Akcja makra Wydruk (PrintOut)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Akcja makra Wydruk w bazach danych dla komputerów stacjonarnych dostępu służy do drukowania aktywnego obiektu w otwartej bazie danych. Możesz wydrukować arkusze danych, raporty, formularze, strony dostępu do danych i moduły.

Uwaga : Ta akcja makra nie będą dozwolone, jeśli baza danych nie jest zaufana. Aby uzyskać więcej informacji o włączaniu makr.

Ustawienie

Akcja makra Wydruk występują następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Zakres wydruku

Zakres drukowania. Kliknij pozycję Wszystkie (użytkownik może drukować cały obiekt), Zaznaczenie (użytkownik może drukować część obiektu, który wybrano) lub strony (użytkownik może określić zakres stron w argumentach Od strony i Do strony ) w polu Zakres wydruku w sekcji Argumentów akcji w okienku Konstruktor makr. Wartość domyślna to wszystko.

Strona z

Pierwsza strona do wydrukowania. Drukowanie rozpoczyna się w górnej części tej strony. Ten argument jest wymagany, jeśli wybierzesz strony w polu Zakres wydruku.

Strony

Ostatnia strona do wydrukowania. Drukowanie kończy się u dołu tej strony. Ten argument jest wymagany, jeśli wybierzesz strony w polu Zakres wydruku.

Jakość wydruku

Jakość wydruku. Kliknij przycisk Wysoki, Średni, niski lub Wersja robocza. Niższa jakość, tym szybszy wydruk obiektu. Wartość domyślna to Wysoki.

Kopii

Liczba kopii do wydrukowania. Wartością domyślną jest 1.

Sortuj kopie

Kliknij przycisk Tak (sortuj drukowane kopie) lub nie (nie sortuj kopii). Obiekt może być drukowane szybciej, jeśli ten argument jest ustawiona na nie. Wartość domyślna to Tak.

Spostrzeżenia

Ta akcja jest podobne do zaznaczenie obiektu, a następnie klikając pozycję plik > Drukuj. (Należy zauważyć, w programie Access 2007, że Przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie klikając polecenie Drukuj ). Za pomocą tej akcji, jednak nie pojawi się okno Drukowanie.

PORADA

Jeśli masz określonego ustawienia drukowania, których często używasz, Utwórz makro zawierające akcję Wydruk przy użyciu tych ustawień jej argumentów.

Argumenty tej akcji odpowiadają opcje w oknie dialogowym Drukowanie. Jednak w przeciwieństwie do akcji ZnajdźRekord i okno dialogowe Znajdowanie i zamienianie, ustawienia argumentu nie są udostępniane przy użyciu opcji w oknie dialogowym Drukowanie.

Aby uruchomić akcję Wydruk w module Visual Basic for Applications (VBA), użyj metody Wydruk obiektu DoCmd .

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×