Aktualizowanie planu projektu informacjami z programu Project Web Access

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Wszelkie zmienione lub zaktualizowane informacje otrzymane od członków zespołu można przeglądać lub akceptować oraz uwzględniać bezpośrednio w projekcie. Aby można było uwzględnić w projekcie zaktualizowane informacje, musi być nawiązane połączenie z programem Microsoft Office Project Server 2007, a projekt musi być projekt w przedsiębiorstwie.

 1. W menu Współpraca kliknij polecenie Aktualizuj postęp projektu.

  W programie Project zostanie wyświetlona strona Nowe żądania umożliwiająca wyświetlanie przesłanych przez zasoby zmian zadań. Jeśli jest to konieczne, zaloguj się do programu Project Server.

  Uwaga : Dostęp do strony Nowe żądania można również uzyskać za pomocą programu Microsoft Office Project Web Access.

 2. Wybierz metodę aktualizacji:

  • Zaznacz pole wyboru z lewej strony każdego zadania, aby zatwierdzić określone aktualizacje zadań lub odmówić ich zatwierdzenia, a następnie kliknij przycisk Zaakceptuj lub Odrzuć.

  • Aby jednocześnie zatwierdzić wszystkie zaktualizowane informacje lub odmówić ich zatwierdzenia, kliknij polecenie Zaznacz wszystko, a następnie kliknij przycisk Zaakceptuj lub Odrzuć.

  • Aby uruchomić reguły utworzone w celu zautomatyzowania zatwierdzania aktualizacji zadań, kliknij pozycję Akcje, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj regułami. Wybierz regułę, którą chcesz uruchomić, a następnie kliknij pozycję Uruchom regułę. Aby uruchomić wszystkie reguły, kliknij pozycję Uruchom wszystkie reguły. Aby uzyskać więcej informacji na temat definiowania i używania reguł, zapoznaj się z Pomocą programu Office Project Web Access.

   Porada : Przed aktualizacją projektu można zobaczyć podgląd efektu zatwierdzenia aktualizacji zadań. Po zaznaczeniu aktualizacji zadań, które chcesz zatwierdzić, kliknij pozycję Podgląd, aby zobaczyć, jak aktualizacje zadań zmienią wartości pracy i terminy projektu.

 3. Kliknij kartę Żądania czasu administracyjnego, aby przejrzeć żądania dla planowania czasu administracyjnego, takie jak urlopy, zwolnienia lekarskie lub inne kategorie określone w organizacji.

 4. Aby zatwierdzić żądania czasu administracyjnego, zaznacz pole wyboru dla każdego żądania, które chcesz zatwierdzić, a następnie kliknij polecenie Zaakceptuj. Zaznacz żądanie, a następnie kliknij polecenie Odrzuć, aby odmówić zatwierdzenia żądania.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×