Akcje scalania dotyczące pól i grup

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Następujące akcje scalania się różnić w zależności od typu danych pola lub grupy.

Po skonfigurowaniu ustawień scalania dla każdego typu pola lub grupy, możesz wybrać opcję Ignoruj wartości w formularzach źródłowych i zachować wartości w formularzu docelowym lub wybierz ustawienie niestandardowe korespondencji seryjnej. W poniższej tabeli opisano ustawienia niestandardowe scalania dla każdego typu pola lub grupy.

Typ pola lub grupy

Ustawienia dostępne scalania

Przykłady kontrolek, które należy powiązać ten typ pola

Niepowtarzające pola

 • Łączenie wartości w formularzu docelowym z wartościami z formularzy źródła

  • Ignoruj puste pola

  • Dodawanie separatora między elementami

  • Dodawać prefiksy do każdego elementu

 • Pole tekstowe

 • Pole listy rozwijanej

 • Pole kombi

Pole powtarzające się

 • Wstawianie wartości z formularzach źródłowych, przed lub po wartość w formularzu docelowym

  • Usuwanie pustych pól

 • Lista punktowana

 • Lista numerowana

 • Lista zwykła

 • Pole listy wielokrotnego wyboru

Niepowtarzające pole XHTML

 • Łączenie wartości w formularzu docelowym z wartościami z formularzy źródła

  • Ignoruj puste pola

  • Dodawanie separatora między elementami

  • Dodawać prefiksy do każdego elementu i sformatuj tekst prefiksu.

Pole tekstu sformatowanego

Pole powtarzające się XHTML

 • Wstawianie wartości z formularzach źródłowych, przed lub po wartość w formularzu docelowym

  • Usuwanie pustych pól

 • Lista punktowana

 • Lista numerowana

 • Lista zwykła

 • Tabela powtarzana

Pole atrybutu

 • Zamień wartość w formularzu docelowym wartość z formularzem

  Jeśli użytkownik wybierze wielu formularzy, wartość z ostatniego formularza, który użytkownik wybierze będzie wartość, która jest zachowywany w formularzu docelowym. Na przykład jeśli użytkownik wybierze trzy formy, począwszy od Roberta, następnie wybiera Jan osoby, a następnie na alternatywny, dane z pola atrybut, który znajduje się w formularzu na alternatywny zastąpią oryginalną wartość w formularzu docelowym.

  Uwaga: W zależności od systemu operacyjnego osoby, która scala formularzy wartość zachowanej mogą się różnić.

 • Łączenie wartości w formularzu docelowym z wartościami z formularzy źródła

  • Ignoruj puste pola

  • Dodawanie separatora między elementami

  • Dodawać prefiksy do każdego elementu

Dowolny formant może mieć atrybut typ pola.

Niepowtarzające grupy

 • Łączenie wartości w formularzu docelowym z wartościami z formularzy źródła

 • Sekcja

 • Sekcja opcjonalna

Grupa powtarzana

 • Wstawianie wartości z formularzach źródłowych, przed lub po wartość w formularzu docelowym

  • Usuwanie pustych pól

 • Lista punktowana

 • Lista numerowana

 • Lista zwykła

 • Pole listy wielokrotnego wyboru

 • Tabela powtarzana

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×