Aktualizowanie, naprawianie i odinstalowywanie produktów technologii Szybka instalacja pakietu Office

Produkty technologii Szybka instalacja pakietu Microsoft Office można aktualizować, naprawiać i odinstalowywać. Aby uzyskać więcej informacji o technologii Szybka instalacja pakietu Office, zobacz artykuł Dodatkowe informacje o technologii Szybka instalacja pakietu Office.

Co chcesz zrobić?

Aktualizowanie produktów technologii Szybka instalacja pakietu Office

Naprawianie produktów technologii Szybka instalacja pakietu Office

System Windows 7

System Windows Vista

System Windows XP

Odinstalowywanie produktów technologii Szybka instalacja pakietu Office

System Windows 7

System Windows Vista

System Windows XP

Aktualizowanie produktów technologii Szybka instalacja pakietu Office

Aktualizacje produktów technologii Szybka instalacja są automatycznie przekazywane na komputer użytkownika, ale przed ich zastosowaniem może być konieczne zamknięcie programów pakietu Office.

Jeśli pobrane aktualizacje zostaną zablokowane w celu uniemożliwienia ich zastosowania, pojawi się powiadomienie (niewielkie okno podręczne wyświetlane w obszarze powiadomień).

Większość aktualizacji nie wymaga dostępności połączenia internetowego w trakcie całego procesu aktualizowania. Jeśli jednak połączenie internetowe jest wymagane w całym procesie, pojawi się komunikat z informacją, że nie należy przerywać połączenia, dopóki proces aktualizowania nie dobiegnie końca.

Kliknij jedną z następujących opcji:

 • OK    Przed kliknięciem opcji OK należy zapisać wszelkie otwarte pliki i zamknąć wszystkie otwarte programy pakietu Microsoft Office.

Ważne    Jeśli jakiekolwiek programy pakietu Office będą nadal otwarte po kliknięciu opcji OK, proces aktualizacji spowoduje ich zamknięcie, a wszelkie niezapisane pliki i dane zostaną utracone.

 • Anuluj    Instalację aktualizacji można odłożyć na później. Gdy użytkownik będzie gotowy do ich zainstalowania, należy wykonać następujące czynności:

 • W programie pakietu Office kliknij kartę Plik.

 • Kliknij pozycję Pomoc, a następnie kliknij pozycję Zastosuj aktualizacje.

 • Wyłączanie aktualizacji    Ta opcja nie jest zalecana. W przypadku wyłączenia aktualizacji nie będzie możliwe uzyskiwanie aktualizacji dotyczących zabezpieczeń i niezawodności.

Początek strony

Naprawianie produktów technologii Szybka instalacja pakietu Office

Ważne    W trakcie całego procesu naprawiania produktów technologii Szybka instalacja pakietu Office musi być dostępne połączenie internetowe.

Pliki utworzone za pomocą pakietu Microsoft Office nie są usuwane. Można jednak zapisać ustawienia pakietu Microsoft Office lub dostosowania utworzone w programach tego pakietu.

System Windows 7

 1. W Panelu sterowania kliknij pozycję Programy, a następnie kliknij aplet Programy i funkcje.

Uwaga    W widoku klasycznym należy kliknąć dwukrotnie aplet Programy i funkcje.

 1. Kliknij pozycję Microsoft Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm, Microsoft Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Uczniów lub Microsoft Office Starter 2010, a następnie kliknij pozycję Zmień.

 2. W przypadku pola wyboru Usuń ustawienia użytkownika pakietu Office wykonaj jedną z następujących czynności:

 3. Nie zaznaczaj tego pola wyboru, jeśli chcesz zapisać ustawienia pakietu Microsoft Office, takie jak dostosowania Wstążki.

 4. Zaznacz to pole wyboru, jeśli nie chcesz zapisywać ustawień pakietu Office, takich jak dostosowania Wstążki, lub jeśli masz problem z ustawieniami, który chcesz rozwiązać.

Uwaga   Aby zapisać dostosowania Wstążki bez zapisywania innych ustawień pakietu Office, należy najpierw wyeksportować dostosowania Wstążki (dostosowania Wstążki są niedostępne w pakiecie Office Starter 2010).

 1. Kliknij przycisk Napraw.

System Windows Vista

 1. W Panelu sterowania kliknij pozycję Programy, a następnie kliknij aplet Programy i funkcje.

Uwaga    W widoku klasycznym należy kliknąć dwukrotnie aplet Programy i funkcje.

 1. Kliknij pozycję Microsoft Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm, Microsoft Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Uczniów lub Microsoft Office Starter 2010, a następnie kliknij pozycję Zmień.

 2. W przypadku pola wyboru Usuń ustawienia użytkownika pakietu Office wykonaj jedną z następujących czynności:

 3. Nie zaznaczaj tego pola wyboru, jeśli chcesz zapisać ustawienia pakietu Microsoft Office, takie jak dostosowania Wstążki.

 4. Zaznacz to pole wyboru, jeśli nie chcesz zapisywać ustawień pakietu Office, takich jak dostosowania Wstążki, lub jeśli masz problem z ustawieniami, który chcesz rozwiązać.

Uwaga    Aby zapisać dostosowania Wstążki bez zapisywania innych ustawień pakietu Office, należy najpierw wyeksportować dostosowania Wstążki (dostosowania Wstążki są niedostępne w pakiecie Office Starter 2010).

