfikatorów dokumentów dla dowolnego zbioru witryn wszystkim dokumentom w tym zbiorze witryn zostaną automatycznie przypisane identyfikatory dokumentów. Czas trwania tego procesu zależy od liczby dokumentów znajdujących się w zbiorze witryn.

Uwaga: Aby móc włączyć i skonfigurować funkcję identyfikatorów dokumentów, trzeba mieć uprawnienia administratora zbioru witryn.

 1. Przejdź do witryny najwyższego poziomu lub zbioru witryn.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  W witrynie połączonych z grupy SharePoint kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. , a następnie kliknij pozycję Zawartość witryny, a następnie kliknij Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Administracja zbiorem witryn kliknij pozycję Ustawienia identyfikatora dokumentu.

 4. Na stronie Ustawienia identyfikatora dokumentu w sekcji Przypisywanie identyfikatorów dokumentów upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Przypisz identyfikatory dokumentów.

  Przypisz identyfikatory dokumentów na stronie Ustawienia Identyfikatora dokumentu

  Uwaga:  Po włączeniu identyfikatorów dokumentów w zbiorze witryn jest wyświetlany komunikat: Zaplanowano ukończenie konfiguracji funkcji identyfikatora przez proces zautomatyzowany. Czas trwania tego procesu zależy od liczby dokumentów znajdujących się w danym zbiorze witryn.

  1. Aby ustawić niestandardowy ciąg znaków lub cyfr automatycznie dodawanych na początku każdego identyfikatora dokumentu, wprowadź ten ciąg w obszarze Poprzedź identyfikatory.

  2. Zaznacz pole wyboru Zresetuj wszystkie identyfikatory dokumentów, jeśli chcesz automatycznie dodać ten prefiks do wszystkich istniejących identyfikatorów dokumentów w zbiorze witryn.

  3. W sekcjach Zakres wyszukiwania identyfikatora dokumentu zaznacz witryny, które mają być uwzględnione w zakresie wyszukiwania identyfikatora.

 5. Kliknij przycisk OK.

Po włączeniu identyfikatorów dokumentów w zbiorze witryn do typów zawartości Dokument i Zestaw dokumentów na poziomie zbioru witryn jest dodawana kolumna. Kolumna identyfikatora dokumentu zawiera identyfikator przypisany do elementu.

Przesyłanie opinii

Zaktualizowane 17 maja 2017

Ten artykuł jest przydatne? Jeśli tak, napisz nam u dołu tej strony. Jeśli nie została pomocne, powiadom nas zapoznanie się z błędne lub Brak. Dołącz posiadanych wersji SharePoint, systemu operacyjnego i przeglądarki, którego używasz. Użyjemy swoją opinię do dokładnie fakty, informacje dodawania i aktualizowania w tym artykule.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×