Akcja makra UsuńZmiennąTymczasową (RemoveTempVar)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Akcja makra Usuńzmiennątymczasową w klasycznej bazy danych programu Access umożliwia usuwanie jednej zmiennej tymczasowej utworzonego przy użyciu akcji Ustawzmiennątymczasową .

Ustawienie

Akcja makra Usuńzmiennątymczasową ma następujący argument.

Argument akcji

Opis

Nazwa

Wprowadź nazwę zmiennej tymczasowej, który chcesz usunąć.

Spostrzeżenia

  • Możesz mieć do 255 zmienne tymczasowe zdefiniowane w tym samym czasie. Jeśli nie zostanie usunięty zmienną tymczasową, będzie ona w pamięci do momentu zamknięcia bazy danych. Jest dobrym rozwiązaniem jest usunięcie tymczasowych zmiennych po zakończeniu korzystania z nich.

  • Program Access usuwa wszystkie zmienne tymczasowe automatycznie po zamknięciu bazy danych lub projektu.

  • Błędnie napisane nazwa zmiennej do usunięcia programu Access nie jest wyświetlany komunikat o błędzie. Zmienna, który chcesz usunąć pozostanie w pamięci do momentu zamknięcia bazy danych.

  • Jeśli została utworzona więcej niż jedna zmienna tymczasowe i chcesz usunąć je wszystkie jednocześnie, należy użyć akcji Usuńwszystkiezmiennetymczasowe .

  • Aby uruchomić akcję Usuńzmiennątymczasową w VBA module, użyj metody usuwania obiektu Zmienne tymczasowe .

Przykład

Poniższe makro pokazuje, jak utworzyć zmienną tymczasową, z niej korzystać w stanie i w oknie komunikatu, a następnie usuń zmiennej tymczasowej przy użyciu akcji Usuńzmiennątymczasową .

Warunek

Akcja

Argumenty

Ustawzmiennątymczasową

Nazwa: MyVar

Wyrażenie: InputBox ("Wprowadź liczbę wartością niezerową.")

[Zmienne tymczasowe]! [MyVar] <> 0

OknoKomunikatu

Komunikat: = "Wprowadzona" & [zmienne tymczasowe]! [MyVar] & "."

Sygnał dźwiękowy: Tak

Typ: informacje

Usuńzmiennątymczasową

Nazwa: MyVar

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×