 1. Kliknij przycisk Napraw.

System Windows XP

 1. W Panelu sterowania kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy, a następnie kliknij przycisk Zmień lub usuń programy.

UWAGA W widoku klasycznym należy kliknąć dwukrotnie pozycję Dodaj lub usuń programy.

 1. Kliknij pozycję Microsoft Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm, Microsoft Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Uczniów lub Microsoft Office Starter 2010, a następnie kliknij pozycję Zmień.

 2. W przypadku pola wyboru Usuń ustawienia użytkownika pakietu Office wykonaj jedną z następujących czynności:

 3. Nie zaznaczaj tego pola wyboru, jeśli chcesz zapisać ustawienia pakietu Microsoft Office, takie jak dostosowania Wstążki.

 4. Zaznacz to pole wyboru, jeśli nie chcesz zapisywać ustawień pakietu Office, takich jak dostosowania Wstążki, lub jeśli masz problem z ustawieniami, który chcesz rozwiązać.

Uwaga    Aby zapisać dostosowania Wstążki bez zapisywania innych ustawień pakietu Office, należy najpierw wyeksportować dostosowania Wstążki.

 1. Kliknij przycisk Napraw.

Początek strony

Odinstalowywanie produktów technologii Szybka instalacja pakietu Office

Pliki utworzone za pomocą pakietu Microsoft Office nie są usuwane. Można jednak zapisać ustawienia pakietu Microsoft Office lub dostosowania utworzone w programach tego pakietu.

Ważne   Dostosowania mogą być używane tylko w przypadku tego samego produktu pakietu Microsoft Office i tej samej wersji językowej.

System Windows 7

 1. W Panelu sterowania kliknij pozycję Programy, a następnie kliknij aplet Programy i funkcje.

Uwaga    W widoku klasycznym należy kliknąć dwukrotnie aplet Programy i funkcje.

 1. Kliknij pozycję Microsoft Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm, Microsoft Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Uczniów lub Microsoft Office Starter 2010.

 2. W przypadku pola wyboru Usuń ustawienia użytkownika pakietu Office wykonaj jedną z następujących czynności:

 3. Nie zaznaczaj tego pola wyboru, jeśli chcesz zapisać ustawienia pakietu Microsoft Office, takie jak dostosowania Wstążki.

 4. Zaznacz to pole wyboru, jeśli nie chcesz zapisywać ustawień pakietu Office, takich jak dostosowania Wstążki, lub jeśli masz problem z ustawieniami, który chcesz rozwiązać.

Uwaga    Aby zapisać dostosowania Wstążki bez zapisywania innych ustawień pakietu Office, należy najpierw wyeksportować dostosowania Wstążki (dostosowania Wstążki są niedostępne w pakiecie Office Starter 2010).

 1. Kliknij przycisk Odinstaluj.

System Windows Vista

 1. W Panelu sterowania kliknij pozycję Programy, a następnie kliknij aplet Programy i funkcje.

Uwaga    W widoku klasycznym należy kliknąć dwukrotnie aplet Programy i funkcje.

 1. Kliknij pozycję Microsoft Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm, Microsoft Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Uczniów lub Microsoft Office Starter 2010.

 2. W przypadku pola wyboru Usuń ustawienia użytkownika pakietu Office wykonaj jedną z następujących czynności:

 3. Nie zaznaczaj tego pola wyboru, jeśli chcesz zapisać ustawienia pakietu Microsoft Office, takie jak dostosowania Wstążki.

 4. Zaznacz to pole wyboru, jeśli nie chcesz zapisywać ustawień pakietu Office, takich jak dostosowania Wstążki, lub jeśli masz problem z ustawieniami, który chcesz rozwiązać.

Uwaga    Aby zapisać dostosowania Wstążki bez zapisywania innych ustawień pakietu Office, należy najpierw wyeksportować dostosowania Wstążki (dostosowania Wstążki są niedostępne w pakiecie Office Starter 2010).

 1. Kliknij przycisk Odinstaluj.

System Windows XP

 1. W Panelu sterowania kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy, a następnie kliknij przycisk Zmień lub usuń programy.

Uwaga    W widoku klasycznym należy kliknąć dwukrotnie pozycję Dodaj lub usuń programy.

 1. Kliknij pozycję Moduł Szybka instalacja pakietu Microsoft Office.

 2. W przypadku pola wyboru Usuń ustawienia użytkownika pakietu Office wykonaj jedną z następujących czynności:

 3. Nie zaznaczaj tego pola wyboru, jeśli chcesz zapisać ustawienia pakietu Microsoft Office, takie jak dostosowania Wstążki.

 4. Zaznacz to pole wyboru, jeśli nie chcesz zapisywać ustawień pakietu Office, takich jak dostosowania Wstążki, lub jeśli masz problem z ustawieniami, który chcesz rozwiązać.

Uwaga    Aby zapisać dostosowania Wstążki bez zapisywania innych ustawień pakietu Office, należy najpierw wyeksportować dostosowania Wstążki.

 1. Kliknij przycisk Usuń.

Początek strony

Dotyczy: Office 2010, Word Starter, OneNote 2010, Word 2010, Excel Starter, Excel 2010, PowerPoint 2010, Outlook 2010Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język