Aktywne, pole zadania

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pole aktywnej można Dezaktywuj zadania, aby je usunąć z planu projektu. Nieaktywne zadania pozostają dostępne do użycia w nowsza fazy projektu później, lub raportowaniu lub historycznych. Nieaktywne zadania przestają wpływać na inne zadania i ogólny plan projektu. W przeciwieństwie do usuniętego zadania nieaktywne zadania odzyskania i może zostać zwrócony do aktywnego stanu, w razie potrzeby. Zadania uaktywnionej zachować wszelkie zależności, ograniczeń lub przydziały zasobów związanych z nimi. Można tworzyć raporty nieaktywnego zadań. Program Microsoft Project zachowuje informacje według planu bazowego dla zadania nieaktywne.

Typ danych    Tak/Nie

Typ wpisu    Wprowadzany

Zalecane zastosowania    Aktywne pole jest przydatny, gdy dla planu projektu wyświetlanych jest różne propozycje i ostatecznie jeden sposób postępowania zostanie wybrana. Aktywne pole również jest przydatny, gdy zadanie lub zestaw zadań jest jest obcinany ze względu na skalowanie tylnej strony zakresu projektu. Z aktywnego pola możesz poeksperymentować z wyłączenie i przywracanie zadania, aby zobaczyć wyniku efekty harmonogramu.

Tylko aktywne zadania są traktowane jako część planu projektu, ale rekord nieaktywne zadania i ich właściwości nadal istnieje w celach historycznych lub ponownej aktywacji do planu projektu w późniejszym czasie.

Przykład    Zespół jest planowania rozwoju nowego produktu, który dużej liczbie funkcje przedstawione w planie projektu. Po Szacowanie kosztów funkcji, badanie priorytetów i recenzowania odpowiednią datę do obrotu, których wiesz, że chcesz wprowadzić funkcję części. Dodawanie aktywnego pola do arkusza zadań, a następnie wybierz nie dla funkcji proponowana dla części. Po usunięciu tych funkcji harmonogram i koszty są tak dostosowywane w planie projektu. Następne spotkanie stanu, można obecnie raport zawierający listę elementów nieaktywnego. Jeśli uczestnika projektu sobie zwrócenia niektórych funkcji do projektu, możesz ponownie aktywować zadania związane z tej funkcji.

Uwagi     Innym sposobem dezaktywowanie lub ponowne aktywowanie wybranego zadania jest kliknij kartę zadanie, a następnie w grupie zadania kliknij przycisk Dezaktywuj. Nieaktywne zadania są wyszarzone z przekreśleniem. Aby ukryć nieaktywne zadania, można łatwo je odfiltrowywać. Na karcie Widok w grupie dane kliknij strzałkę obok pozycji Filtr, a następnie kliknij aktywna.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×