Aktualizowanie istniejącej listy adresów korespondencji seryjnej

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Można edytować i aktualizować listy adresowej przed uruchomieniem korespondencji seryjnej, bez względu na to po skonfigurowaniu Twojej listy adresowej w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel lub na liście kontaktów programu Outlook.

Aktualizowanie listy adresowej

Przed i podczas tworzenia korespondencji seryjnej, można zaktualizować listę poczty. Za najbardziej skuteczne rozwiązanie, jednak będzie dokonywanie aktualizacji przed rozpoczęciem korespondencji seryjnej.

 1. Otwórz arkusz kalkulacyjny programu Excel lub kontaktów Outlook.

 2. Wprowadź wszelkie uzupełnień, usunięć lub poprawek.

 3. Zapisz i zamknij plik.

Dodawanie nowych wpisów do listy korespondencji seryjnej w Word

Nawet wtedy, gdy jest uruchomiona korespondencji seryjnej, można nadal aktualizować listy adresowej, jeśli została wpisana w Word.

 1. Otwórz istniejący dokument korespondencji seryjnej Word, jeśli nie jest jeszcze otwarte.

 2. Na karcie Korespondencja w grupie Rozpoczynanie korespondencji seryjnej, wybierz pozycję Edytuj listę adresatów.

  Zrzut ekranu przedstawiający kartę Korespondencja w programie Word oraz wyróżnione polecenie Edytuj listę adresatów.

 3. W obszarze Źródło danych wybierz nazwę pliku listy adresowej, a następnie wybierz polecenie Edytuj.

  Opcje listy adresatów korespondencji seryjnej

 4. W oknie dialogowym Edytowanie źródła danych wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Zaktualizuj informacje dotyczące osoby na liście adresowej
   wybierz informacje, a następnie zmienisz go.

  • Dodaj nowe osoby do listy adresowej
   wybierz Nowy wpis, a następnie wpisz odpowiednie informacje w wierszu z cieniowaniem dla każdej kolumny.

   Okno do edycji źródła danych

  • W Word 2013 i Word 2016 masz następującą opcję.

   Udostępnij więcej informacji w korespondencji seryjnej, dodając nową kolumnę
   wybierz Dostosuj kolumny > Dodaj. Następnie w oknie dialogowym Dodawanie pola wpisz nazwę pola, a następnie kliknij przycisk OK. Następnie wybierz przycisk OK, wybierz pozycję Tak, Aby zapisać zmiany i przycisk OK, aby zakończyć.

   Okno dialogowe Dostosowywanie listy adresów

   Uwagi : 

   • Kolumny na liście adresowej są pól korespondencji seryjnej, których można używać w dokumencie korespondencji seryjnej. Jeśli chcesz uwzględnić różne rodzaje informacji, możesz utworzyć nowe kolumny. Na przykład seryjnej poczty e-mail można dodać kolumnę wiadomość osobista, aby dołączyć notatkę osobistą osobom chcesz Dziękujemy lub monitu z.

   • Możesz również wybrać kolumny i zmienić miejsce kolumny na liście za pomocą przycisków Przenieś w górę lub Przenieś w dół. Po wprowadzeniu zmian, które mają, wybierz przycisk OK.

 5. Wybierz pozycję OK.

 6. Po wyświetleniu monitu w Word w celu zaktualizowania listy adresowej, naciśnij przycisk Tak.

Teraz możesz już przystąpić do wstawiania pól korespondencji seryjnej w dokumencie. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wstawianie pól korespondencji seryjnej.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×