Aktualizowanie istniejącej listy adresów korespondencji seryjnej

Niezależnie od tego, czy listę adresową utworzono w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel czy w kontaktach programu Outlook, można ją edytować i aktualizować przed uruchomieniem korespondencji seryjnej.

Aktualizowanie listy adresowej

Możesz zaktualizować listę adresową przed rozpoczęciem korespondencji seryjnej oraz w jej trakcie. Najlepszym rozwiązaniem jest jednak wprowadzenie wszelkich aktualizacji przed rozpoczęciem korespondencji seryjnej.

 1. Otwórz arkusz kalkulacyjny programu Excel lub kontakty programu Outlook.

 2. Dodaj lub usuń zawartość i wprowadź odpowiednie poprawki.

 3. Zapisz i zamknij plik.

Dodawanie nowych pozycji do listy korespondencji seryjnej w programie Word

Nawet po rozpoczęciu korespondencji seryjnej możesz nadal zaktualizować listę adresową, jeśli ją wpisano w programie Word.

 1. Otwórz istniejący dokument korespondencji seryjnej w programie Word, jeśli nie został jeszcze otwarty.

 2. Na karcie Korespondencja w grupie Rozpoczynanie korespondencji seryjnej wybierz pozycję Edytuj listę adresatów.

  Zrzut ekranu przedstawiający kartę Korespondencja w programie Word oraz wyróżnione polecenie Edytuj listę adresatów.

 3. W obszarze Źródło danych wybierz nazwę pliku listy adresowej, a następnie wybierz przycisk Edytuj.

  Opcje listy adresatów korespondencji seryjnej

 4. W oknie dialogowym Edytowanie źródła danych wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Zaktualizuj informacje dotyczące danej osoby na liście adresowej
   wybierz odpowiednie informacji i je zmień.

  • Dodaj nowe osoby do listy adresowej
   wybierz przycisk Nowa pozycja, a następnie wpisz odpowiednie informacje w każdej z kolumn w wierszu z cieniowaniem.

   Okno do edycji źródła danych

  • W programach Word 2013 i Word 2016 możesz skorzystać z następującej opcji.

   Udostępnij więcej informacji do korespondencji, dodając nową kolumnę
   wybierz pozycję Dostosuj kolumny > Dodaj. W oknie dialogowym Dodawanie pola wpisz nazwę pola, a następnie wybierz przycisk OK. Ponownie wybierz przycisk OK, wybierz przycisk Tak, aby zapisać zmiany, a następnie wybierz przycisk OK, aby zakończyć.

   Okno dialogowe Dostosowywanie listy adresów

   Uwagi: 

   • Kolumny listy adresowej są polami korespondencji seryjnej używanymi w dokumencie korespondencji seryjnej. Jeśli chcesz dołączyć różne rodzaje informacji, możesz utworzyć nowe kolumny. W przypadku seryjnej poczty e-mail możesz dodać kolumnę Wiadomość osobista zawierającą notatkę osobistą dla osób, z którymi chcesz utrzymać kontakt lub którym chcesz podziękować.

   • Możesz również wybrać kolumnę, a następnie zmienić jej położenie na liście, korzystając z przycisków Przenieś w górę i Przenieś w dół. Po wprowadzeniu odpowiednich zmian wybierz przycisk OK.

 5. Wybierz przycisk OK.

 6. Po wyświetleniu w programie Wordmonitu o zaktualizowanie listy adresowej, wybierz przycisk Tak.

Teraz możesz już wstawiać pola korespondencji seryjnej do dokumentu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wstawianie pól korespondencji seryjnej.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×