Akcja makra WybierzObiekt (SelectObject)

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Akcja makra WybierzObiekt (SelectObject) w klasycznej bazy danych programu Access służy do wybierania określonego obiektu bazy danych.

Ustawienie

Akcja makra WybierzObiekt (SelectObject) występują następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Typ obiektu

Typ obiektu bazy danych, aby zaznaczyć. Kliknij pozycję tabeli, kwerendy, formularza, raportu, makra, moduł, Strona dostępu do danych, Widok serwera, Diagram, Procedura przechowywana lub funkcji w polu Typ obiektu w sekcji Argumentów akcji w oknie projektu makra. Jest to argument wymagany.

Nazwa obiektu

Nazwa obiektu, aby zaznaczyć. Pole Nazwa obiektu zawiera wszystkie obiekty w bazie danych typu wybranego przez argument Typ obiektu . Ten argument jest wymagany, chyba że argument w okienku nawigacji jest ustawiona na wartość tak.

Uwaga: Nazwy obiektów Widok serwera, Diagram lub Procedura przechowywana obiektów nie są wyświetlane w polu Nazwa obiektu w projekcie programu Access (ADP).

W okienku nawigacji

Umożliwia określenie, czy Access wybiera obiekty w okienku nawigacji. Kliknij pozycję Tak (Aby zaznaczyć ten obiekt w okienku nawigacji) lub nie (Aby zaznaczyć ten obiekt w okienku nawigacji). Wartość domyślna to Brak.

Spostrzeżenia

Akcja makra WybierzObiekt (SelectObject) działa z wszystkich obiektów programu Access, który może odbierać fokus. Ta akcja przenosi fokus na określonym obiekcie i pokazuje obiekt Jeśli jest ukryty. Jeśli obiekt jest formularz, Akcja makra WybierzObiekt (SelectObject) ustawia właściwość Visible formularza na wartość Tak i zwraca formularz w trybie określonym przez jego właściwości formularza (na przykład jako modalność lub formularz podręczny ).

Jeśli obiekt nie jest otwarty w jednym z innych okien programu Access, można wybrać go w okienku nawigacji, ustawiając argument W okienku nawigacji na wartość Tak. Jeśli argument W okienku nawigacji jest ustawiona na nie, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie podczas próby zaznacz obiekt, który nie jest otwarty.

Często można użyć tej akcji do wybierania obiektu, na którym ma być wykonane dodatkowe akcje. Na przykład jeśli masz skonfigurowany do używania nakładające się okna zamiast dokumenty kartotekowe w programie Access, można przywrócić obiekt, który został zminimalizowany (za pomocą akcji makra RestoreWindow ) lub maksymalizowanie okna, który zawiera obiekt, który chcesz pracować z (za pomocą akcji makra MaximizeWindow ).

Jeśli wybierzesz formularza, umożliwia akcje makra PrzejdźDoFormantu (GoToControl), PrzejdźDoRekordu (GoToRecord)i PrzejdźDoStrony Przechodzenie do określonych obszarów w formularzu. Akcja makra PrzejdźDoRekordu (GoToRecord) działa również w arkuszach danych.

Aby uruchomić akcję WybierzObiekt (SelectObject) w module Visual Basic for Applications (VBA), użyj metody WybierzObiekt (SelectObject) obiektu DoCmd .

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×